Osmanlı Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı kaynaklarında Osmanlıların çıkış noktası olarak ön plana çıkan iki yer aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kaşgar ve Hami
B
Kırım ve Musul
C
Turfan ve Beşbalık
D
Bağdat ve Hoça
E
Mahan ve Ahlat
Soru 2

İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın, II. Mesud’un yerine III. Alaeddin Keykubad’ı Selçuklu tahtına geçirmesini kabullenmeyerek (1299) isyan eden Moğol kumandanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Timurtaş
B
Sülemiş
C
Ögeday
D
Baycu Noyan
E
Cebe
Soru 3

Bizans İmparatoru III. Andronikos'un ölümünün ardından onun vasisi sıfatıyla idareye el koymaya çalışan Kantakuzenos’un giriştiği taht kavgasında başlıca müttefikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Osmanlı beylikleri
B
Karamanoğulları, Germiyanoğulları ve Sahipataoğulları beylikleri
C
Karamanoğulları, Candaroğulları ve Eşrefoğulları beylikleri
D
Germiyanoğulları, Hamitoğulları ve Pervaneoğulları beylikleri
E
Hamitoğulları, Karamanoğulları ve Menteşeoğulları beylikleri
Soru 4

Osman Bey’den ilk defa söz eden dönemin çağdaş Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chalkokondyles
B
Kantakuzen
C
Angielello
D
Dukas
E
Pachimeres
Soru 5

Pelekanon Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğu Roma imparatorluğumla Orhan Bey’in doğrudan doğruya karşı karşıya geldiği ilk muharebedir.
B
Üsküp ve Selanik Osmanlı topraklarına katılmıştır.
C
Osmanlılara İznik ve İzmit yolunu açmıştır.
D
Orhan Bey’e gerek tebaası gerekse diğer Türkmen beyleri arasında büyük şöhret kazandırmıştır.
E
Bizans imparatoru III. Andronikos savaş sırasında dizinden yaralanmıştır.
Soru 6

Savoie Kontu VI. Amadeo'nun, 23 Ağustos 1366 tarihinde ele geçirdiği Osmanlı deniz üssü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sinop
B
İzmir
C
Samsun
D
Gelibolu
E
Alanya
Soru 7

Karamanoğulları'nın beylikler nezdindeki imajını sarsan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sumatra Seferi
B
Ulyanoğulu Seferi
C
Gorigos Seferi
D
Kalenderoğlu isyanı
E
Baba Zünnun isyanı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A
Arnavutluk ve Makedonya’nın Osmanlı fetihlerine açık hale gelmesi
B
Sırp despotluğunun Osmanlı vasalı haline gelmesi
C
Kuzey Sırbistan yolunun Osmanlılara açılması
D
Trabzon Rum imparatorluğu’nun yıkılması
E
I. Murad’ın savaş meydanında hayatını kaybetmesi
Soru 9

Batı Makedonya’daki uç merkezini bir Türk-Müslüman şehri olarak kurduğu Yenice-i Vardar’a taşıyan komutan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davut Paşa
B
Timurtaş Paşa
C
Bali Bey
D
Süleyman Paşa
E
Evrenos Bey
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı beyliğinden önce Ege Adaları ve Trakya’ya geçen beylikler arasında yer almaz?

A
Aydınoğulları
B
Menteşeoğulları
C
Saruhanoğulları
D
Candaroğulları
E
Karasioğulları
Soru 11

Sırp despotluğunun ihya edilerek Sırbistan topraklarının Georg Brankoviç’e bırakılmasını onaylayan 12 Haziran 1444 tarihli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edirne-Segedin Antlaşması
B
Serav Antlaşması
C
Buçaş Antlaşması
D
Zitvatorok Antlaşması
E
Vasvar Antlaşması
Soru 12

I.Bayezid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devlet kademelerine ve taşra teşkilatına yerel aileler yerine doğrudan kendisine karşı sorumlu kapıkulu mensuplarını atadı.
B
Geniş toprakların tek başkentten yönetilebileceği merkezi bir devletin altyapısını kurmaya çalıştı.
C
Batıda giriştiği başarılı seferler, Mısır’daki hilafet merkezi tarafından sultan unvanıyla şereflendirilmesine vesile oldu.
D
Örfi hukuk uygulamalarını sonlandırdı.
E
Kul sistemini düzenleyip yerleştirdi.
Soru 13

I. Murad’ın ölümü üzerine yaşanan taht değişikliğinin yarattığı siyasi karmaşadan istifade ederek Beyşehir’i alıp Eskişehir’e kadar ilerleyen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karesioğulları
B
Hamitoğulları
C
Karamanoğulları
D
Aydınoğulları
E
Germiyanoğulları
Soru 14

II. Mehmed’in atak bir gaza faaliyeti izlemesini benimseyen kesimi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ehl-i Hibre
B
Emir-i Şikar
C
Şahinler Hizbi
D
iane-i Cihadiyye
E
Emir-i Hares
Soru 15

Düstûr-ı Rûmi muharebe tarzının temellerini atan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Murad
B
I. Süleyman
C
III. Selim
D
II. Süleyman
E
IV. Murad
Soru 16

1473 Akkoyunlu seferi esnasında Venedik donanmasının İstanbul’u hedef alan bir deniz seferine girişeceği istihbaratının alınması üzerine
II. Mehmed’in İstanbul’a kaymakam tayin ettiği kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Evrenos Bey ve Çalı Bey
B
Süleyman Bey ve Nasuh Bey
C
Cüneyd Bey ve Yakup Bey
D
Alaeddin Bey ve Hüseyin Bey
E
Murad Bey ve ilyas Bey
Soru 17

II. Mehmed’e yazdığı mektubuyla İstanbul Kuşatması’nın sürdürülmesinde önemli payı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Kuşçu
B
Matrakçı Nasuh
C
Davud-ı Kayseri
D
ibn-i Kemal
E
Akşemseddin
Soru 18

İstanbul’un fethinin ertesi günü Çandarlı Halil Paşa’nın veziriazamdık görevinden azledilmesi üzerine yerine getirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Paşa
B
Mehmed Rüşdi Paşa
C
Zağanos Paşa
D
Ziya Paşa
E
Abdülkerim Paşa
Soru 19

Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Devleti arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin sorunsuzca yürümesini sağlamakla görevli olan ve İstanbul’da ikamet eden Venedik elçisine ne ad verilir?

A
Baylo
B
Hexamilion
C
Simoni
D
Sebasteion
E
Condottiero
Soru 20

Yeniçeri ağaları ve kumandanlarının sekbanlar arasından seçilmeye başlaması hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

A
I. Murad
B
Fatih Sultan Mehmed
C
Yavuz Sultan Selim
D
Kanuni Sultan Süleyman
E
III. Mustafa
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x