Osmanlı Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Osmanlı Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı kaynaklarında Osmanlıların çıkış noktası olarak ön plana çıkan iki yer aşağıdakilerden hangileridir?

A
Hami ve Hoça
B
Kırım ve Bağdat
C
Kaşgar ve Kuça
D
Mahan ve Ahlat
E
Turfan ve Beşbalık
Soru 2

Osmanlılara Makedonya, Yunanistan ve Sırbistan kapılarını açan Çirmen Savaşı (1371) aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde meydana gelmiştir?

A
II. Osman
B
I. Murad
C
II. Selim
D
III. Ahmed
E
I. Mustafa
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi I. Murad'ın ölümüyle birlikte Anadolu'da çıkan karışıklıklardan biri değildir?

A
Kadı Burhaneddin'in Kırşehir'i zapt etmesi
B
Karamanoğulları'nın Beyşehir'i alması
C
Batı Anadolu'daki Osmanlı arazilerine saldırılar düzenlenmesi
D
Kütahya'nın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması
E
Ahmed Celâyir ve Kara Yusuf'un I.Bayezid'in himayesine sığınması
Soru 4

Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin sorunsuzca yürümesini sağlamakla görevli olan ve İstanbul’da ikamet eden Venedik elçisine ne ad verilir?

A
Condottiero
B
Sebasteion
C
Simoni
D
Hexamilion
E
Baylo
Soru 5

II. Bayezid döneminde Antalya yöresinde meydana gelen isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Canberdi Gazali isyanı
B
Baba Zünnun isyanı
C
Mustafa Çelebi isyanı
D
Şahkulu Baba Tekeli isyanı
E
Kabakçı Mustafa isyanı
Soru 6

Yenişehir Ovası’nda II. Bayezid’e mağlup olan Şehzade Cem, 1481 yılında aşağıdakilerden hangisine sığınmıştır?

A
Memlûk Sultanlığı
B
Rodos Şövalyeleri
C
İngiltere
D
Fransa
E
Safeviler
Soru 7

II. Bayezid döneminde Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk ciddi gerginlik hangi olay üzerine yaşanmıştır?

A
Elçi Marcello’nun hapse atılması
B
Karadağ’ın Osmanlılarca işgali
C
Magosa limanının Osmanlılarca kullanılmasına izin verilmemesi
D
Osmanlı levazım gemisinin batırılması
E
Venedik Hacı gemisinin yağmalanması
Soru 8

II. Bayezid döneminde tarih yazmakla görevlendirilen kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ali Yazdi ve Müeyyedzade Abdullah
B
idris-i Bitlisi ve Kemalpaşazade
C
Zati ve Şükrullah
D
Ahmed Eflâki ve Tacizade Cafer
E
Aksarayi ve Molla Lutfi
Soru 9

I. Selim’in tahta geçtikten sonra idam ettirdiği veziriazam Koca Mustafa Paşa’nın idam edilme gerekçesi nedir?

A
Şehzade Korkut’un kuvvetlerine karşı başarısız olması
B
İran seferine yaptığı muhalefet
C
I. Selim’e karşı Şehzade Korkut’u desteklemesi
D
Mısır seferine yaptığı muhalefet
E
Şehzade Ahmedie yazışması
Soru 10

I. Selim, 5 Haziran 1516 tarihinde İstanbul’un muhafazasını kime bırakarak Mısır Seferine çıkmıştır?

A
Sinan Paşa
B
Piri Mehmed Paşa
C
Hadım Sinan Paşa
D
Koca Mustafa Paşa
E
Hersekzade Ahmed Paşa
Soru 11

Alaüddevle Bey’in öldürülmesinin ardından Dulkadıroğullarının idaresi kime bırakılmıştır?

A
Dukakinzade Ahmed Paşa
B
Hadım Süleyman Paşa
C
Şehsuvaroğlu Ali Bey
D
idris-i Bitlisi
E
Nur Ali Halife
Soru 12

I. Selim’in 1514’deki İran Seferi öncesi toplanan divanda, sefere karşı yapılan muhalefetin önemli gerekçelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memlüklerin saldırma ihtimali
B
Safevilerin daha güçlü olduğu
C
Timarlı sipahilerin savaşmak konusundaki isteksizlikleri
D
Mevsimin kış olması
E
Olası bir Haçlı tehlikesi
Soru 13

Osmanlı Devleti tarafından Eflak ve Boğdan idaresinde bulunanlar için kullanılan unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bozok
B
Knezlik
C
Suhte
D
Hamzavi
E
Voyvoda
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi
I. Süleyman'ın taht cülusundan hemen sonra gerçekleştirdiği icraatlardan biridir?

A
Abbasi halifesi Mütevekkil'in ülkesine dönmesine müsade etmek
B
Mohaç seferinin hazırlıklarını başlatmak
C
Süveyşe’te bir tersane kurulmasını emretmek
D
Barbaros Hayreddin Paşa’yı donanmanın başına geçirmek
E
İstanbul'da kendi ismini taşıyan bir cami yapılmasını emretmek
Soru 15

Canberdi Gazali İsyanı’nın (1521) amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Mehmed’i tekrar tahta çıkarmak
B
Mora’nın idaresinin kendisine verilmesini sağlamak
C
Kıbrıs’ın idaresinin kendisine verilmesini sağlamak
D
Eski Memlûk Devleti’ni yeniden kurmak
E
Babürlüler Devleti’ni yeniden kurmak
Soru 16

V. Karl'ın 1541 yılında düzenlediği Cezayir seferinin başarısızlığa uğramasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
V. Karl'ın donanmasında büyük bir isyanın çıkması
B
Mevsimin özellikle büyük bir donanmanın sevk ve idare edilebilmesini güçleştirecek özellikte olması
C
V. Karl'ın sefer sırasında ölmesi
D
İspanyol armadasının taşıdığı kuvvetin çok az olması
E
V. Karl'ın ülkesinde çıkan iç isyan üzerine geri çekilmek zorunda kalması
Soru 17

I. Süleyman devrinde 1533-1535 yılları arasında gerçekleştirilen doğu seferinin “Irakeyn seferi” olarak adlandırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bu yıllarda Irak'ın bütünüyle Osmanlı topraklarına katılması
B
Osmanlı ordusunun bu seferde Irak-ı Arab ve Irak-ı Acem'e girmiş olması
C
İran şahı Tahmasb'ın kaçarak Irak'a sığınması
D
Osmanlıların Irak'tan geçen ticaret yollarını denetim altına alması
E
Bu sefer sonunda Bağdat beylerbeyliğinin kurulması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566'da, yetmiş yaşını geçtiği halde Zigetvar seferine çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

A
Kabakçı Mustafa isyanı’nın halk üzerinde oluşturduğu olumsuz izlenimi kırmak
B
Osmanlı toplumuna hala kudretli bir padişah olduğunu kanıtlamak
C
Oğulları arasındaki mücadelenin kötü izlerini unutturmak
D
Bir sene önce yaşanan Malta bozgununa karadan cevep vermek
E
Özellikle Sufi muhitlerden gelen eleştirileri bastırmak
Soru 19

Budin’in 1541 Mayısı’nda Arşidük Ferdinand tarafından kuşatılması üzerine Osmanlıların çıktığı sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstabur Seferi
B
Hürmüz Seferi
C
Alaman Seferi
D
Mohaç Seferi
E
Korfu Seferi
Soru 20

Osmanlılar ile Safeviler arasındaki ilk barış anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nasuh Paşa Antlaşması
B
Kasr-ı Şirin Antlaşması
C
Edirne Antlaşması
D
Amasya Antlaşması
E
Ferhat Paşa Antlaşması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x