Osmanlı İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin ilk dış borçlanması ne zaman gerçekleşmiştir?

A
Küçük Kaynarca Antlaşmasından sonra (1774)
B
Kırım Savaşı sırasında (1854)
C
İkinci Viyana Kuşatması sırasından (1683)
D
Muharrem Kararnamesi'nin ilanından sonra (1881)
E
93 Harbi sırasında (1877-78)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde devlet kontrolü ile gerçekleştirilen nüfus hareketlerinden devletin beklediği faydalardan biri değildir?

A
Askeri yarar sağlanması
B
Bölgenin islamlaştırılması
C
Terk edilmiş bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi
D
Üretimde artış sağlanması
E
Verimsiz arazilerin tarıma kazandırılması
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde 16 yüzyılın nüfus artış dönemi olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Savaşların azalması
B
İklimsel hareketlerin değişmesi
C
Küçülen topraklara yapılan geriye göçün etkisi
D
Nüfus sayımına ilişkin tahrir uygulamalarındaki kayıt sisteminin yenilenmesi
E
Toplumsal sistemin siyasi, idari, ekonomik ve sosyal açıdan düzen ve istikrar göstermesi
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde tapu sayımlarının ikinci aşamasında hazırlanan deftere ne ad verilir?

A
Bütçe
B
Rûznâmçe
C
İcmal
D
Defter-i kebir
E
Mufassal
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti idari örgütlenmelerinden biri değildir?

A
Malikâne
B
Sancak
C
Köy
D
Nahiye
E
Kaza
Soru 6

Osmanlı ekonomisinde, küçük ölçekli köylerde tarımsal üretim yapan çiftçi ailelerin ortalama ekim sahası ________ dönüm arasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
15 - 20
B
30-40
C
50 - 60
D
70 - 120
E
130 - 150
Soru 7

1914 yılı idari bölünmesine göre, Osmanlı Türkiye’sinin en kalabalık vilayeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Trabzon
B
Ankara
C
İstanbul
D
Konya
E
Hüdavendigar
Soru 8

Yenileşme dönemi Osmanlı mâliyesinde çoklu hazine sistemine ne zaman geçilmiştir?

A
Tanzimat Dönemi’nde
B
Nizâm-ı Cedîd Dönemi’nde
C
İkinci Abdülhamid Dönemi’nde
D
Meşrutiyet Dönemi’nde
E
Mütareke Dönemi’nde
Soru 9

Osmanlı Devleti'nde mukâtaaların emin denilen memurlar tarafından işletilmesi yöntemine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İktâ
B
malikâne
C
İltizâm
D
tımar
E
emânet
Soru 10

Osmanlı Devleti'nde tapu tahrirleri de denen sayımların öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülke nüfusunu belirlemek
B
Tımar kesimini teşkilatlandırmak
C
İltizâm sistemini oluşturmak
D
Nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek
E
Avârız sistemini oluşturmak
Soru 11

Osmanlı Devleti'nde ziraî üretimi artırma, ürünleri çeşitlendirme, dış talebi olan ziraî ürün üretiminin teşviki, yerli sanayi hammaddelerinin içeride üretilmesi ve ziraatın modernleşmesi için oluşturulan ziraî bürokratik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Murâfa’a
B
Meclis-i Menâfi
C
Meclis-i Umûr-ı Nâfia
D
Meclis-i Muhasebe-i Maliye
E
Meclis-i Es’ar
Soru 12

Temel yapısı gereği lonca teşkilatı içinde değil de aile içinde yapılan üretim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halı-kilim dokumacılığı
B
Ayakkabı imalatı
C
Çanak-çömlek
D
İpekli dokuma
E
Pamuklu dokuma
Soru 13

Osmanlı Devleti'nde, Rumeli'de umumiyetle müslüman olmayan köylü veya şehirli reayadan alınan baş vergisine ne ad verilir?

A
Resm-i bennak
B
Resm-i cürüm
C
Resm-i zemin
D
Resm-i ispenç
E
Resm-i arus
Soru 14

Osmanlı Devleti'nde kullanılan toprakların yüzde 90’a yakın bir bölümüne ________ ekilirdi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tahıl
B
üzüm
C
haşhaş
D
İncir
E
pamuk
Soru 15

19 yüzyılda Osmanlı ziraî yapısında meydana gelen değişmelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulu tarıma geçiş
B
Dış talep
C
Traktörün kullanımı
D
Sanayileşme
E
Savaşlar
Soru 16

Sipahi tımarlarının çekirdek kısmına ne ad verilir?

A
Liva
B
Kaza
C
Kılıç
D
Dirlik
E
Sancak
Soru 17

Tımar topraklarının denetlenmesi görevini yerine getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sancakbeyi
B
Beylerbeyi
C
Padişah
D
Kadı
E
Sipahi
Soru 18

Klasik dönem Osmanlı’da sanayi sisteminin temelini oluşturan ve küçük sanayiyi elinde tutan ________ teşkilatıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kadı
B
divan
C
kalemiye
D
esnaf
E
İlmiye
Soru 19

I. Bâd-ı hevâ
II. Resm-i zemin
III. Resm-i dönüm
IV. Resm-i arus
Yukarıdakilerden hangileri toprak üzerinden alman vergilerden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve IV
D
II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Devlet mülkiyetindeki toprakların, devlet memuru olan sipahilerin gözetiminde köylüler tarafından işletilmesine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tımar sistemi
B
vakıf sistemi
C
mukâtaa sistemi
D
İhtisap sistemi
E
narh sistemi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x