Özel Güvenlik Hukuku 2 2017-2018 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Bankalar
II. Özel toplantılar
III. içkili işletmeler
IV. Eğitim kurumlan
V. Sahne gösterileri
Yukarıdakilerden hangilerinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılamaz?

A
I ve II
B
I, II ve IV
C
II, III ve V
D
II, III, IV ve V
E
I, II, III, IV ve V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine verilen yetkilerden biri değildir?

A
Silah bulundurma
B
Tutuklama
C
Kimlik sorma
D
Yakalama
E
Zor kullanma
Soru 3

Özel güvenlik görevlileri silahlarını ancak görev alanı içerisinde kullanabilirler, onları görev alanı dışına çıkaramazlar. Fakat Kanun görev alanı kavramını bazı durumlarla ilgili olarak genişletmiştir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

A
işlenmiş bir suçun sanığının takibi
B
Suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi
C
Değerli eşya nakli
D
Konser alanı dışı
E
Para nakli
Soru 4

I. Hakkında yakalama emri bulunan kişileri, yakalama yetkileri vardır.
II. Hakkında mahkûmiyet kararı kesinleşmiş kişileri, yakalama yetkileri yoktur.
III. Yakalama yetkisinin kullanılmasını gerektiren bütün olayları en seri vasıtayla genel kolluğa bildirmekle yükümlüdürler.
Özel güvenlik görevlilerinin adli amaçlı yakalama yetkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Özel güvenlik görevlilerinin eşyayı emanete alma yetkisi, aşağıdaki koşullardan hangisine bağlanmıştır?

A
Bakanlığa derhal bildirmek
B
Ağır ceza mahkemesi başkanına derhal bildirmek
C
Sulh ceza hakimine derhal bildirmek
D
Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek
E
Başbakanlığa derhal bildirmek
Soru 6

Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine ________ talebi hâlinde yardımcı olabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
genel kolluğun
B
sulh ceza hakiminin
C
il adalet komisyonunun
D
ağır ceza mahkemesi başkanının
E
özel güvenlik şirketi müdürünün
Soru 7

Özel güvenlik görevlileri, zor kullanma yetkisini kullandığı hâllerde; olayları aşağıdakilerden hangisine en seri şekilde bildirmekle yükümlüdür?

A
Özel güvenlik şirketine
B
Sulh ceza hakimine
C
Ağır ceza mahkemesi başkanına
D
il adalet komisyonuna
E
Genel kolluğa
Soru 8

I. Arama yetkilerinin icrası sırasında rastladıkları suç teşkil eden eşyayı emanete alma yetkisine sahiptirler.
II. Arama yetkilerinin icrası sırasında rastladıkları suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma yetkileri yoktur.
III. Kimliğini gösteremeyen kişilerin, özel güvenlik görevlilerince özgürlüklerinin kısıtlanması mümkün değildir.
Özel güvenlik görevlilerinin eşyayı emanete alma ve kimlik sorma yetkileri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

CMK'nin 98. maddesine göre; soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında aşağıdakilerden hangisi tarafından yakalama emri düzenlenebilir?

A
Ağır ceza hakimi talebiyle Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından
B
Adli kolluk amirinin talebiyle ağır hakimi tarafından ceza
C
Sulh ceza hakimi talebiyle ağır ceza tarafından hakimi
D
Cumhuriyet savcısı talebiyle sulh hakimi tarafından ceza
E
Cumhuriyet savcısı talebiyle asliye hakimi tarafından ceza
Soru 10

I. Hava meydanı
II. Gar
III. Terminal
IV. Spor müsabakası
Özel güvenlik görevlilerinin; yukarıdaki yerlerden hangilerine girmek isteyen kişilerin üstlerini dedektörle aramaları için herhangi bir merci emir veya kararına ihtiyaç duyulmaz?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 11

Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunla (m. 7) verilen kişileri duyarlı kapıdan geçirme, kişilerin üstlerini dedektörle arama ve eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme şeklindeki yetkiler, ________ niteliğindeki faaliyetlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
önleme araması
B
zor kullanma
C
kimlik sorma
D
silah bulundurma
E
adli arama
Soru 12

Ali, bir alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Mağazalardan birinde başlayan kavgayı ayıran Ali, kavgaya karışan kişileri kolluğa teslim etmek üzere yakalamıştır.
Buna göre; Ali’nin yakalama fiili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ali’nin yakalama yetkisi ancak önleme amaçlı olarak suç işlenmesinden önce mümkündür.
B
Ali’nin yakalama yetkisi ancak kavgayı ayırmaya yönelik olabilir, kolluğa teslim için yakalama yetkisi yoktur.
C
Ali’nin yakalama yetkisi yalnızca suçüstü durumunda mümkündür.
D
Ali’nin yakalama yetkisi yalnızca ağır suçlar bakımından mümkündür.
E
Ali’nin yakalama fiili hukuka uygundur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisinin yetkisi dâhilinde olan işlerden biri değildir?

A
Şüpheliyi gözaltına almak
B
Suç delillerini muhafaza altına almak
C
Suçun devamını önlemek
D
Şüpheliye kaba üst araması yapmak
E
Suça ilişkin delilleri genel kolluğa teslim etmek
Soru 14

Özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan koruma ve güvenlik hizmetinden yararlanıp yararlanmama, kişilerin tercihine bırakılmış olmakla birlikte bazı kanunlarda özel güvenlik görevlisi bulundurulması bir yükümlülük olarak öngörülebilmektedir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi bulundurulması zorunludur?

A
En az 20 daireli residance dairelerde
B
Dernek merkezlerinde
C
Üniversitelerde vize sınavlarında
D
En az 30 araçlı taksi duraklarında
E
Basketbol en üst lig müsabakalarında
Soru 15

I. Özel güvenlik görevlileri; koruma ve güvenliği sağlamakla görevlendirildikleri alanlara silah, patlayıcı madde gibi kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak eşyaların alınmasını önlemek yükümlülüğü altındadır.
II. Aramanın konusunun kişisel eşya olması durumunda; arama, bu eşyanın X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilmesi şeklinde olmalıdır.
III. Genel kolluğun gözetim ve denetiminin olmadığı hâllerde; kamuya açık alanlarda, özel güvenlik görevlilerinin üst araması yapması mümkündür.
Özel güvenlik görevlilerinin önleme araması yetkisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Ahmet, TCDD Polatlı YHT Garı'nda görevli özel güvenlik görevlisidir, istihdam edildiği şirket tarafından görev yeri Polatlı Otobüs Terminali olarak değiştirilen Ahmet, eski görev arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada X-ray cihazından geçenlerin üstlerini dedektörle aramıştır.
Yukarıda verilen olay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Görev alanı dışında işlem yaptığı için; yapılan arama hukuka aykırıdır.
B
Yapılan arama hukuka uygundur.
C
Özel güvenlik görevlilerinin dedektörle arama yetkisi olmadığı için yapılan arama hukuka aykırıdır.
D
Dedektörle aramak yerine sadece X-ray cihazından geçirseydi yapılan işlem hukuka uygun olurdu.
E
Özel güvenlik görevlilerinin; kişiyi X-ray cihazından geçirme yetkisi olmadığı için yapılan arama hukuka aykırıdır.
Soru 17

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkilerinin olduğu durumlarda, kimlik göstermeyen kişilere yönelik yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözaltına almak
B
Gözlem altına almak
C
ilgili yere almamak
D
ilgili yere almak
E
Tutuklamak
Soru 18

Özel güvenlik görevlisi; önleme araması sonucunda el konulan maddeleri, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla aşağıdakilerden hangisine teslim etmekle yükümlüdür?

A
Sulh ceza hakimine
B
Genel kolluğa
C
il adalet komisyonuna
D
Özel güvenlik şirketi yönetimine
E
Belediye başkanlığına
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunu oluşturan kişilerden biri değildir?

A
Ticaret odası başkanlığı temsilcisi
B
Sanayi odası başkanlığı temsilcisi
C
Cumhuriyet başsavcısı
D
il jandarma komutanlığı temsilcisi
E
Vali yardımcısı
Soru 20

Özel güvenlik görevlilerinin hangi hâllerde silah bulundurabilecekleri ve bunları nerelerde taşıyabilecekleri 5188 sayılı Kanun'un 8 maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.Buna göre öncelikle hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği ________ tarafından belirlenecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
başbakan
B
özel güvenlik komisyonu
C
özel güvenlik şirketi
D
vali
E
emniyet müdürü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x