Osmanlı Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Osmanlı Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bizans ordusunda paralı asker olarak hizmet gören, İskit-Sarmat kökenli Kafkas halkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alanlar
B
Hakaslar
C
Tuvalılar
D
Sahalar
E
Kumuklar
Soru 2

II. Mehmed'in, İstanbul’u fethetmesinin ardından Memlûk sarayıyla yürüttüğü diplomatik yazışmalarda öne çıkararak kullandığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabgu
B
Kağan
C
Hakan
D
Gazi
E
Han
Soru 3

I. Osmanlı şehzadesi Davud
II. Bosna kralı Tvrtko
III. Sırp despotu Georg Brankoviç
Yukarıdakilerden hangileri II. Murad'a karşı Macar kralı Sigismund ile ittifak yapanlar arasında yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Osmanlı padişahı I. Murad ve Sırp kralı Lazar aşağıdaki savaşlardan hangisinde hayatlarını kaybetmişlerdir?

A
Çirmen Savaşı
B
Varna Savaşı
C
Sazlıdere Savaşı
D
I. Kosova Savaşı
E
Niğbolu Savaşı
Soru 5

II. Bayezid döneminde Antalya yöresinde meydana gelen isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baba Zünnun isyanı
B
Şahkulu Baba Tekeli isyanı
C
Kabakçı Mustafa isyanı
D
Patrona Halil isyanı
E
Tepedelenli Ali Paşa isyanı
Soru 6

Venedik Senatosu’nun Osmanlı Devleti’yle olası bir savaş durumuna, diplomatik yollarla çözüm bulmak amacıyla 1498 yılında İstanbul’a gönderdikleri elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alvise Mocenigo
B
Francesco Foscari
C
Andrea Zancani
D
Francesco Gritti
E
Paolo Memo
Soru 7

II. Bayezid tarafından Gedik Ahmed Paşa’nın idam edilme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Tahmasb ile gizlice yazışmak
B
Cem Sultan taraftarı olmak
C
I. Murad’ın ölümüne sebep olmak
D
Şah Abbas ile gizlice yazışmak
E
Mustafa Çelebi taraftarı olmak
Soru 8

II. Mehmed’in öldüğü haberinin İstanbul muhafızı İshak Paşa tarafından el altından duyurulması üzerine çıkan ciddi karışıklıkta öldürülen Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazi Ahmet Muhtar Paşa
B
Edhem Paşa
C
Karamani Mehmed Paşa
D
Ahmet Vefik Paşa
E
Hüseyin Hilmi Paşa
Soru 9

I. Selim’in doğu politikalarının oluşmasında önemli rol oynayan ve Heşt Behişt ve Selimname adlı Osmanlı tarihlerinin yazarı siyaset ve kültür adamı kimdir?

A
idris-i Bitlisi
B
Behiştî Ahmed Sinan Çelebî
C
ibn Kemal
D
Oruç b. Âdil
E
Gelibolulu Mustafa Âli
Soru 10

I. Selim’in 1514’deki İran Seferi öncesi toplanan divanda, sefere karşı yapılan muhalefetin önemli gerekçelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olası bir Haçlı tehlikesi
B
Mevsimin kış olması
C
Timarlı sipahilerin savaşmak konusundaki isteksizlikleri
D
Safevilerin daha güçlü olduğu
E
Memlüklerin saldırma ihtimali
Soru 11

Sadrazam Hersekzade Ahmed Paşa’nın
I. Selim tarafından görevden azledilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safevilerle barış taraftarı olması
B
Mustafa Çelebi isyanı'nı bastıramaması
C
Şah İsmail’in Trabzon’a saldırması
D
Diyarbakır bozgunundan mesul tutulması
E
Şeyh Bedrettin isyanı'nı bastıramaması
Soru 12

I- Selim'in Dulkadiroğulları Beyliğine son verdiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ridaniye Savaşı
B
Puvatya Savaşı
C
Turnadağ Savaşı
D
Mercidabık Savaşı
E
Akçay Savaşı
Soru 13

Osmanlı İmparatorluğu donanmasında üst düzey komutanların kullandığı kürekli büyük savaş gemisi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serhenk
B
Hacegan
C
Martolos
D
Sürsat
E
Baştarda
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi I. Süleyman'ın tahta cülusundan hemen sonra gerçekleştirdiği icraatlardan biridir?

A
Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerinin merkezi Kefe’ye karşı Kırım Hanı I. Hacı Giray ile ortaklaşa harekât düzenlemek
B
Tebriz’den ve Kahire’den getirilen 600-800 civarındaki sanatkâr, ümera ve benzerlerinin memleketlerine dönmelerine izin vermek
C
Süleyman ve Nasuh beyleri idam ettirmek
D
Mustafa Çelebi isyanı’nı bastırmak
E
iranlı ünlü ressam Abdüssamed’i yanına davet etmek
Soru 15

Osmanlı Devleti döneminde bugünkü Yozgat ilini kapsayan sancak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdar
B
Bistegani
C
Serhenk
D
Asesbaşı
E
Bozok
Soru 16

XVIII. yüzyılda kaleme aldığı Osmanlı tarihinde Sultan Süleyman için ilk kez “Kanunî” sıfatını kullanan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
izzî
B
Joseph von Hammer-Purgstall
C
Mehmed Neşri
D
Dimitrie Cantemir
E
Subhî
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi V. Karl'ın hayalini kurduğu Hristiyan Avrupa birliğini oluşturmasını engelleyen etkenlerden biri değildir?

A
Osmanlı imparatorluğu
B
Savoie Kontu VI. Amadeo
C
Fransa
D
Protestanlık Hareketi
E
İngiltere
Soru 18

1526 Mohaç Seferi’nin maksadı ile ilgili dönemin Osmanlı kaynaklarında belirtilen neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa’ya yardım etmek
B
Melik Arab'ın isyanı'nı bastırmak
C
Endülüs'e yardım etmek
D
İngiltere'ye yardım etmek
E
Stefan Lazareviç'e yardım etmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kanunî Sultan Süleyman'ın 1566'da, yetmiş yaşını geçtiği halde Zigetvar seferine çıkmasının temel sebeplerinden biri değildir?

A
Özellikle Sufî muhitlerden gelen eleştirileri bastırmak
B
Bir sene önce yaşanan Malta bozgununun izlerini silmek
C
Şehzadeleri arasında yaşanan iktidar mücadelesini unutturmak
D
Osmanlı toplumuna hala kudretli bir padişah olduğunu kanıtlamak
E
Küçük Kaynarca Antlaşması’yla kaybedilen yerleri geri almak
Soru 20

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu seçimlerinde (1520) V. Karl’ın rakibi aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?

A
I. François
B
I. Edward
C
II. James
D
II. Robert
E
XVI. Louis
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x