Osmanlı Tarihi 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı Tarihi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sınır bölgelerindeki Bizans feodal beylerine Osmanlı kaynaklarında ne ad verilir?

A
Sarıca
B
Yargan
C
Tekfur
D
Kuros
E
Havalegân
Soru 2

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un fethinin ardından Ortodoks patrikliğini ihya etme görevini verdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georgios Scholarios
B
XII. John
C
II. Urbanus
D
Odon de Deuil
E
Hieronymus Laski
Soru 3

I. Bayezid, 1393-1394 kışında Balkanlar’daki prensleri ve Bizans imparatoru II. Manuel’in de mensup olduğu Palaiologos ailesini Selanik yakınlarındaki Karaferye’de bir toplantıya davet etti.
Yukarıdaki toplantıda Osmanlı idaresinin talebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehzade Orhan Çelebi’nin I. Bayezid’e teslim edilmesi
B
Kanije, Estergon ve Eğri kalelerinin Osmanlı’ya ait olduğunu Bizans’ın kabul etmesi
C
Mora Yarımadası’nda dağınık vaziyette kalmış olan Bizans şehirlerinin Osmanlılara teslim edilmesi
D
Rodos Şövalyelerine sığınan Cem Sultan’ın iade edilmesi
E
Bizans’ın, Osmanlı Devleti’ne yılda otuz bin duka altın vergi vermeyi kabul etmesi
Soru 4

Osmanlılara Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan’ın kapılarını açan 1371 yılındaki savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Kosova Savaşı
B
Çirmen Savaşı
C
Varna Savaşı
D
Cerbe Savaşı
E
Niğbolu Savaşı
Soru 5

Dulkadiroğulları (Dulkadıroğulları) beyliğinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maraş - Elbistan
B
Tokat-Niksar
C
Denizli - Honaz
D
Antalya - Alanya
E
Konya - Karaman
Soru 6

II. Bayezid’in saltanatının başlangıcında karşı karşıya kaldığı en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Çelebi isyanı
B
Arnavut beyi İskender’in Osmanlılara karşı ayaklanması
C
Tunus’un Fransa tarafından işgali
D
Cem Sultan’ın tahtı ele geçirme teşebbüsleri
E
Türkleri Balkanlardan atma düşüncesiyle Avusturya, Lehistan, Venedik ve Malta’nın bir araya gelerek Kutsal Haçlı ittifakı’nı oluşturmaları
Soru 7

II. Bayezid’in şehzadelik dönemini geçirdiği sancak aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsparta
B
Amasya
C
Bolu
D
Sivas
E
Kütahya
Soru 8

I. Selim’in, 1514 tarihindeki İran Seferi öncesinde Safevileri zor durumda bırakmak için öncelikle aldığı iktisadi tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı ülkesinden İran'a gümüş girişini yasaklamak
B
İran'dan Osmanlı ülkesine buğday girişini yasaklamak
C
İran'ın ödemesi gereken vergiyi iki katına çıkarmak
D
Osmanlı ülkesinden İran'a pamuk girişini yasaklamak
E
İran ipeğinin Batı'ya girişini yasaklamak
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde 1497-1515 yılları arasında toplam beş kez sadrazamlık makamına getirilmiş kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Rüşdü Paşa
B
Said Paşa
C
Hersekzade Ahmed Paşa
D
Âli Paşa
E
Hüseyin Hilmi Paşa
Soru 10

Dukakinzade Ahmed Paşa’nın idam edilmesinde (4 Mart 1515) aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Boğdan Seferi’ne karşı çıkması
B
Kalenderoğlu isyanı’nı bastıramaması
C
Baba Zünnun isyanı’nı bastıramaması
D
Memlûk sultanı Kanısav Gavri’ye hediyeler göndermesi
E
Dulkadır beyi Alaüddevle ile olan gizli yazışması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi I. Selim döneminde gerçekleşen savaşlardan biri değildir?

A
Ridaniye Savaşı
B
Turnadağı Savaşı
C
Çaldıran Savaşı
D
Otlukbeli Savaşı
E
Mercidabık Savaşı
Soru 12

Şahkulu Baba Tekeli İsyanı’nı bastırmaya çalışırken yapılan bir muharebede yaralanarak vefat eden Osmanlı veziriazamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Avni Paşa
B
Hadım Ali Paşa
C
Server Paşa
D
Müşir Ahmed Şakir Paşa
E
Said Paşa
Soru 13

Osmanlılar ile Safeviler arasındaki ilk barış anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edirne Antlaşması
B
Erzurum Antlaşması
C
Kasr-ı Şirin Antlaşması
D
Buçaş Antlaşması
E
Amasya Antlaşması
Soru 14

Kutsal Roma-Germen İmparatoru V. Kari ile Fransa Kralı I. François’i Mart 1521 de savaşa sürükleyen görünürdeki sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milano Dukalığına sahip olmak
B
Eflak ve Boğdan’a sahip olmak
C
Beserabya bölgesine hâkim olmak
D
Mısır ve Suriye deniz yolunun kontrolüne ele geçirmek
E
Polonya’ya hâkim olmak
Soru 15

I. Süleyman Dönemi’nde Suriye bölgesinde çıkan ve amacı Memlûk Devleti’ni yeniden kurmak olan 1521 yılındaki isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Paşa isyanı
B
Baba ishak isyanı
C
Baba Zünnun isyanı
D
Canberdi Gazali isyanı
E
Kalenderoğlu isyanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kanunî Sultan Süleyman'ın 1566'da, yetmiş yaşını geçtiği halde Zigetvar seferine çıkmasının sebeplerinden biri değildir?

A
Osmanlı toplumuna hala kudretli bir padişah olduğunu kanıtlamak
B
Bir sene önce yaşanan Malta bozgununa karadan cevap vermek
C
Özellikle Sufî muhitlerden gelen eleştirileri bastırmak
D
Sırpların Miloş Obronoviç önderliğinde başlattıkları ayaklanmayı sonlandırmak
E
Oğulları arasındaki mücadelenin kötü izlerini unutturmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi
I. Süleyman’ın 1538’de çıktığı Kara Boğdan Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Kiev’den inen yolların kontrolünün sağlanması
B
Boğdan voyvodasının merkezi Suceva’nın zapt edilmesi
C
Prut ve Özü Nehri arasındaki bölgenin ele geçirilmesi
D
Akkirman’dan Lviv’e uzanan Boğdan yolunun emniyetini temin için bölgedeki askerî istihkâmların artırılması
E
Koca Mustafa Paşa’nın idam edilmesi
Soru 18

İlk Cezavir-i Bahr-i Şefid Beylerbeyi kimdir?

A
Kemal Reis
B
Kara Mustafa Paşa
C
Barbaros Hayreddin Paşa
D
Sokullu Mehmed Paşa
E
Şeydi Ali Reis
Soru 19

1509 yılında sancağa çıkma geleneğine uygun olarak Sultan II. Bayezid tarafından
I. Süleyman’a verilen sancak yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kefe
B
Konya
C
Edirne
D
Alaiye
E
Diyarbakır
Soru 20

Fransız ve Osmanlı askerlerinin ilk defa ortak harekâtta bulunduğu sefer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sumatra Seferi
B
Korfu Seferi
C
Boğdan Seferi
D
Irakeyn Seferi
E
Zigetvar Seferi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x