Özel Güvenlik Hukuku 1 2015-2016 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireysel özgürlüklere emir ve yasaklarla kısıtlamalar getiren işlemlere ne ad verilir?

A
Bireysel işlemler
B
Kısıtlama işlemleri
C
Kayıtlayıcı işlemler
D
Özgürlük işlemleri
E
Daraltıcı işlemler
Soru 2

Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adli kolluk, adli makamların emri altında faaliyetini yürütür.
B
Adli kolluk henüz suç işlenmeden kamu düzenini bozan bir durumun varlığı halinde harekete geçer.
C
Adli kolluğun faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.
D
Adli kolluk personelinin işlediği görev suçları doğrudan Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulur.
E
Adli kolluğun amacı, suç faillerini ve delillerini elde ederek adli makamlara teslim etmektir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeni kavramının unsurlarından biri değildir?

A
Kamu hizmeti
B
Genel sağlık
C
Dirlik ve esenlik
D
insan onuru
E
Güvenlik
Soru 4

Milli güvenliğin sağlanması amacına yönelik faaliyet yürüten polis türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
idari polis
B
Adli polis
C
Siyasi polis
D
Güvenlik polisi
E
Milli polis
Soru 5

Milli güvenlik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Milli Güvenlik Kurulu milli güvenlik siyasetinin oluşturulmasına yardımcı kurul niteliğindedir.
B
Mili güvenliği bozan faaliyetler olağanüstü hal rejimlerinin uygulanmasını gerekli kılar.
C
Mili güvenlik hem iç hem de dış güvenliği kapsar.
D
Milli güvenlik kavramı kamu düzeni kavramına göre daha geniş kapsamlıdır.
E
idari bir işlev olan milli güvenliğin sağlanmasından içişleri Bakanlığı sorumludur.
Soru 6

Henüz suç işlenmeden kamu düzenini bozan bir durumun varlığı halinde harekete geçen kolluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi kolluk
B
idari kolluk
C
Genel kolluk
D
Adli kolluk
E
Askeri kolluk
Soru 7

Kolluk faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kolluk faaliyetleri ile kamu düzeni korunmak suretiyle kamu yararı sağlanmış olur.
B
Kayıtlayıcı işlemlerle gerçekleştirilir.
C
Yargı kararları ve öğretideki hakim görüş kolluk faaliyetlerini kamu hizmeti olarak niteler.
D
Kolluk faaliyetlerinin devlet tarafından üstlenilip üstlenilmeyeceğine siyasal organlar karar verir.
E
Kolluk faaliyetlerinin amacı kamu düzeninin sağlanmasıdır.
Soru 8

İdari kolluk personelinin işledikleri görev suçlarının soruşturulması hangi kanun hükümlerine tabidir?

A
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
B
5708 sayılı Memurların Yargılanması Hakkında Kanun
C
5100 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
D
2937 sayılı Devlet istihbarat Teşkilatı Kanunu
E
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumun dirlik ve esenliğini bozacak düzensizlikleri önlemek üzere alman kolluk önlemlerinden biri değildir?

A
Araçların egzozlarının kontrol edilmesi
B
Sokaklarda ve pazaryerlerinde yüksek sesli anonsların yasaklanması
C
Ev ve işyerlerine giren hırsızın yakalanması
D
Disko ve eğlence yerlerindeki müzik sesinin belli desibelle sınırlandırılması
E
Çöplerin belli saatler arasında sokağa bırakılmasının sağlanması
Soru 10

Bireylerin can ve malları için endişe duymadan yaşamlarını sürdürmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dirlik
B
Güvenlik
C
Esenlik
D
Kamu düzeni
E
Genel sağlık
Soru 11

Güneşin batışından doğuşuna kadar görev yapan, genel kolluğa yardımcı silahlı personel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahil güvenlik
B
Polis
C
Jandarma
D
Köy korucuları
E
Çarşı ve mahalle bekçileri
Soru 12

İl ve ilçe belediye sınırları içinde görev yapan genel kolluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polis
B
Jandarma
C
Milli istihbarat Teşkilatı
D
Köy korucuları
E
Sahil güvenlik
Soru 13

Cumhuriyet başsavcıları tarafından her yılın sonunda adli kolluğun sorumluluğu hakkında düzenlenen değerlendirme raporları aşağıdakilerden hangisine sunulur?

A
Bakanlar Kurulu'na
B
Mülki idare amiri'ne
C
içişleri Bakanı'na
D
Vali'ye
E
Kaymakam'a
Soru 14

Genel idari kolluğun başı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jandarma Genel Komutanı
B
Genelkurmay Başkanı
C
içişleri Bakanı
D
Başbakan
E
Cumhurbaşkanı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluklardan biridir?

A
Çarşı ve mahalle bekçileri
B
Köy korucuları
C
Jandarma
D
Sahil güvenlik kolluğu
E
Polis
Soru 16

Cumhuriyet savcısının faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyet savcısı, bir suçun işlendiğini re’sen, ihbar, şikâyet gibi yollarla öğrenebilir.
B
Adli kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısının emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
C
Cumhuriyet savcısının adli kolluk olarak jandarmadan yararlanabilmesi jandarma birlik komutanının iznine bağlıdır.
D
Cumhuriyet savcısı, faaliyetlerini Cumhuriyet başsavcısı adına yürütür.
E
Cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlilerine emirlerini acele hallerde sözlü olarak verebilir.
Soru 17

Jandarma, kolluk ile ilgili hizmetleri açısından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
içişleri Bakanlığı’na
B
Başbakanlığa
C
Milli istihbarat Teşkilatı’na
D
Jandarma Genel Komutanlığına
E
Genelkurmay Başkanlığı’na
Soru 18

Sahil güvenlik kolluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, görevlerini yerine getirirken silah kullanma yetkisine sahiptir.
B
Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde bulunup, barış zamanında görev ve hizmet yönünden içişleri Bakanlığına bağlıdır.
C
Sahil Güvenlik Komutanlığının hem idari kolluk hem de adli kolluk alanında görevleri vardır.
D
Sahil güvenlik kolluğunun görevi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.
E
Denizde başlayıp karada devam eden suçlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yetkileri, karaya çıkıldığı anda biter.
Soru 19

Bakanlar Kurulu’nun kolluk alanında yapabileceği bireysel işlemlere aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A
Özel güvenlik hizmetlerine dair genelge
B
Polis faaliyetleri hakkında çıkardığı tüzük
C
Ülkedeki şiddet olayları hakkında yaptığı toplantı
D
Grev erteleme kararı
E
Kolluk faaliyetleri hakkında hazırladığı kanun tasarısı
Soru 20

İl merkezlerindeki olağan durumlarda, askeri birliklerin kolluk kuvvetleri olarak kullanılması halinde kolluk yetkisi aşağıdakilerden hangisine ait olur?

A
il garnizon komutanı
B
Vali
C
il emniyet müdürü
D
il jandarma komutanı
E
Genelkurmay Başkanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x