Osmanlı’da İskan ve Göç 2017-2018 Vize Sınavı

Osmanlı’da İskan ve Göç 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı kaynaklarında Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi ve Anadolu beyliklerinin halkları için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkmen
B
Turnacı
C
Yiğitbaşı
D
Müşir
E
Muhzır
Soru 2

I. Fethedilen bölgeleri Türkleştirmek ve İslamlaştırmak
II.Bataklık, ormanlık gibi alanları tarıma açmak
III.Potansiyel ayaklanma nedenlerini ortadan kaldırmak
Yukarıdakilerden hangileri iskânın sebepleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde, Türkmenlerin kontrolünde en büyük problem aşağıdaki Safevi hükümdarlarından hangisinin döneminde yaşanmıştır?

A
Şah İsmail
B
Şah Safi
C
Şah Süleyman
D
Muhammed Hüdabende
E
II. Abbas
Soru 4

Fatih Sultan Mehmed 1463’de Bosna’ya girince burada bulunan ve devamlı olarak ezilmekte olan hangi zümre toptan Müslüman olmuştur?

A
Hakaslar
B
Bogomiller
C
Dolganlar
D
Şorlar
E
Tuvalılar
Soru 5

Çelebi Mehmed Han zamanında isyanları Yörgüç Paşa tarafından bastırılan Tatarlar nereye yerleştirilmişlerdir?

A
Dobruca
B
Belgrad
C
Üsküp
D
Selanik
E
Atina
Soru 6

I. Uzun Savaşlar yüzünden meydana gelen ekonomik buhranlar
II.iç karışıklıklar ve isyanlar
III.Mısır’da kurulan Tolunoğulları ve ihşidlerin yıkılmaları
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda harap ve sahipsiz yerlere konar-göçer aşiretleri yerleştirme politikası belirlemesinin sebepleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

Osmanlılar, Rumeli’deki ilk fetihlerini gerçekleştirdikleri zamandan itibaren ele geçirdikleri bölgelerde sistemli bir iskân politikası takip etmişlerdir. Osmanlı fetihleri karşısında Hristiyan halkın önemli bir kısmı Balkanların içlerine doğru göç ederken, onların yerlerine Anadolu’dan nakledilen Türk ve Müslüman halk yerleştiriliyordu.
Buna göre Rumeli’ye yapılan yerleşimlerde kullanılan en önemli iskân metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticari Koloniler Vasıtasıyla Yapılan iskân
B
Vakıflar Vasıtasıyla Yapılan iskân
C
Sürgün Metoduyla Yapılan iskân
D
Temlikler Tahsisiyle Yapılan iskân
E
Derbendler Vasıtasıyla Yapılan iskân
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde bugünkü Ulaş, Kangal, Divriği, Gürün ile çevrelenen ve Yeni-il olarak bilinen coğrafî alan hangi Türkmen gruplarının yaylağıydı?

A
Bozuluş ve Karaulus
B
Halep ve Dulkadir
C
Ramazanlı ve izzettinli
D
Varsak ve Tarsus
E
Danişmentli ve Ulu Yörük
Soru 9

Yeni yerleşim yerleri açmak suretiyle yapılan iskânın örneklerinden biri olan Muşkara (Nevşehir) hangi devlet adamının faaliyetleri sonucu kasaba hâline gelmiştir?

A
Fazıl Ahmed Paşa
B
Fazıl Mustafa Paşa
C
Damat İbrahim Paşa
D
Kuyucu Murad Paşa
E
Köprülü Mehmed Paşa
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kolonizatör Türk dervişlerine verilen adlardan biri değildir?

A
Gaziyân-ı Rum
B
Ahiyân-ı Rum
C
Alp-eren
D
Abdalân-ı Rum
E
Emr’ül ümera
Soru 11

Rumeli'deki Yörük grupları 1691 yılında aşağıdaki adlardan hangisi altında yeniden teşkilatlandırılmışlardır?

A
iane-i Cihadiyye
B
Evlâd-ı Fâtihân
C
Asakir-i Mansure-i Muhammediye
D
Emir-i Sipehsalar
E
imdad-ı Hazeriye
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir?

A
Sermaye-i Şefkat-i Osmaniye adlı yardım cemiyetinin kurulması
B
Fırka-i İslahiye oluşturularak Maraş ve Elbistan arasındaki aşiretlerin iskân edilmesi
C
Mübadele, imar ve iskân Vekâleti’nin kurulması
D
Her Yörük grubuna ait tahrîr defterlerinin düzenlenmesi
E
Muhacirine Muavenet Cemiyeti’nin kurulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi XVIl-XVIII. yüzyıllarda Anadolu’dan Hama, Humus ve Rakka taraflarına iskân edilen konar-göçerlerin büyük bir kısmının iskân mahallerinden kaçmalarının sebeplerinden biri değildir?

A
Konar-göçerlerin yeni hayat tarzına alışamamaları
B
iskân bölgesine Arap aşiretlerinin yaptıkları baskınlar
C
iskân bölgesinde yeni vergiler alınması
D
iskân bölgesinin konar-göçerlerin alıştıkları iklim şartlarına uygun olmaması
E
iskân bölgesinin verimsiz arazilerden oluşması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bazı konar-göçer grupları bir idare altında toplamak için oluşturduğu kaza İdarî bölgelerinden biridir?

A
Türkmanân-ı Bozok
B
Yörükân-ı Erzurum
C
Yörükân-ı Menteşe
D
Yörükân-ı Ankara
E
Türkmanân-ı Adana
Soru 15

Konar-göçerler yaylak ve kışlaklarda sınırlı ölçüde olmasına rağmen ziraatla meşgul olmaktaydılar.
Bu durumda ürettikleri mahsulden dolayı ödemek durumunda oldukları vergiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Öşür ve Boyunduruk akçesi
B
Yave ve Arus vergisi
C
Bad-i heva ve ispenç vergisi
D
ispenç ve Ağnam vergisi
E
Bennak ve Arus vergisi
Soru 16

I. Adlî
II.İdarî
III.Askerî
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde “kadı ve naib”in görev ve yetkilerinin olduğu alanlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Osmanlı taşra teşkilatında iskânın uygulanmasında merkezden gelen görevlilere birinci derecede yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaim
B
Pervaneci
C
Muid
D
Sancakbeyi
E
Cebeci
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde yolcuların emniyetini sağlamakla birlikte, yol boyunca onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ticaret yolları ve geçitler üzerine kurulan sosyal ve İktisadî teşekkül aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kümbet
B
Amil
C
Tuğrai
D
Ummal
E
Derbent
Soru 19

Türkçeye Farsçadan geçtiği sanılan ve önceleri Ordugâhta kurulan pazar anlamında kullanılmış kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kümbet
B
Hacegan
C
Maristan
D
Arasta
E
Gedik
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin içe dönük iskân siyaseti uyguladığı dönemlerde görevi iskân mahallerindeki ziraata elverişli arazinin keşif ve etüdü, sulama kanallarının yapımı gibi işleri yapmak olan ve merkezden tayin edilen görevlinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asesbaşı
B
Mimar
C
Kassam
D
Muhzır
E
Cerahor
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x