Özel Güvenlik Hukuku 1 2017-2018 Final Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek kamu kurumlarından biridir?

A
Dernekler
B
Vakıflar
C
TRT
D
Kooperatifler
E
Anonim şirketler
Soru 2

Bir suç işlendikten sonra suça ve suçluya ilişkin yürütülen faaliyete ne ad verilir?

A
Adli kolluk
B
Kamu yönetimi
C
Milli istihbarat
D
Kamu denetçiliği
E
Genel güvenlik
Soru 3

Şirketler tarafından özel güvenlik faaliyet izni için İçişleri Bakanlığı’na yapılacak başvurulara aşağıdaki belgelerden hangisi eklenmez?

A
Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
B
Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinden bir örnek
C
Şirketi temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi
D
Personele ödenecek maaş bordroları
E
Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma
Soru 4

Gerçek kişilerin silahlı özel güvenlik görevlisi istihdam etmesi aşağıdakilerden hangisinin iznine tabidir?

A
Valilik
B
Belediye Başkanlığı
C
Milli Savunma Bakanlığı
D
il Güvenlik Kurulu
E
il Jandarma Komutanlığı
Soru 5

Genel kolluk kuvvetlerinde en az kaç yıl çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar için özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için aranan şartlardan biri değildir?

A
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
C
İngilizce konuşabilmek
D
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak
E
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut hastalığı ile engellilik hali bulunmamak
Soru 7

Özel güvenlik şirketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.
B
Şirketin mağaza, büro gibi koruma ve güvenlik amacı dışında faaliyet gösteren yerlerde şube açması yasaktır.
C
Güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirket mutlaka Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş olmalıdır.
D
Güvenlik hizmeti sunan şirket hisselerinin hamiline yazılı olması gerekir.
E
Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.
Soru 8

Kurum veya kuruluşların kendi bünyelerinde özel güvenlik birimi kurabilmeleri için aşağıdakilerden hangisinden izin almaları gerekmektedir?

A
il Güvenlik Kurulu
B
içişleri Bakanlığı
C
Valilik
D
il Jandarma Komutanlığı
E
Adalet Bakanlığı
Soru 9

Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için en az kaç yaşını doldurulmuş olmak gerekir?

A
15
B
18
C
20
D
22
E
25
Soru 10

5188 sayılı Kanun'da belirtilen şartları taşımak kaydıyla, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından verilir?

A
Valilik
B
Maliye Bakanlığı
C
Başbakanlık
D
Türkiye iş Kurumu
E
Özel Güvenlik Komisyonu
Soru 11

Aşağıdaki suçlardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmaya engel oluşturmaz?

A
irtikap
B
Dolandırıcılık
C
Güveni kötüye kullanma
D
Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
E
Hileli iflas
Soru 12

Özel güvenlik izni verilen yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilmek zorundadır?

A
5
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 13

Türkiye'de özel güvenlik alanında faaliyette bulunmak isteyen yabancılar için aranan karşılıklılık esasının varlığı ve derecesini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Dışişleri Bakanlığı
B
içişleri Bakanlığı
C
Adalet Bakanlığı
D
Milli Savunma Bakanlığı
E
Maliye Bakanlığı
Soru 14

I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
II. En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak
III. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
IV. Valilikçe yapılan güvenlik soruşturmasından olumlu rapor almak
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik şirketlerinin yöneticilerinde aranan özel şartlardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 15

Özel güvenlik görevlilerinin hukuki statüleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel hukuk kişileri tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlisi işçi statüsündedir.
B
Özel güvenlik şirketlerinden hizmet alımı neticesinde kamuda çalıştırılan özel güvenlik görevlileri işçi statüsündedir.
C
Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri dolayısıyla suç işleyenler kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılırlar.
D
Bütün özel güvenlik görevlileri, ceza hukuku uygulaması bakımından kamu görevlisi olarak kabul edilmişlerdir.
E
Kamu tüzel kişileri bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde çalışan özel güvenlik görevlileri memur statüsündedir.
Soru 16

Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için kaç yılda bir yenileme eğitimi alırlar?

A
2
B
3
C
5
D
7
E
10
Soru 17

I. Yabancı dil belgesi
II. Dört adet vesikalık fotoğraf
III. TC kimlik numarası
IV. Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
V. Sağlık raporu
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurulara eklenmesi gereken belgelerdendir?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
II, III ve V
D
I, II, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 18

Silahlı özel güvenlik görevlisi olunabilmesi için alınan özel güvenlik temel eğitimin kaç saati silah ve atış eğitimine ayrılır?

A
10
B
20
C
25
D
30
E
35
Soru 19

Özel güvenlik görevlileri için yenileme eğitimi en az kaç ders saati olmalıdır?

A
10
B
20
C
40
D
50
E
60
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik şirketinin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

A
Kurucu veya yöneticilerinde aranan şartların kaybedilmesi
B
Şirketin özel güvenlik eğitimi vermeye başlaması
C
Şirketin amacı dışında faaliyet göstermesi
D
Şirketin suç kaynağına dönüşmesi
E
Ticaret Kanunu'nda öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x