Özel Güvenlik Hukuku 1 2016-2017 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Gerçek kişiler özel güvenlik hizmetlerinden yararlanamazlar.
II. 6222 sayılı Kanun'a göre profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst ligindeki spor kulüpleri, müsabakalarda güvenliği sağlamaya yetecek sayıda özel güvenlik görevlisi bulundurmak zorundadır.
III. Kural olarak kamu tüzel kişileri ve kamu kuruluşları özel güvenlik hizmetinden yararlanabilir.
Özel güvenlik hizmetleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
YalnızI
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2

I. Sosyal Güvenlik Kurumu
II. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
III. Diyanet işleri Başkanlığı
Yukarıdakilerden hangisinin devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Jandarma, emniyet ve asayişle ilgili hizmetleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
B
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
C
içişleri Bakanlığı
D
Emniyet Genel Müdürlüğü
E
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Soru 4

I. Özel güvenlik hizmetlerinden faydalanabilmeleri için tehlikeli bir durum içinde bulunmaları zorunludur.
II. Kişi mesken olarak kullandığı evinde ve işyerinde bu hizmetten yararlanabilir.
III. Kendileri güvenlik görevlisi istihdam edebilecekleri gibi özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak yoluyla da yararlanabilirler.
Gerçek kişilerin özel güvenlik hizmetlerinden faydalanması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
İve III
E
II ve III
Soru 5

I. içişleri Bakanı
II. Kaymakam
III. Bakanlar Kurulu
Yukarıdakilerden hangileri kolluk amirlerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 6

Milli güvenliğin sağlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

A
Bakanlar Kurulu
B
Milli istihbarat Teşkilatı
C
Genelkurmay Başkanı
D
Cumhurbaşkanı
E
Milli Güvenlik Kurulu
Soru 7

İdari kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sadece devlet adına değil, mahalli idareler adına da icra edilir.
B
idari kolluk faaliyetleri ceza hukukuna tabidir.
C
idari kolluk faaliyetlerinde çıkan uyuşmazlıklar idari yargıda görülür.
D
Önleyici niteliktedir.
E
idari kolluk makamları, bireysel işlem yanında düzenleyici işlemler de yapabilir.
Soru 8

Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, bütün menfaatlerin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasına ne ad verilir?

A
Milli güvenlik
B
Olağanüstü hal
C
Genel asayiş
D
Kolluk
E
Kamu düzeni
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetinden yararlanabilecek kamu tüzel kişilerinden biri değildir?

A
TRT
B
Bilgi teknolojileri ve iletişim Kurumu
C
Sosyal Güvenlik Kurumu
D
Üniversiteler
E
Sayıştay
Soru 10

Bir suç işlendikten sonra, suça ve suçluya ilişkin faaliyetleri yürüten kolluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleyici kolluk
B
Adli kolluk
C
Mahalli kolluk
D
idari kolluk
E
Siyasi kolluk
Soru 11

Kamu düzeninin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlere ne ad verilir?

A
Güvenlik faaliyeti
B
Düzenleme faaliyeti
C
Kolluk faaliyeti
D
Kamu hizmeti
E
Planlama faaliyeti
Soru 12

I. Silah ruhsatı alınmasına engel hâli bulunmamak
II. 28 yaşını doldurmak
III. Türk vatandaşı olmak
Yukarıdakilerden hangileri silah bulundurma ruhsatı alınmasının şartlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13

Özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ticaret şirketleri özel hukuk tüzel kişileri niteliğindedir.
B
Kamu gücü kullanma yetkisine sahiptirler.
C
Kooperatifler özel hukuk tüzel kişilerindendir.
D
Özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel kişisi olup olmadığı tartışmalı kurumlar için genel kabul, bunların özel hukuk tüzel kişisi olduğu yönündedir.
E
Kuruluşu bir hukuki işleme dayanır.
Soru 14

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi silah taşıma ruhsatı alamaz?

A
Barolara kayıtlı bulunan avukatlar
B
Sarı basın kartı sahibi basın mensupları
C
Bankaların genel müdürleri
D
Havayolu nakliye pilotu lisansına sahip pilotlar
E
Bakkallar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel idari kolluk teşkilâtlarından biri değildir?

A
Gümrük kolluğu
B
Belediye zabıtası
C
Polis
D
Orman kolluğu
E
Turizm kolluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurlarından biri değildir?

A
Kamusal estetik
B
Özel yarar
C
Genel sağlık
D
Güvenlik
E
Esenlik
Soru 17

I. Bir hırsızlık suçundan sonra suçlunun yakalanması için yürütülen faaliyet
II. Rutin trafik denetimleri
III. Maç öncesi stadyuma girerken kişilerin üstlerinin aranması
Yukarıdakilerden hangileri idari kolluk görevlerindendir?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnızlll
D
I ve II
E
II ve III
Soru 18

Pazarlarda yüksek sesli anonsların yasaklanmasında aşağıdaki kamu düzeni unsurlarından hangisi esas alınmıştır?

A
Esenlik
B
Kamusal estetik
C
Genel ahlâk
D
Güvenlik
E
Genel sağlık
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk tüzel kişilerinden biri değildir?

A
Vakıflar
B
Ticaret şirketleri
C
Dernekler
D
Mahalli idareler
E
Kooperatifler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetinden yararlanabilen kamu kuruluşlarından biri değildir?

A
Mahalli idareler
B
Anayasa Mahkemesi
C
Sayıştay
D
Danıştay
E
Yargıtay
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x