Osmanlı’da İskan ve Göç 2016-2017 Vize Sınavı

Osmanlı’da İskan ve Göç 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin, Rumeli’nin fethi sırasında halka ağır gelen mevcut vergi ve angaryaları kaldırarak, daha cazip vergilerle yerli halkın tepkisini çekmeyerek fethi kılıçla değil, gönül çekmeyle yapmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
iane-i Cihadiyye
B
imdad-i Seferiye
C
istimâlet
D
Zımmi
E
Şuubiye
Soru 2

Yıldırım Bayezid'in, Plevne, Niğbolu havalisini tevdi ettiği (vermek, bırakmak) akıncı ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turahanoğulları
B
Mihaloğulları
C
Evrenosoğulları
D
Paşayiğitoğulları
E
Hızıroğulları
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nde genellikle Rakka, Hama ve Humus bölgelerine yerleştirilen Türkmenlerin bir süre sonra buraları terk etmeye başlamasının sebeplerinden biri değildir?

A
Arap aşiretlerinin baskısı
B
iskân mahallindeki idarecilerin gerekli ilgiyi göstermemeleri
C
iskân bölgesinde Şeyh Bedrettin isyanı'nın çıkması
D
Yıllarca konar-göçer hayatı yaşamış olup daha önce tecrübe etmedikleri bir hayat tarzına alışmaya çalışmaları
E
iskân edildikleri coğrafyanın ikliminin uygun olmaması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’ya yerleşen boylardan biri değildir?

A
Bayat
B
Dodurga
C
Kınık
D
Avar
E
Çepni
Soru 5

Yörükler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki yaya ve müsellem teşkilatı Yörüklerin iskânı için kurulmuştur.
B
Osmanlı Devleti'nde Yörükler, 17. yüzyıldan itibaren çeşitli nedenlerle zaman zaman iskâna zorlanmıştır.
C
Yörükler başlangıçta başlarındaki reislerin adları, ya da bir özellikleri, en çok da yoğun bulundukları bölgenin adı ile anılmışlardır.
D
XVI. yüzyıla ait Yörük tahrir defterleri Rumeli'deki Yörük teşkilatındaki bozulmaları gözler önüne sermektedir.
E
Osmanlı Batı Anadolu ve Güney Batı Anadolu’daki oymaklar için “Yörük” tabirini kullanmıştır.
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde sürgün metoduyla yapılan iskânlarda bu işten birinci derecede sorumlu olan ve sürgün defterlerini hazırlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iskânbaşı
B
iskân kâtibi
C
Asesbaşı
D
Turnacı
E
Kadı
Soru 7

Trabzon’un fethi sırasında teslim olan İmparator David Komnenos tüm ailesi ve maiyetiyle birlikte sürgüne gönderildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serez
B
Yozgat
C
Tokat
D
Gümülcine
E
Kavala
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’un imar ve iskânı için yapılan faaliyetler arasında yer almaz?

A
Ülkenin her yerinden şehrin imar ve iskânına katkıda bulunacak insanların nakli için büyük gayretler sarf edilmesi
B
İstanbul’da Çini imalathanesi ve kumaş fabrikalarının açılması
C
Anadolu ve Rumeli’deki bütün kadılıklara fermanlar gönderilerek, arzu eden esnaf ve zanaatkarların aileleriyle birlikte İstanbul’a gelip yerleşmelerine yardımcı olunmasının istenmesi
D
İstanbul’a yerleşecek kişilere ev, bahçe, bağlar tahsis olunacağının belirtilmesi
E
İstanbul’a yerleşecek kişilerin bazı vergilerden muafiyet sağlanacağının belirtilmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde aşiretlerin eşkıyalıklarını önlemek için sürgün yoluyla yapılan yerleştirmenin amaçlarından biri değildir?

A
Konar-göçer aşiretleri iskân ederek, onlardan daha fazla vergi almak
B
Askeri alanda konar-göçerlerden daha fazla yararlanabilmek
C
Konar-göçer aşiretlerin eşkıyalık yapmalarının önüne geçmek
D
Harap-olan alanlar ile boş arazileri ziraata açmak
E
Konar-göçerleri özellikle güney ve doğu bölgelerinden uzaklaştırıp iç bölgelere yerleştirmek
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde yolların, ticaret ve seyahat emniyetinin sağlanması için küçük kaleler şeklinde inşa edilen tesislere ne ad verilir?

A
Kervansaray
B
Derbend
C
Han
D
Samerra
E
Mirliva
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sürgün hükümlerinde genellikle yer alan hususlardan biri değildir?

A
Bölgeye gidecek olan göçmenlerin belirli bir süre vergilerden muaf tutulacaklarının beyan edilmesi
B
Yeni fethedilen memleketlere insanların kendi istekleriyle gitmelerini teşvik için bölgenin ikliminin güzelliği ve toprağının oldukça verimli olduğunun belirtilmesi
C
Bölgedeki kalelerin tamir edilerek, içerisine asker yerleştirildiği yani dışarıdan gelecek saldırılara karşı güvenliğin sağlandığının açıkça yazılması
D
Şehir ve kasabalardaki esnaf zümresinden kişilerin sürgüne gönderilemeyecek olduğunun belirtilmesi
E
Sürgün için belirlenen yerleşim yerlerinde ailelerin hangi oranda sürgüne tabi tutulacaklarının ifade edilmesi
Soru 12

Rumeli Yörük teşkilatında nöbetleşe olarak seferlere katılan veya ihtiyaç, duyulan devlet hizmetini yerine getiren şahıslara ne ad verilir?

A
Şıhne
B
Eşkinci
C
iğdişbaşı
D
Pandor
E
Hacip
Soru 13

Konar-göçerler evlendirdikleri kızları için aşağıdaki hangi vergiyi ödemek durumundadırlar?

A
Derbent
B
ispenç
C
Bac
D
Cerime
E
Arus
Soru 14

OsmanlI’da reayadan sayılan konar-göçerler il veya ulus adıyla büyük gruplar halinde yaşıyorlardı. Bir ulusu oluşturan öğeler küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahalle, Aşiret, Boy, Cemaat, Oymak, Oba
B
Oymak, Boy, Aşiret, Oba, Mahalle, Cemaat
C
Oba, Mahalle, Oymak, Cemaat, Aşiret, Boy
D
Aşiret, Cemaat, Boy, Oymak, Oba, Mahalle
E
Oba, Boy, Aşiret, Oymak, Mahalle, Cemaat
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde konar-göçer grupların vergileri mukataaya verilerek tahsil edildiğinde bu işler için tayin edilen idareciye ne ad verilir?

A
Zaim
B
Subaşı
C
Voyvoda
D
Tigin
E
Aygucı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde menzilde yer alan hizmetlilerden biri değildir?

A
Sürücü
B
Seyis
C
Menzil kethüdası
D
Tudun
E
Ahur kethüdası
Soru 17

Kale erlerinin dirlik ve düzeninin sağlanması ve diğer işlerin yürütülmesinde dizdar ile birlikte sorumlu olan kişiye ne ad verilir?

A
Kale Kethüdası
B
Mustahfız
C
Derbentçi
D
Naip
E
Köprücü
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mahiyeti itibarıyla derbent tesisleri arasında yer almaz?

A
Büyük vakıf şeklindeki derbent tesisleri
B
Köprü yerlerinde bulunan derbentler
C
Han ve kervansarayların derbent olarak kullanılması
D
Sarayların derbent olarak kullanılması
E
Derbent mahiyetindeki kaleler
Soru 19

Osmanlı Devleti’ndeki derbente benzer teşkilâtlanmaya Selçuklularda ne ad verilir?

A
Ribat
B
Darüşşifa
C
Mevali
D
Rölyef
E
Amid
Soru 20

Osmanlı Devleti’nde Arap aşiretlerinin tüm iskân işlerinden sorumlu olan ve iskân komisyonu ile ortak hareket eden görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
iskân başı
B
iskân kâtibi
C
Mimar
D
iskân mübaşiri
E
Çöl beyi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x