Osmanlı İktisat Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Osmanlı İktisat Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Başdefterdar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Padişaha karşı sorumludur.
B
Hazine işlerinin en üst makamıdır.
C
Sadrazama karşı sorumludur.
D
Zaman içinde değişen sayıda yardımcıları vardır.
E
Mali yargının en üst makamıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki konar-göçer toplum sınıfının özelliklerinden biri değildir?

A
Çin’den getirdikleri ipek kumaşları satarak ek gelir sağlamaları
B
Asıl geçim kaynaklarının hayvancılık olması
C
Askeri amaçla hudutlara sevk edilen aşiretlerin vergiden muaf tutulmuşları
D
Konakladıkları yerlerin az çok belli olması
E
Sürülerinin büyüklüğüne göre her yıl devlete vergi vermeleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki konar-göçerin toprak sahiplerine ödediği vergilerden biri değildir?

A
Avarız
B
Ağıl resmi
C
Çift resmi
D
Âdet-i ağnam
E
Bâd-ı heva
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin gider kalemlerinden biri değildir?

A
Küçük ruznamçe
B
Haremeyn mukâtaası
C
Teşrifat kalemi
D
Süvari makabelesi
E
Yeniçeri kalemi
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin özellikle savaş dönemlerinde askeri yük taşıma ve lojistik destek amacıyla beslediği hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öküz
B
At
C
Eşek
D
Katır
E
Deve
Soru 6

Rakabe kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanım hakkı
B
Gerçek mülkiyet
C
Devlet mülkiyeti
D
Reaya mülkiyeti
E
Sipahi mülkiyeti
Soru 7

Devlet tarafından “Fabrika-i Hümayun” olarak adlandırılan büyük sınaî tesisleri kaçıncı yüzyılda kurulmuştur?

A
15
B
16
C
17
D
18
E
19
Soru 8

Tımar toprakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mülkiyeti devlete aitti.
B
Kiraya verilebilirdi.
C
Bağışlanamazdı.
D
Satılamazdı.
E
Vakfedilemezdi.
Soru 9

19 yüzyılda yol yapım ve bakım hizmetlerinin daha düzgün yürütülebilmesi için 25 Temmuz 1867’de oluşturulan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazine-i Hassa Kumpanyası
B
Darphane-i Âmire Nakliye Kumpanyası
C
Darülfünun-ı Şahane
D
Evkaf Nezareti
E
Menâfi Sandıkları
Soru 10

Altın sultani, gümüş akçe ve bakır mangırdan oluşan Osmanlı sikkelerinin basımının gerçekleştirildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topkapı Sarayı
B
Dolmabahçe Sarayı
C
Kapalı çarşı
D
Darphane
E
Un kapanı
Soru 11

1851-1945 yılları arasında faaliyet gösteren Şirket-i Hayriye’nin kurucuları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ragıp Paşa - Rüştü Paşa - Fuat Paşa
B
Ali Paşa - Fuat Paşa - Cevdet Paşa
C
izzet Paşa - Cemal Paşa - Cevdet Paşa
D
Enver Paşa - Talat Paşa - Ali Paşa
E
Mithat Paşa - Ali Paşa - İbrahim Paşa
Soru 12

İpek yolunu Avrupa’ya bağlayan yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşkent
B
Tebriz
C
Via Egnatia
D
Kaşgar
E
Atina
Soru 13

Osmanlı Devleti’ndeki tağşiş uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tüm Osmanlı topraklarında tek bir para sisteminin uygulanmasını hedefleyen bir uygulamadır.
B
Osmanlı parasının yabancı paralar karşısındaki değerini korumayı hedefleyen bir uygulamadır.
C
Paranın değerinin düşürülerek ekonominin ihtiyacı olan para miktarının artırılmasını hedefleyen bir uygulamadır.
D
Tedavülde kullanılan yabancı paraların kullanımının kısıtlanmasını hedefleyen bir uygulamadır.
E
Uzun mesafeli ticaretin kolaylaştırılmasını hedefleyen bir uygulamadır.
Soru 14

1916 yılında para piyasasındaki karışıklığı gidermek amacıyla izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevhid-i Meskûkat Kanunu çıkarmak
B
Metelik kullanmaya başlamak
C
Kâğıt para bastırmak
D
Tüm bakır paraları tedavülden kaldırmak
E
Dış ülkelerden borç almak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İslam geleneği içide yer alan dini nitelikli sosyal yardımlardan biri değildir?

A
Akile
B
Kefalet
C
Bahşiş
D
Nafaka
E
Zekât
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1867 Tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi’nde yer alan çalışma koşulları düzenlemelerinden biri değildir?

A
Sağlık
B
Çalışma süreleri
C
Barınma
D
Ücretler
E
iş güvenliği
Soru 17

Kethüdanın teklifi üzerine esnaf birliği ustaları tarafından seçilen ve kethüdanın yardımcısı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Defterdar
B
Çavuşbaşı
C
Ustabaşı
D
Yiğitbaşı
E
Pazarbaşı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki sosyal güvenlik yardımlaşmaları ve uygulamalarından biri değildir?

A
Vakıflar
B
Aile içi yardımlaşmalar
C
Dini nitelikli yardımlar
D
Örgütlenme hakkı
E
Meslek kuruluşları
Soru 19

1220’de tahta geçmek için Konya’ya giderken uğradığı Kayseri sanayi sitesinde Ahi Evren’i ziyaret ederek uygulamaya koyduğu sanayi modelini tüm imparatorlukta uygulaması için Konya’ya davet eden Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhammed Tatar
B
Alaattin Keykubat
C
I. Gıyasettin Keyhüsrev
D
II. Gıyasettin Keyhüsrev
E
izzettin Keykavus
Soru 20

Perakende satışa konu olan malların bakkallara dağıtımını sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ustabaşı
B
Yiğitbaşı
C
Kalfa
D
Pazarbaşı
E
Kethüda
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x