Özel Güvenlik Hukuku 1 2018-2019 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Adli kolluk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bastırıcı niteliktedir.
B
Düzenleyici işlemler yapabilir.
C
Adli kolluk faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar adli yargıda görülür.
D
Adli kolluk faaliyeti, münhasıran devlete ait bir faaliyettir ve sadece devlet adına icra edilebilir.
E
Adli makamların emir ve direktifleri doğrultusunda faaliyet yürütür.
Soru 2

Kamu düzeninin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı
B
Yasama
C
Kolluk
D
Kamu denetçiliği
E
Planlama
Soru 3

Kuduz hastalığı tespit edilen yerlerin karantinaya alınması aşağıdakilerden hangisinin korunmasına yönelik bir tedbirdir?

A
Genel sağlığın
B
Dirlik ve esenliğin
C
Güvenliğin
D
Genel ahlâkın
E
Kamusal estetiğin
Soru 4

Herhangi bir suçla ilgili olmayıp, genel olarak kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetlere ne ad verilir?

A
Genel güvenlik
B
Kamu yönetimi
C
Kamu denetçiliği
D
idari kolluk
E
Milli istihbarat
Soru 5

Kişilerin, canlarının ve mallarının herhangi bir saldırıya uğramadan güven ve huzur içinde yaşamaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Silahlı kuvvetler
B
Güvenlik
C
Milli istihbarat
D
Polis teşkilatı
E
Kamusal estetik
Soru 6

Bir suç işlendikten sonra, suça ve suçluya ilişkin yürütülen faaliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adli kolluk
B
Yasama
C
idari yargı
D
Devletleştirme
E
idari kolluk
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel idari kolluk teşkilâtlarından biri değildir?

A
Turizm kolluğu
B
Orman kolluğu
C
Belediye zabıtası
D
Gümrük kolluğu
E
Polis
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyeleri arasında yer almaz?

A
Genelkurmay Başkanı
B
Cumhurbaşkanı
C
Anayasa Mahkemesi Başkanı
D
içişleri Bakanı
E
Adalet Bakanı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kamu unsurları arasında yer almaz? düzeninin

A
Milli savunma
B
Kamusal estetik
C
Genel sağlık
D
Güvenlik
E
Esenlik
Soru 10

Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, bütün menfaatlerinin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasına ne ad verilir?

A
Kolluk
B
Milli güvenlik
C
Olağanüstü hal
D
Genel asayiş
E
Kamu düzeni
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliği bulunmamakla beraber özel güvenlik hizmetlerinden faydalanabilecek özel hukuk kuruluşlarından biridir?

A
Kooperatifler
B
Toplu yapı yönetimi
C
Odalar
D
Borsalar
E
Vakıflar
Soru 12

I. Kamu gücü kullanma yetkisine sahiptirler.
II. Bir hukuki işleme dayanarak kurulurlar.
III. Vakıflar özel hukuk tüzel kişilerindendir
Özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek özel hukuk tüzel kişilerinden biri değildir?

A
Kooperatif
B
Dernek
C
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
D
Vakıf
E
Ticaret şirketi
Soru 14

I. Kamu tüzel kişileri
II. Kamu kuruluşları
III. Özel hukuk tüzel kişileri
IV. Yabancı gerçek kişiler
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik hizmetlerinden yararlanamaz?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 15

I. Belediye
II. Bakanlık
III. Valilik
Yukarıdakilerden hangileri devlet tüzel kişiliği içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi silah taşıma ruhsatı alamaz?

A
Göreve bağlı basın kartı sahibi basın mensupları
B
Banka bölge müdürleri
C
Barolara kayıtlı bulunan avukatlar
D
Kuyumcular
E
Apartman görevlileri
Soru 17

I. Silah ruhsatı alınmasına engel hâli bulunmamak
II. 30 yaşını doldurmak
III. Türk vatandaşı olmak
Yukarıdakilerden hangileri silah bulundurma ruhsatı almak için gereken şartlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek kamu tüzel kişilerinden biri değildir?

A
Sermaye Piyasası Kurulu
B
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
C
Eskişehir Barosu
D
Anadolu Üniversitesi
E
Diyanet işleri Başkanlığı
Soru 19

Silah bulundurma ruhsatı aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından verilir?

A
Özel Güvenlik Komisyonu
B
Jandarma Komutanlığı
C
Milli Savunma Bakanlığı
D
Valilik
E
Emniyet Müdürlüğü
Soru 20

Özel güvenlik hizmetlerinden gerçek kişilerin yararlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel güvenlik hizmetlerinden yararlanmak konusunda kanunlarda zorunluluk öngörülmediği takdirde serbestlik söz konusudur.
B
Gerçek kişilerin özel güvenlik hizmetlerinden faydalanmaları için tehlikeli bir durum içinde bulunmalarına gerek yoktur.
C
Gerçek kişi, mesken olarak kullandığı evinde özel güvenlik hizmetinden yararlanamaz.
D
Gerçek kişilerin özel güvenlik hizmetinden faydalanması, korunmaya muhtaç kişilerin kolluk tarafından korunmasından farklıdır.
E
Gerçek kişi, özel güvenlik hizmetinden işyerinde faydalanabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x