Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2015-2016 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Verimlilik ölçümleri aşağıdakilerden hangisine göre yapılabilir?

A
Sadece ölçülebilir verimliliğe odaklanılmasına
B
Amaçların gerçekleşme derecesine
C
Verimlilik performansının anlık gerçekleşme durumuna
D
Zararlı çıktılarda kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığına
E
Gerçekleşen hizmetin gerçekleşmesi mümkün olmayanla karşılaştırılmasına
Soru 2

5188 Sayılı Kanun’a göre özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkabilirler.
B
Suç işleyeceğinden az da olsa şüphelenilen kişinin takibinde güzergâh boyu görev alanı sayılır.
C
Her türlü eşya naklinde güzergâh boyu, görev alanı sayılır.
D
Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması sırasında güzergâh boyu görev alanı sayılır.
E
Kişi korumada güzergâh boyu, görev alanı sayılmaz.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenliğin görevlendirilemeyeceği yerlerden biridir?

A
Ulaşım tesisleri
B
Sahne gösterisi alanları
C
Eğitim ve öğretim kurumlan
D
Toplantı alanları
E
Konser alanları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi verimlilik çeşitlerinden biri değildir?

A
Tahsisli verimlilik
B
Başarı verimliliği
C
Uyum verimliliği
D
Teknik verimlilik
E
Faaliyet verimliliği
Soru 5

Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Personelinin hukuki statüsü
B
Yetkileri
C
Yetki ve görev alanı
D
Görev süresi
E
Uygulanan verimlilik ilkesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında bulunması gereken araç ve gereçlerden biridir?

A
Kol saati
B
Zabıt defteri
C
Baret
D
Yangın söndürücü
E
Evrak çantası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel eğitilmiş köpeklerin faydalarından biridir?

A
izinli de olsa toplanan kalabalığın arasına dalarak, kalabalığı dağıtmak
B
Suçlulara karşı fiziksel saldırıda bulunmak
C
Uyuşturucu maddeleri gizlemek
D
Patlayıcı maddelerin imhasına yardımcı olmak
E
Psikolojik caydırıcılık etkisi meydana getirmek
Soru 8

Kontrol noktası görevlisinin dikkati ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Rutin bir personel gibi davranmalıdır.
B
Detaylara takılmamalıdır.
C
Kontrol işlemini genel bir uygulama olarak yerine getirmelidir.
D
Motivasyonu tam olmalıdır.
E
Her ayrıntıyla zaman kaybetmemelidir.
Soru 9

Bina ve tesislerin korunması için alman güvenlik önlemlerinin temel işlevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alınan tedbirler bir kereye mahsustur.
B
Bu suçların işlendiği çevrenin gözden geçirilmesi, planlanması, tasarlanması ve koşullara göre en uygun güvenlik tedbirlerinin uygulamaya konulması söz konusudur.
C
Bütün suç türleri hedeflenir.
D
Suç işleyen kişilerin yakalanmasına yönelik bir sistem kurulur.
E
Suç için elverişli bütün fırsatların arttırılması hedeflenir.
Soru 10

Bina ve tesislere karşı gerçekleştirilen eylemlerde, dışarıdan gelen potansiyel suçlular kendilerini genelde aşağıdakilerden hangisi olarak göstermezler?

A
Postacı
B
Hırsız
C
Kurum personeli
D
Tamirci
E
Normal bir ziyaretçi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi suç önleme programlarının yakın ilişki içerisinde bulunduğu başlıca disiplin alanlarından biri değildir?

A
Felsefe
B
Elektronik
C
Sosyoloji
D
Spor
E
Mimarlık
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin hedeflediklerinden biri değildir?

A
Potansiyel suçlunun ileri sürebileceği mazeretlerin ortadan kaldırılması
B
Yakalanma riskinin artırılması
C
Suçtan elde edilmesi düşünülen kazancın (ödülün) azaltılması
D
Provokasyonun azaltılması
E
Suç için harcanması gereken çabanın azaltılması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi MOBESE Projesi ile ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir?

A
Yabancıların İstanbul’da daha rahat hareket etmesi
B
İstanbul halkına sunulmakta olan kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi
C
Yönetim işlevinin kolaylaştırılması
D
Muhtarlık hizmetlerinin düzenlenmesi
E
Suç sayısının düşürülmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi suçun işlenmesinde suçu kolaylaştırıcı olarak etkili olan unsurlardan biridir?

A
Giyecekler
B
Hava şartları
C
Yiyecekler
D
Aileler
E
Otomobiller
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi temel suç önleme ilkelerinden biri değildir?

A
Suç önleme herkesin işidir.
B
Suç önleme aktif işbirliğini gerektirir.
C
Suç önleme polisin en önemli görevlerindendir.
D
Suç önleme belirli suç türlerine hitap eden bir yapı ortaya koymaktadır.
E
Suç önlemenin geniş bir çerçevesi vardır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi genel anlamda terör eylemlerinin yapılmasının başlıca nedenlerinden biri değildir?

A
Örgüt mensuplarının moralini yükseltmek
B
Ekonomiye zarar vermek
C
Otoriteyi şiddete yöneltmek
D
Milli şuuru zayıflatmak
E
Otoriteyi sağlamlaştırmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemler gerçekleştirilmesinin arkasında yatan özel nedenlerden biridir?

A
Bombalı eylem ile elde edilmek istenen sonucun kesin ve net olması
B
Bombalı eylemi gerçekleştirmenin zor olması
C
Patlayıcı madde ve bomba yapımı için gerekli olan malzemelerin piyasadan temin edilmesinin çok zahmetli olması
D
Olay sonrası geride iz bırakma olasılığının fazla olması
E
Olay sonrası yakalanma riskinin oldukça fazla olması
Soru 18

Ülkesi yabancı ülke askerleri tarafından işgal edilmiş halkların içinden çıkan ve profesyonel asker olmayan, sivil savaşçılara ne ad verilir?

A
Gerilla
B
Terörist
C
imtiyazsız savaşçı
D
Milis
E
Militan
Soru 19

Siyasi bir motivasyonla, önceden planlanan, neticede toplumlarda korku ve endişe yaratmayı hedefleyen bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile internet teknolojisi ve imkanlarına yönelik yapılan eylemlere ne ad verilir?

A
Siyasal şiddet
B
Siber terörizm
C
Anarşi
D
Siyasal suç
E
Gerilla savaşı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin hedef aldığı önemli kişilerden biri değildir?

A
Yabancı devletlerin ülkemizdeki yetkilileri
B
iş adamları
C
Siyasi kimliği ön plana çıkmamış yazarlar
D
Siyasi parti yetkilileri
E
Kolluk kuvvetlerinin üst düzey yetkilileri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x