Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

5188 Sayılı Kanun’a göre özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkabilirler.
B
Kişi korumada güzergâh boyu, görev alanı sayılmaz.
C
Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması sırasında güzergâh boyu görev alanı sayılır.
D
Her türlü eşya naklinde güzergâh boyu, görev alanı sayılır.
E
Suç işleyeceğinden az da olsa şüphelenilen kişinin takibinde güzergâh boyu görev alanı sayılır.
Soru 2

Bina ve tesislere karşı gerçekleştirilen eylemlerde, dışarıdan gelen potansiyel suçlular, kendilerini genelde aşağıdakilerden hangisi olarak göstermezler?

A
Tamirci
B
Kurum yöneticisi
C
Postacı
D
Normal bir ziyaretçi
E
Kurum personeli
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Kendinden emin olmalıdır.
B
Sağduyulu olmalıdır.
C
Dürüst olmalıdır.
D
Sabırsız olmalıdır.
E
Strese karşı tahammül edebilmelidir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi suçun işlenmesinde suçu kolaylaştırıcı olarak etkili olan unsurlardan biridir?

A
Aileler
B
Yiyecekler
C
Otomobiller
D
Giyecekler
E
Hava şartları
Soru 5

Ülkesi yabancı ülke askerleri tarafından işgal edilmiş halkların içinden çıkan ve profesyonel asker olmayan, sivil savaşçılara ne ad verilir?

A
Milis
B
Terörist
C
imtiyazsız savaşçı
D
Gerilla
E
Militan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi terör eylemlerinin yapılmasının başlıca nedenlerinden biridir?

A
Otoriteyi sağlamlaştırmak
B
Ekonomiye zarar vermek
C
istikrarı sağlamak
D
Milli şuuru güçlendirmek
E
Örgüt mensuplarının moralini bozmak
Soru 7

Bombalı saldırılara karşı tehdit analizleri aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez?

A
Tarih
B
Hedefleme
C
Niyet
D
Tarihçe
E
Coğrafya
Soru 8

Bombaların ateşlenmelerine göre yapılmış aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?

A
Kablo kumandalı bomba - Anında ateşlenen bomba
B
Radyo kontrollü bomba - Gecikmeli ateşlenen bomba
C
Gergiden kurtulmalı bomba - Gecikmeli ateşlenen bomba
D
Saatli bomba - Ateşlenmesi bir harekete bağlı bomba
E
Fiziksel gecikmeli bomba - Ateşlenmesi bir harekete bağlı bomba
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi alınan bütün tedbirlere rağmen herhangi bir patlama olayı olması halinde olayı gören veya olay yerine ilk önce gelen özel güvenlik görevlisinin kolluğu bilgilendirmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Olay mahallinde varsa can kaybı ve yaralılar ile ilgili bilgiler
B
Olay mahallinin tam adresi
C
Olay mahalline gelen basın mensuplarının sayısı
D
Olayın boyutu
E
Olayın çeşidi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bomba tehlikesi kontrol listesinde yer alan hususlardan biri değildir?

A
ihbarı yapan kişinin şivesi
B
ihbarı yapan kişinin cinsiyeti
C
ihbarı alan görevlinin adı ve soyadı
D
ihbarın yeri ve saati
E
ihbarı alan görevlinin cinsiyeti
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi talepleri halinde görevleri süresince korumaya alınan kişilerden biridir?

A
Olağanüstü Hal Bölge Valisi
B
Milli istihbarat Teşkilatı Müsteşarı
C
Özel Kuvvetler Komutanı
D
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcıları
E
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın başlıca amaçlarından biri değildir?

A
Korunan kişinin ziyaret edeceği yerleri belirlemek
B
Korunan kişinin can güvenliğini sağlamak
C
Olası her türlü saldırılara karşı caydırıcı rol oynamak
D
Korunan kişinin kendisini her konuda huzurlu ve emniyette hissetmesini sağlamak
E
Koruma hizmetinin sunulmasında korunan kişinin olağan iş, yaşam ve görevlerini engellememek
Soru 13

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ilk sırasında yer alan, insanın en temel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgi ve şefkat
B
Saygı görme
C
Yeme ve sığınma
D
Kendini ispatlama
E
Korunma ve güvenlik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden biridir?

A
Korunan kişiden daha yapılı olmalıdır.
B
Protokol görgü kurallarını bilmelidir.
C
Korunan kişiye karşı özel bir sevgisi olmalıdır.
D
Hukuk bilgisi olmalıdır.
E
Korunan kişi ile yakın ilişki içinde olmalıdır.
Soru 15

Suikastın ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef hakkında istihbarat yapılması
B
Saldırının gerçekleştirilmesi
C
Hedef seçimi
D
Eylem yerinden emniyetli bir şekilde kaçış
E
Düşünülen saldırının planlanması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafeden silahlı saldırı gerçekleştirecek kişinin özelliklerinden biridir?

A
Coşkulu ve tezcanlı olması
B
iyi bir kariyere sahip olması
C
Sıcakkanlı olması
D
iyi bir kültüre sahip olması
E
iyi bir nişancı olması
Soru 17

Bir iktisadi üretim sürecine, tesisine, askeri üslere, birliklere pasif direnişle ya da bir amaca ulaşmak için gerekli düzenleri bozarak, yok ederek zarar verme amaçlı gerçekleştirilen baltalama hareketine ne ad verilir?

A
Kabotaj
B
Terör eylemi
C
Sabotaj
D
Saldırı
E
Kundaklama
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?

A
Kapı ve pencereleri açmak
B
Yukarı doğru kaçmak
C
Telaşlanmamak
D
Asansör kullanmak
E
Yerlere su dökmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli yangınlarda, yangının kaynağı olabilecek unsurlardan biri değildir?

A
Köpük
B
Kibrit çöpü
C
Sigara izmariti
D
Kimyasal madde
E
Erimiş plastik
Soru 20

Aşağıdaki yangın sınıflandırması eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
CSınıfı Yangınlar - Likit petrol gazı, hava gazı yangını
B
BSınıfı Yangınlar - Alkol, tiner, vernik yangını
C
DSınıfı Yangınlar - Magnezyum, Lityum yangını
D
CSınıfı Yangınlar - Hidrojen yangını
E
ASınıfı Yangınlar - Gazyağı, benzin, mazot, fueloil yangını
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x