Özel Güvenlik Hukuku 2 2016-2017 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde kimlik sorma yetkisine sahip değildir?

A
Cenaze töreni
B
Spor müsabakası
C
Terminal
D
Otobüs durakları
E
Hava meydanı
Soru 2

Suç işlendikten sonra şüpheli veya sanığın yakalanması veya suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla yapılan aramaya ne ad verilir?

A
Önleme araması
B
Adli arama
C
Kovuşturma
D
El koyma
E
idari soruşturma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi suç teşkil eden eşyalardan biri olduğu gerekçesiyle özel güvenlik görevlileri tarafından emanet altına alınamaz?

A
Uyarıcı madde
B
Taşınması yasak bıçak
C
Ruhsatsız silah
D
Cep telefonu
E
Müstehcen yayın
Soru 4

Aşağıdaki yerlerden hangisinde özel güvenlik görevlileri önleme araması yapamaz?

A
Otel odası
B
Havaalanı
C
Stadyum girişi
D
Liman
E
Gar
Soru 5

I. Suçun devamını önlemek
II. Failin parmak izini almak
III. Suç delillerini yetkili genel kolluğa teslim etmek
IV. Olay yerini ve suç delillerini muhafaza etmek
V. Suç işleyen kişiyi tespit etmek
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında meydana gelen ve suç teşkil eden olaylardaki görev ve yetkilerindendir?

A
Ive II
B
II ve IV
C
I, II, III ve V
D
I, III, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 6

Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Amacı, yakalanan kişinin kendisinin bir tehlikeden korunmasıdır.
B
Kişilerin vücudu veya sağlığı bakımından gelecekte doğması muhtemel tehlikelerden onları korumak amacıyla kabul edilmiştir.
C
Tehlike, bir hayvandan kaynaklanabilir.
D
Tehlike, bir doğa olayından kaynaklanabilir.
E
Önleme amaçlı yakalama grubunda yer alır.
Soru 7

I. Güvenlik soruşturması yapma
II. Kişilere kimlik sorma
III. Kişileri duyarlı kapıdan geçirme
IV. Kişilerin üstlerini dedektörle arama
V. Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirme
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içerisindeki kontrol yetkilerindendir?

A
Ive II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme amacıyla konut veya kamuya açık olmayan işyerine girebileceği sınırlı hallerden biri değildir?

A
Yüksek sesle müzik dinlenmesi
B
imdat istenmesi hali
C
Su baskını
D
Boğulma
E
Ağır cezalık bir suçun işlenmesine mani olma durumu
Soru 9

Özel güvenlik görevlilerinin konuta girme ve kimlik sorma yetkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel güvenlik görevlilerinin, yetkili merciin kanuna uygun emri ile başkasının konutuna girmesi hukuka aykırıdır.
B
Kimliği yanında bulunmayan kişilerin, kim olduğunu başka kişilerin tanıklığı ile ispat etmeleri halinde dahi özel güvenlik görevlileri ilgili yere girmelerine izin veremez.
C
Kimliğini ibraz etmeyen kişilerin özel güvenlik görevlileri tarafından hürriyetleri kısıtlanabilir.
D
Özel güvenlik görevlileri tarafından yetkileri dahilinde kimlikleri sorulan kişiler, kim olduklarını gösteren geçerli bir belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.
E
Özel güvenlik görevlileri, görev alanı içerisinde meydana gelebilecek tabiî afetlerde arama ve kurtarma görevlilerine yardımcı olmakla yükümlü değildir.
Soru 10

Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili kişi kimdir?

A
il jandarma komutanı
B
Belediye meclisi üyeleri
C
Mülkî idare amirleri
D
Ağır ceza mahkemesi başkanı
E
Baro başkanı
Soru 11

I. Baro Başkanlığı
II. il Emniyet Müdürlüğü
III. il Jandarma Komutanlığı
IV. Ticaret Odası Başkanlığı
V. Sanayi Odası Başkanlığı
Özel Güvenlik Komisyonu'nda Yukarıdakilerden hangilerinin temsilcileri bulunur?

A
I, II ve III
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 12

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başkanı, özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.
B
Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır.
C
Komisyonda karar alınırken çekimser oy kullanılabilir.
D
Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır.
E
Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır.
Soru 13

Yakalama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel güvenlik görevlileri kişi veya eşyalar bakımından doğabilecek bir tehlikenin gerçekleşmesini önlemek amacıyla yakalama yetkisine sahiptir.
B
Adli amaçlı yakalamada il güvenlik kurulunun kararı gerekmektedir.
C
Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Geza Muhakemesi Kanunu'nun 168. maddesine göre yakalama, önleme amaçlı yakalamadır.
D
Kişiye, suçu işlerken rastlanması halinde herkes yakalama yetkisine sahiptir.
E
Yakalama, kişinin özgürlüğünün hakim kararı olmaksızın geçici olarak kısıtlanmasını ifade eden bir tedbirdir.
Soru 14

Özel güvenlik görevlilerinin arama yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Özel güvenlik görevlilerinin adli arama yetkisi, suç delillerini elde etme maksadına yöneliktir.
B
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama yetkisine sahip değildir.
C
Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan maddeler yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.
D
Özel güvenlik görevlilerinin duyarlı kapıdan geçmek veya üstlerini dedektörle aratmak istemeyen kişileri ilgili alana almama yetkisi bulunmaz.
E
Genel kolluğun gözetim ve denetiminin olmadığı hallerde, kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevlilerinin üst araması yapması mümkündür.
Soru 15

Emanete alma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Terk edilen eşyanın emanete alınmasındaki amaç, eşyayı sahibine iade etmektir.
B
Özel güvenlik görevlileri, terk edilmiş ve bulunmuş bir eşyayı emanete alma yetkisine sahiptirler.
C
Özel güvenlik görevlileri, kaybolmuş eşyayı iade etmeyip eşya üzerinde malik gibi tasarrufta bulunuyorsa suç işlemiş olur.
D
Bir eşyanın varlığı bizatihi suç teşkil ediyor veya bir suçun delilini oluşturuyorsa emanete alınacaktır.
E
Özel güvenlik görevlileri suç teşkil etmeyen fakat tehlike doğurabilecek eşyaları kolluk kuvvetlerine teslim etmek zorunda değildir.
Soru 16

Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilir?

A
Özel TV kanalı binasında
B
içkili yerlerde
C
Sağlık tesislerinde
D
Eğitim öğretim kurumlarında
E
Talih oyunları işletmelerinde
Soru 17

Özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarında işlenen bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

A
Suç mahallini kontrol altına almak
B
Suç üstü yakalanan faile kaba üst araması yapmak
C
Faili gözaltına almak
D
Suçun devamını önlemek
E
Suç delillerini muhafaza etmek
Soru 18

Özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarında işlenen bir suçla karşılaştıklarında ilk yapmaları gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suç mahallini kontrol altına almak
B
Suça ilişkin delilleri genel kolluğa teslim etmek
C
Delillerin kaybolmasını önlemek
D
Failin kaçmasına engel olmak için silahla ayaklarına ateş etmek
E
Suçun devamını önlemek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanı dışında silahlarını kullanabilecekleri durumlar arasında yer almaz?

A
Suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi
B
Avlanma faaliyeti
C
Para ve değerli eşya nakli
D
Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması
E
Genaze töreni
Soru 20

I. Arama
II. Eşyayı emanete alma
III. Kimlik sorma
IV. Tutuklama
V. Gözaltına alma
Yukarıdakilerden hangileri 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine verilen yetkilerdendir?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
II, III ve V
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IVve V
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x