Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Final Sınavı

Osmanlı Yenileşme Hareketleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sadrazamın, padişahın emrini almak istediği konuyu kısaca özetlediği yazısına ne ad verilir?

A
Telhis
B
Hatt-ı hümayun
C
Tevcihat
D
Layiha
E
irade
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yivli tüfek ve toplar için OsmanlIlar tarafından kullanılan terimlerden biridir?

A
Camedar
B
Serhenk
C
Şeşhâne
D
Ummal
E
Cerahor
Soru 3

10 Aralık 1883 tarihinde Muallimhane-i Nüvvab isminin Mekteb-i Nüvvab olarak değiştirilmesinin getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğrencilerin aldıkları bilgilerin uygulanmasına yönelik staja başlanması
B
Her yıl yirmi beş-otuz mezun verilmesi
C
Okulda yabancı dil olarak Fransızcanın resmiyet kazanması
D
Üst düzey ilmiye mensuplarının çocuklarının okula sınavsız kabul edilmeleri kuralının kaldırılması
E
İslam hukukunun muamelât kısmıyla miras hukukunu ve şer’i belge düzenlemeyi öğrenmenin zorunlu hale getirilmesi
Soru 4

III. Mustafa döneminde teknik yenilikler bakımından öne çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georges de Selve
B
Hugo Grotius
C
Baron de Tott
D
Jean de Dinteville
E
Wİlliam Harborne
Soru 5

“Sergi-i Umumi-i Osmani”ni adıyla İstanbul’da 1863 yılında düzenlenen uluslararası sergi aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine yardımcı olmuştur?

A
istihkam Okulu'nun açılmasına
B
Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kurulup bu birim aracılığıyla şirketlerin oluşturulması ve sanayileşme teşvik edilmesi fikrinin gelişmesine
C
Naum Tiyatrosu'nun açılmasına
D
Yabancı devletlerin Osmanlı Devleti'nden alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla oluşturdukları Düyun-ı Umumiye idaresinin kaldırlmasına
E
Esham Usûlü'nün tüm ülkede yaygın hale getirilmesine
Soru 6

1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması görüşmeleri esnasında İngiliz heyetinin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratford Canning
B
Sir Henry L. Bulwer
C
Sir Henry Elliot
D
John Ponsonby
E
Lord Palmerston
Soru 7

Üst düzey görevlere atanan kişilerin bu atama karşılığında padişaha, sadrazama ve maiyetine vermeleri gelenek olan ayni veya nakdi hediyeler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Narh
B
Yed-i vahit
C
Mevad
D
Muid
E
Caize
Soru 8

Avusturya Başbakanı Prens Metternich’in Tanzimat Fermam’m olumsuz karşılama gerekçesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rusya'nın Balkan ırklarını birleştirme (Panslavizm) politikasının başarılı olacağı endişesi
B
Hünkâr iskelesi Antlaşması'nın geçerliğini yitireceğinden korkması
C
Bucaş Antlaşması'nın geçerliğini yitireceğinden korkması
D
Kendi ülkesinde de benzer taleplerle karşılaşma ihtimali
E
Osmanlı Devleti’nin Kutsal Yerler üzerindeki nüfuzunun artacağı korkusu g.
Soru 9

yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı mâliyesinin devlet çarkını döndürebilmek için Galata bankerlerinden aldığı kısa vadeli ve yüksek faizli borçlara ne ad verilir?

A
Avans
B
imdad-ı Hazeriye
C
Lakta
D
Pandor
E
imdad-i Seferiye
Soru 10

Avrupa’yı ziyaret eden ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
III. Selim
B
II. Osman
C
Abdülaziz
D
II. Mahmud
E
II. Abdülhamid
Soru 11

Altın içerikleri farklı olan Rûmî, Adlî ve Hayriye isimli sikkeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde piyasa sürülmüştür?

A
I. Bayezid
B
I. Murad
C
III. Ahmet
D
II. Mahmud
E
IV. Murad
Soru 12

Tanzimat Fermam'mn en önemli maddelerinden biri olan askerlikle ilgili sorunların çözümü için 1843 yılında görevlendirilen devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serasker Mustafa Nuri Paşa
B
Mahmud Nedim Paşa
C
Hassa Müşiri Rıza Paşa
D
Serasker Halil Rıfat Paşa
E
Serasker Mehmed Namık Paşa
Soru 13

Hükümdarla toplum arasındaki mesafeyi azaltmak ve sorunları yerinden görmek amacıyla 1844 ve 1846 yıllarında İzmit, Bursa, Çanakkale ve Adaları kapsayan yurt gezisine çıkan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mahmud
B
III. Selim
C
Abdülaziz
D
Abdülmecid
E
I. Abdülhamid
Soru 14

Osmanlı idari sisteminde “yönetilenler” anlamında kullanılmış terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muid
B
Reaya
C
Suhte
D
Hacegan
E
Bennak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar’ın kendilerini tanımlamak için kullandıkları isimlerden biridir?

A
Civan-ı Türkistan
B
Kuleli Yaranı
C
Hamiyyetperveran-ı Sultani
D
Fedailer Cemiyeti
E
Fedakârân-ı Millet
Soru 16

Osmanlı Devleti'nde haber kaynaklarını ilk kez belirten gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenigün
B
Al bayrak
C
Peyam-ı Sabah
D
Öğüt
E
Tercüman-ı Ahval
Soru 17

Osmanlı Devleti'nde “istihbarat raporları” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
istihbarat-ı Amire
B
Tasvir-i Hümayun
C
Hafiye-i hümayun
D
istihbar-ı hümayun
E
Havadis jurnalleri
Soru 18

Osmanlı Devleti'nde grev karşılığında kullanılmış terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatil-i eşgâl
B
Terk-i iştigal
C
Fasıla-i iştigal-ı Amele
D
Terk-i amel
E
Tatil-i Faaliyet-i Amele
Soru 19

1853 Kırım Savaşı esnasında savaş muhabiri kullanan Osmanlı gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakimiyet-i Milliye
B
Ceride-i Havadis
C
Volkan
D
Aydede
E
irşad
Soru 20

Dünyanın üçüncü metrosu olan İstanbul’daki Karaköy Tüneli aşağıdaki kişilerden hangisinin girişimi sonucu inşa edilmiştir?

A
Serkis Balyan
B
James Smith
C
Samuel Artin Hirsch
D
Antuan Dadyan
E
Eugene Henri Gavand
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x