Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2016-2017 Final Sınavı

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel performans ve verimlilik ölçümünde kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A
Kaynakların ekonomik kullanımı
B
Hizmet dağıtım verimliliği
C
Müşteri memnuniyeti
D
Verimlilik randımanı
E
Dirlik ve esenlik
Soru 2

Kontrol noktasında X-ray cihazının işletilmesi ve kullanılmasından sorumlu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönlendirici görevli
B
Kontrol noktası amiri
C
Müracaat görevlisi
D
ikinci kontrol görevlisi
E
Birinci kontrol görevlisi
Soru 3

Mobese projesinin temel bileşenleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Araç Takip Sistemi ile polis araçlarından pasaport, ehliyet, araç tescil ve ruhsat sorgulamaları yapılabilmektedir.
B
Komuta Kontrol Merkezi, ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilginin toplandığı, olağan ya da olağanüstü durumlarda, güvenlik hizmetlerinin yönetildiği ve yönlendirildiği kontrol ve yönetim sistemidir.
C
Suç ve suçlular ile ilgili olarak merkezi bilgi havuzunda toplanmış olan bilgiler mobil olarak Mobil Araç Sorgulama sistemi ile sorgulanabilmektedir.
D
Bölge Görüntüleme Sistemi önemli görülen yerler ile halkın yoğun olarak bulunduğu ve geçiş güzergâhı olarak bilinen noktalara yerleştirilen kameralardan alınan görüntülerin merkeze sürekli olarak aktarılıp kaydedilmesinden oluşmaktadır.
E
Araç Takip Sisteminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve GPRS teknolojisi kullanılmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmesi bir harekete bağlı bombalardan biridir?

A
Saatli
B
Radyo kontrollü
C
Kimyasal gecikmeli
D
Kablo kumandalı
E
Basınçtan kurtulmalı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bombalı saldırılara karşı tehdit analizinin içerdiği unsurlardan biri değildir?

A
Bilgi
B
Yetenek
C
Niyetler
D
Hedefleme
E
Varlık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi görevleri sebebiyle talepleri aranmaksızın korumaya alınan kişilerden biri değildir?

A
Cumhurbaşkanı
B
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı
C
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
D
Başbakan
E
Bakanlar Kurulu üyeleri
Soru 7

I. Korunan kişinin can güvenliğini sağlamak
II. Koruma hizmetinin sunulmasında korunan kişinin olağan iş, yaşam ve görevlerini engellememek
III. Korunan kişinin, kendisini her konuda huzurlu ve emniyette hissetmesini sağlamak
IV. Korunan kişinin ziyaret edeceği yerleri belirlemek
Yukarıdakilerden hangileri yakın korumanın başlıca amaçlarındandır?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, halka açık yerlerde yapılan toplantılarda kişilerin korunması hususunda yapılması gerekenlerden biridir?

A
Korunan kişiye ve koruma ekibine ait araçların park edeceği yerlerin belirlenmesi ve kontrol altında tutulması
B
Kalabalığın kontrol edilemez bir duruma gelmesi durumunda korunan kişinin bulunduğu mevkide tutulması
C
Toplantı veya benzeri bir etkinliğin yapılacağı yerde konulacak kürsü veya oluşturulacak platformun mümkün olduğu kadar halkla iç içe olması
D
Platform veya kürsü ile halk arasında bariyer kullanılmaması
E
Korunan kişinin halkla olan fiziki temaslarının engellenmesi
Soru 9

Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları bina ve tesislerde bombalı eylemlere karşı alacakları etkin güvenlik önlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Korunan bina ve tesislere giriş yapacak araçların sayısı, yerine getirilen hizmetler ve binaların fonksiyonu dikkate alınmak suretiyle sınırlandırılır.
B
Güvenlik kontrol noktasından kontrol edilmeden geçen veya kontrolü reddeden kişi binaya alınır ve hemen sonrasında kolluk görevlilerine haber verilir.
C
Korunan alanlarda görülen şüpheli paket ve malzemelere karşı duyarlı davranılır.
D
Korunan bina ve tesislere yetkisiz veya kontrolsüz girişi engellemek için fiziki engeller tesis edilir.
E
Binaya giren mal ve malzemeler kontrol altında tutulur, yetkisiz kişilerin bu malzemeleri taşımasına izin verilmez.
Soru 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Bomba Tehlikesi Kontrol Listesinde yer almaz?

A
ihbarı alan görevlinin adı ve soyadı
B
ihbarın tarihi, yeri ve saati
C
ihbarı yapan kişinin fiziksel görünüşü
D
ihbarı yapan kişinin ses tonu
E
ihbarı yapan kişinin tahmini yaşı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, üzerinde bomba taşıdığı, intihar bombacısı olduğu yönünde ihbar alınan veya şüphe uyandıran kişilerin izlenmesi ve etkisiz hale getirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Kişinin o anki duruşu bozulmadan tutulmalı, hareket ettirilmemelidir.
B
Şüpheli kişi fark edildiği anda çevrede bulunanlar uyarılmalıdır.
C
Bu tür kişiler uzaktan çok iyi izlenmeli, takip sezdirilmemelidir.
D
Kişi aranmadan evvel yere yatırılmalıdır.
E
Kontrol yapılırken kişinin elleri bir araya gelmeyecek konumda tutulmalıdır.
Soru 12

Abraham Maslovv’un evrensel ihtiyaçlar hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisi yaşamla ilgili ihtiyaçlar arasında yer alır?

A
Kendini ispatlama
B
Korunma ve güvenlik
C
iş ve sosyal aktivitelerde sosyal tanınma gibi kendi kendini tatmin etme
D
Sosyal grupların parçası olduğunu hissetme
E
Yeme ve sığınma
Soru 13

Teröristlere yapılan aşağıdaki analiz türlerinden hangisi terör örgütlerinin yapısı, bunların eleman kaynakları, örgütlerin revaçta olduğu taban, yöre hakkında önemli bilgiler verir?

A
Sosyo-ekonomik
B
Sosyo-psikolojik
C
Sosyo-kültürel
D
Sosyo-politik
E
Sosyo-genetik
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi saldırıların temel nedenlerinden biri değildir?

A
Çevresel nedenler
B
Ekonomik nedenler
C
Psikolojik nedenler
D
Kişisel nedenler
E
ideolojik nedenler
Soru 15

Yangının meydana geliş aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla, birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Başlangıç aşaması - Geri tepme aşaması -Sıcak boğulma aşaması- Alev yayılma aşaması
B
Başlangıç aşaması - Sıcak boğulma aşaması - Alev yayılma aşaması - Geri tepme aşaması
C
Başlangıç aşaması - Geri tepme aşaması-Alev yayılma aşaması- Sıcak boğulma aşaması
D
Başlangıç aşaması - Alev yayılma aşaması -Geri tepme aşaması - Sıcak boğulma aşaması
E
Başlangıç aşaması - Alev yayılma aşaması -Sıcak boğulma aşaması - Geri tepme aşaması
Soru 16

Aşağıdaki yangın sınıflandırması eşleşmelerinden hangisi doğrudur?

A
B sınıfı yangın-Çeşitli odun, kereste, kâğıt ve tekstil maddelerinin yanması
B
C sınıfı yangın-Gazyağı yangını
C
B sınıfı yangın-Likit petrol gazının yanması
D
C sınıfı yangın-Elektrikli makine yangınları
E
A sınıfı yangın-Hassas cihazların yangınları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yangını söndürmek için kullanılan araç ve malzemelerden biri değildir?

A
Köpük
B
Tuz
C
Kum
D
Karbondioksit gazı
E
Su
Soru 18

Suikastın birinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef hakkında istihbarat yapılması
B
Saldırının gerçekleştirilmesi
C
Hedef seçimi
D
Eylem yerinden emniyetli bir şekilde kaçış
E
Düşünülen saldırının planlanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatmak
B
Yangını çevredekilere duyurmak
C
Yangın yerinin adresini en kısa ve doğru şekilde itfaiyeye bildirmek
D
itfaiye gelinceye kadar yangını söndürmeye çalışmamak
E
Yangının cinsini itfaiyeye bildirmek
Soru 20

I. Şiddet kullanımı
II. Yapılan eylemlerin kasıtlı olmaması
III. Devlet otoritesine meydan okuması
IV. Reklam ve propagandaya önem vermesi
Yukarıdakilerden hangileri terör ile ilgili tanımlarda genel olarak vurgulanan unsurlardandır?

A
I ve II
B
II ve III
C
I,III ve IV
D
II, III ve IV
E
I,1I, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x