Osmanlı Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Osmanlı Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Başta yeniçeriler olmak üzere, doğrudan padişahın şahsına bağlı görev yapıp devlet hâzinesinden maaş alan asker veya sivil hizmetlilerin tümü için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yarlık
B
Ehl-i Hibre
C
Kapıkulu
D
Kassam
E
Niyabet Resmi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Kosova Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A
Trabzon Rum imparatorluğu’nun yıkılması
B
|. Murad’ın savaş meydanında hayatını kaybetmesi
C
Kuzey Sırbistan yolunun Osmanlılara açılması
D
Sırp despotluğunun Osmanlı vasalı haline gelmesi
E
Arnavutluk ve Makedonya’nın Osmanlı fetihlerine açık hale gelmesi
Soru 3

I. Bayezid ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Geniş toprakların tek başkentten yönetilebileceği merkezî bir devletin altyapısını kurmaya çalıştı.
B
Devlet kademelerine ve taşra teşkilatına yerel aileler yerine doğrudan kendisine karşı sorumlu kapıkulu mensuplarını atadı.
C
Kul sistemini düzenleyip yerleştirdi.
D
Örfî hukuk uygulamalarını sonlandırdı.
E
Batıda giriştiği başarılı seferler, Mısır’daki hilafet merkezi tarafından sultan unvanıyla şereflendirilmesine vesile oldu.
Soru 4

Fatih Sultan Mehmed’in Karadeniz’deki Ceneviz kolonilerinin merkezi Kefe’ye karşı ortaklaşa harekât düzenlediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırım Hanı I. Hacı Giray
B
Artukoğlu ilgazi
C
Sökmen El-Kutbî
D
Uzun Haşan Bey
E
Nasıreddin Muhammed Sökmen
Soru 5

Osman Bey’in Leon Mouzolon komutasındaki bir Bizans ordusunu Bafeus denilen yerde mağlubiyete uğrattığı bilgisini veren dönemin çağdaş Bizans tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herodotos
B
Ksenophon
C
Thukydides
D
Pachimeres
E
Livius
Soru 6

Fatih Sultan Mehmed döneminde Otranto’yu zapt eden Osmanlı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmed Rüşdü Paşa
B
Mahmud Nedim Paşa
C
Gedik Ahmed Paşa
D
Edhem Paşa
E
Âli Paşa
Soru 7

Osmanlı tarih geleneğinde, Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’daki ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?

A
İznik
B
Ergenekon
C
Edirne
D
Ahlat
E
Karacahisar
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin kendi dini inanç ve adetlerini belirli kısıtlamalar dışında yapabilmelerini sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cerime
B
Zimmet hukuku
C
Niyabet Rüsumu
D
Mültezim sistemi
E
Tevki
Soru 9

II. Bayezid döneminde Antalya yöresinde meydana gelen isyan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patrona Halil isyanı
B
Tepedelenli Ali Paşa isyanı
C
Şahkulu Baba Tekeli isyanı
D
Kabakçı Mustafa isyanı
E
Baba Zünnun isyanı
Soru 10

II. Bayezid’in şehzadelik dönemini geçirdiği sancak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivas
B
Amasya
C
İsparta
D
Bolu
E
Kütahya
Soru 11

II. Bayezid döneminde tarih yazmakla görevlendirilen kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Aksarayî ve Molla Lutfi
B
Ali Yazdî ve Müeyyedzade Abdullah
C
Zati ve Şükrullah
D
Ahmed Eflâkî ve Tacizade Cafer
E
İdris-i Bitlisi ve Kemalpaşazade
Soru 12

I. Selim Dönemi'nde, Veziriazam Koca Mustafa Paşa’nın idam edilme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehzade Ahmed’le yazışması
B
İran seferine yaptığı muhalefet
C
Şehzade Korkut’un kuvvetlerine karşı başarısız olması
D
Mısır seferine yaptığı muhalefet
E
I. Selim’e karşı Şehzade Korkut’u desteklemesi
Soru 13

Dulkadiroğulları (Dulkadıroğulları) beyliğinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konya - Karaman
B
Denizli - Honaz
C
Maraş - Elbistan
D
Tokat-Niksar
E
Antalya - Alanya
Soru 14

I. Selim’in 1514’deki İran Seferi öncesi toplanan divanda, sefere karşı yapılan muhalefetin önemli gerekçelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevsimin kış olması
B
Timarlı sipahilerin savaşmak konusundaki isteksizlikleri
C
Safevilerin daha güçlü olduğu
D
Olası bir Haçlı tehlikesi
E
Memlüklerin saldırma ihtimali
Soru 15

Osmanlı Devleti döneminde bugünkü Yozgat ilini kapsayan sancak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bistegani
B
Abdar
C
Asesbaşı
D
Serhenk
E
Bozok
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi
I. Süleyman’ın 1538’de çıktığı Kara Boğdan Seferi’nin sonuçlarından biri değildir?

A
Koca Mustafa Paşa’nın idam edilmesi
B
Boğdan voyvodasının merkezi Suceva’nın zapt edilmesi
C
Akkirman’dan Lviv’e uzanan Boğdan yolunun emniyetini temin için bölgedeki askerî istihkâmların artırılması
D
Kiev’den inen yolların kontrolünün sağlanması
E
Prut ve Özü Nehri arasındaki bölgenin ele geçirilmesi
Soru 17

Osmanlı İmparatorluğu donanmasında üst düzey komutanların kullandığı kürekli büyük savaş gemisi için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürsat
B
Hacegan
C
Martolos
D
Serhenk
E
Başta rda
Soru 18

Osmanlılar ile Safeviler arasındaki ilk barış anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kasr-ı Şirin Antlaşması
B
Buçaş Antlaşması
C
Erzurum Antlaşması
D
Amasya Antlaşması
E
Edirne Antlaşması
Soru 19

1516 yılında imzalanan Noyon Antlaşması ile “Milano” üzerinde geniş çaplı bir nüfus elde eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya
B
Fransa
C
İsveç
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 20

1526 Mohaç Seferi’nin maksadı ile ilgili dönemin Osmanlı kaynaklarında belirtilen neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melik Arab'ın isyanı'nı bastırmak
B
Endülüs'e yardım etmek
C
İngiltere'ye yardım etmek
D
Fransa’ya yardım etmek
E
Stefan Lazareviç'e yardım etmek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x