Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2016-2017 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kontrol noktası hizmetlerinin usulüne uygun olarak hatasız, eksiksiz, etkin, verimli ve vatandaş memnuniyetini elde edecek şekilde yerine getirilmesinden, görevliler arasındaki koordineyi, iş bölümünü ve işbirliğini sağlamaktan sorumlu görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönlendirici görevli
B
ikinci kontrol görevlisi
C
Birinci kontrol görevlisi
D
Müracaat görevlisi
E
Kontrol noktası amiri
Soru 2

Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda silahlı olarak görev yapabilirler.
B
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler.
C
Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilemez.
D
Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olayları en kısa sürede yetkili genel kolluğa bildirmekle yükümlülerdir.
E
Özel güvenlik görevlileri; spor müsabakalarında silahlı olarak görev yapabilir.
Soru 3

Kendisinin veya başkasının hayatına yönelik ağır ve ani bir tehlikenin varlığının söz konusu olduğu durumlarda saldırıyı durdurmak, kontrolü ele geçirmek amacıyla görevli tarafından son çare olarak kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silah
B
Elektrikli cop
C
Özel eğitilmiş köpekler
D
Kelepçe
E
Kapan
Soru 4

Aşağıdaki verimlilik türlerinden hangisi üretilen mal ve hizmetin hitap edeceği kesime göre yapılmasını ifade eder?

A
Uyum verimliliği
B
Dinamik verimlilik
C
Ekonomik verimlilik
D
Teknik verimlilik
E
Tahsisli verimlilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasındaki görevlilerin görevlerini etkin ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için gerekli araç ve gereçlerden biri değildir?

A
ilkyardım çantası
B
X-ray cihazları
C
Olay yeri koruma şeridi
D
Yangın söndürücüler
E
Kayıt defterleri
Soru 6

Kontrol noktasındaki güvenlik önlemleri aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla, birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kritik alan giriş noktası- Ana giriş kontrol noktası- Bina giriş kontrol noktası
B
Ana giriş kontrol noktası- Bina giriş kontrol noktası- Kritik alan giriş noktası
C
Bina giriş kontrol noktası- Ana giriş kontrol noktası- Kritik alan giriş noktası
D
Kritik alan giriş noktası- Bina giriş kontrol noktası- Ana giriş kontrol noktası
E
Ana giriş kontrol noktası- Kritik alan giriş noktası- Bina giriş kontrol noktası
Soru 7

Genel kolluk ve özel kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genel kolluk daima devletin ilgili kurumlan tarafından temsil edilir.
B
Özel kolluk suç oluştuğunda genel kolluk gelene kadar gerekli tedbirleri alan bir kolluk türüdür.
C
Genel kollukta zaman ve yer sınırlaması vardır.
D
Özel kolluk koruma ve önleme faaliyetlerinde bulunur.
E
Özel kolluk hem kamu hem de özel sektöre ait olabilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin görevlendirilebileceği alanlar arasında yer almaz?

A
Konserler
B
Sahne gösterileri
C
Spor müsabakaları
D
Mahkeme salonları
E
Havalimanları
Soru 9

I. Polis
II. Jandarma
III. Belediye Zabıtası
IV. Orman korucuları
V. Sahil güvenlik
Yukarıdakilerden hangileri özel kolluktur?

A
Ive III
B
III ve IV
C
I,III ve IV
D
II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kelepçe çeşitlerinden biri değildir?

A
Masonet kelepçe
B
Zincir kelepçe
C
Plâstik kelepçe
D
Sprinkler kelepçe
E
Parmak kelepçe
Soru 11

I. Bölge Görüntüleme Sistemi (BGS)
II. Komuta Kontrol Merkezi (KKM)
III. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME )
IV. Muhtarlık Otomasyon Sistemi (MOS)
V. Karınca Evrak Transfer Sistemi (K.E.T.SİS.)
Yukarıdakilerden hangileri Mobese projesinin temel bileşenlerindendir?

A
Ive III
B
I, II ve III
C
II, III ve IV
D
II, IV ve V
E
I, II, IV ve V
Soru 12

Gerilla kavramı ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?

A
Milletler Cemiyetinin toplanmasında
B
Mali Savaşında
C
Kopenhag Zirvesinde
D
Napolyon’un ispanya’yı işgalindeki direniş esnasında
E
II. Dünya Savaşında
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suç önleme programlarının yakın ilişki içerisinde bulunduğu başlıca disiplin alanlarından biridir?

A
Hukuk
B
Teknoloji
C
Matematik
D
Tarih
E
Coğrafya
Soru 14

Uluslararası metinlerde, bir devlete karşı ve belli kişi ya da gruplar veya toplumun bütünü üzerinde belli bir niyetle ve planlı olarak terör durumu yaratılmasına yönelik suçlar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soykırım
B
Terörizm
C
Savaş suçu
D
Müsadere
E
Hükümete karşı suç
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlerin hedef aldığı önemli kişilerden biri değildir?

A
Siyasi kimliği ile öne çıkmamış yazarlar
B
Silahlı kuvvetlerin üst düzey görevlileri
C
Kolluk kuvvetlerinin üst düzey yetkilileri
D
Siyasi parti yetkilileri
E
Terörle mücadelede aktif görevlerde bulunmuş görevliler
Soru 16

Siyasi bir motivasyonla, önceden planlanan, neticede toplumlarda korku ve endişe yaratmayı hedefleyen bilgisayar ve bilgisayar sistemleri ile internet teknolojisi ve imkanlarına yönelik yapılan eylemlere ne ad verilir?

A
Gerilla savaşı
B
Siyasi suç
C
Siber terörizm
D
Siyasal şiddet
E
Anarşizm
Soru 17

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan araçların, şehre ait sayısal harita üzerinden izlenmesi ve yönlendirilmesi için geliştirilmiş sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plaka Algılama Sistemi(PAS)
B
Asayiş Otomasyon Sistemi(ASOS)
C
Bölge Görüntüleme Sistemi(BGS)
D
Mobil Araç Sorgulama Sistemi(MAS)
E
Araç Takip Sistemi(ATS)
Soru 18

Güvenlik önlemleri temelde beş önemli noktaya vurgu yapmak suretiyle potansiyel suçluların suç işlemekten vazgeçmesini sağlamaya çalışmaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir?

A
Yakalanma riskinin artırılması
B
Potansiyel suçlunun ileri sürebileceği mazeretlerin ortadan kaldırılması
C
Suç için harcanması gereken çabanın azaltılması
D
Provokasyonun azaltılması
E
Suçtan elde edilmesi düşünülen kazancın azaltılması
Soru 19

Terörizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiddetle varlığını devam ettirir.
B
Kolektif değil bireysel örgüt kimliği vardır.
C
Propaganda ile kendisini geliştirir ve etki alanını genişletir.
D
Ulaşmak istediği sonuçlar açısından psikolojik sonuçlar fiziksel sonuçlardan daha öncelikli ve önemlidir.
E
Nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı önceden belli olmayan bir özellik gösterir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin başarılı olabilmesi için dikkat edilmesi gereken genel ilkelerden biri değildir?

A
Suç önlemede elde edilen başarıları kamuoyuna duyurmak
B
Vatandaşların desteğini ve katılımını sağlamak
C
Sadece önemli noktaları kontrol altında tutmak
D
Yüksek seviyede görünür olmak
E
Sistemli ve devamlı olmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x