Osmanlı İktisat Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde sayımların ilk aşamasında hazırlanan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A
icmal
B
Yevmiye defteri
C
Defter-i kebir
D
Rûznâmçe
E
Mufassal
Soru 2

Klasik Dönem Osmanlı’da sanayi sisteminin temelini oluşturan ve küçük sanayiyi elinde tutan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilmiye
B
Esnaf
C
Kadı
D
Askeri
E
Divan
Soru 3

Tımar topraklarındaki söz konusu uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağışlanması
B
Satılması
C
Kiralanması
D
işlenmesi
E
Vakfedilmesi
Soru 4

Avârız vergisi Tanzimat Dönemi’nde hangi isimle varlığını devam ettirmiştir?

A
Cizye
B
Vakıf
C
Emânet
D
Tekâlif-i örfiyye
E
Malikâne
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kontrollü nüfus hareketinin devlete sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Bölgenin sistemle bütünleşmesi
B
İslâmlaştırmanın sağlanması
C
Ticaretin artması
D
Terkedilen bölgelerdeki bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılması
E
Üretimin artması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı’da altın çıkarılan madenlerden biri değildir?

A
Gümüşhane
B
Hakkâri
C
Espiye
D
Ergani
E
Bozkır
Soru 7

Osmanlı Devleti iç borçlanma sistemleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Malikâne - Salyâne
B
imdâd-ı seferiye - Eshâm
C
ihrâcât - Salyâne
D
Avârız - Nüzül
E
ihrâcât - Teslimât
Soru 8

Evkâf Nezâreti kaç yılında kurulmuştur?

A
1774
B
1826
C
1854
D
1875
E
1881
Soru 9

Mevâcib harcamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Savaş tazminatı olarak yapılan ödemelerdir.
B
Her türlü carî harcamalardır.
C
Yatırım harcamalarıdır.
D
Merkezî ordu ve devlet görevlilerine üç ayda bir yapılan maaş ödemeleridir.
E
Ayanı denetim altında tutabilmek için yapılan merkezî harcamalardır.
Soru 10

Klasik Dönem Osmanlı'da şehirlerin güvenlik işlerinden sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehir Kethüdası
B
Muhtar
C
imam
D
Mimarbaşı
E
Subaşı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1800’lü yıllarda Anadolu’ya doğru büyük göç hareketlerine sebep olan gelişmelerden biri değildir?

A
Akkerman Antlaşması
B
Kırım Savaşı
C
1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşları
D
Sırp Ayaklanması
E
Mısır Sorunu
Soru 12

Toprağını üç yıl üst üste boş bırakan köylünün ödediği vergi (tazminat) aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resm-i çift
B
Resm-i zemin
C
Resm-i çiftbozan
D
Resm-i tapu
E
Resm-i dönüm
Soru 13

19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nde Müslüman nüfus oranın artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak kaybı yaşanan Balkan ve Kafkasya’dan göçlerin yapılması
B
Gayrimüslimlerin izlediği nüfus politikalarının başarısız olması
C
Ekonomik gelişmelerden dolayı işçi göçü alması
D
Gayrimüslimlerin Avrupa’ya göç etmesi
E
İslamiyet’in geniş kitlelere yayılması
Soru 14

Klasik Dönem Osmanlı’da avârız gibi olağanüstü vergilerden muaf olan ziraat çiftçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Susam üreten çiftçi
B
Tütün üreten çiftçi
C
Pirinç üreten çiftçi
D
Keten-kenevir üreten çiftçi
E
Buğday üreten çiftçi
Soru 15

İslam devletlerinde zimmî statüsündeki Müslüman olmayan faal erkeklerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iltizam
B
Öşür
C
Avarız
D
Salyâne
E
Cizye
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Patrona İsyanı sonrasında Osmanlı Devleti’nin aldığı tedbirlerden biridir?

A
İstanbul’a giriş ve çıkışlarda murûr tezkiresi talep edilmesi
B
Mevsimlik işçi göçünün önüne geçmeye yönelik tedbirler alınması
C
iltizam sistemine geçilmesi
D
Tekâlif-i şakka vergisinin getirilmesi
E
Arazi kanunnamesinin çıkarılması
Soru 17

Osmanlı Devleti'nde kullanılan toprakların yüzde 90’a yakın bölümüne ekilen ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşhaş
B
Pamuk
C
Tahıl
D
incir
E
Üzüm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin çöküş nedenlerinden biri değildir?

A
Sipahilerin, azalan tımarlar nedeniyle ek gelir aramak için topraklarını terk etmesi
B
Tımarların, önce iltizama daha sonra malikâne şeklinde nakdi ekonomiye bağlanması
C
Boş kalan tımar topraklarına ayanların el koyması
D
Avrupa’da yaşanan toprak kayıplarından dolayı geri göçlerin yaşanması
E
Tımarların, beratla verilmesi geleneğinin kaldırılması
Soru 19

Osmanlı Devleti'nde madenler ile ilgili ilk nizamname kaç yılında çıkarılmıştır?

A
1861
B
1874
C
1879
D
1881
E
1883
Soru 20

Rakabe kelimesi neyi ifade eder?

A
Soyut devlet mülkiyeti
B
Sipahi mülkiyeti
C
Özel mülkiyet
D
Tasarruf-kullanım hakkı
E
Köylünün mülkiyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x