Özel Güvenlik Hukuku 2 2018-2019 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Hukuku 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir spor müsabakasında görevli olan özel güvenlik görevlisi Murat, önleme araması sırasında bir taraftarın üzerinde patlayıcı madde yakalamıştır. Murat, el koyduğu bu maddeyi yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla aşağıdakilerden hangisine teslim etmekle yükümlüdür?

A
Özel güvenlik şirketi yönetimine
B
Genel kolluğa
C
Sulh ceza hâkimine
D
Güvenlik amirine
E
Valiliğe
Soru 2

I. Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler
II. Cenaze ve düğün törenleri
III. Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesisleri
IV. Marketler, alışveriş merkezleri
Yukarıdakilerden hangilerinde özel güvenlik görevlisinin kimlik sorma yetkisi vardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 3

Özel güvenlik görevlilerinin arama yetkilerini icra ettikleri sırada suç teşkil eden, delil olabilecek veya tehlike doğurabilecek bir eşyaya rastlamaları halinde, bu eşyayı emanete alma yetkileri aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır?

A
Bakanlığa derhal bildirme
B
Sulh ceza hâkimine derhal bildirme
C
Ağır ceza mahkemesi başkanına derhal bildirme
D
Güvenlik müdürüne derhal bildirme
E
Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirme
Soru 4

Ahmet özel güvenlik görevlisidir. Görevli olduğu kurumda suç delili bulmak amacıyla adli arama yapmıştır.
Bu arama faaliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kurum müdürü onayı varsa hukuka uygundur.
B
Hukuka aykırıdır.
C
Vali onayı varsa hukuka uygundur.
D
ilgili kişinin rızası varsa hukuka uygundur.
E
Özel güvenlik şirketi onayı varsa hukuka uygundur.
Soru 5

Özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan koruma ve güvenlik hizmetinden yararlanıp yararlanmama, kişilerin tercihine bırakılmış olmakla birlikte bazı kanunlarda özel güvenlik görevlisi bulundurulması bir yükümlülük olarak öngörülebilmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi bulundurulması zorunludur?

A
En az 3 bloklu sitelerde
B
Dernek merkezlerinde
C
Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalarda
D
Üniversitelerde vize sınavlarında
E
En az 30 araçlı taksi duraklarında
Soru 6

Özel güvenlik görevlisi Ahmet, havameydanına girmek isteyen Banu’nun eşyalarını X-Ray’ den geçirdikten sonra şüphelenmiş ve Banu'dan kimliğini göstermesini istemiştir. Banu’nun göstermiş olduğu kimlik belgesinin açıkça sahte bir belge olduğu anlaşılmıştır.Bunun üzerine Ahmet, kimliğe el koymuş, Banu’yu yakalamış ve onu genel kolluk görevlileri gelinceye kadar tutmuştur. Daha sonra da Ahmet, Banu'yu genel kolluk görevlilerine teslim etmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ahmet’in kimlik sorma yetkisi olmadığından fiili hukuka aykırıdır.
B
Ahmet’in fiilleri hukuka uygundur.
C
Ahmet’in yakalama yetkisi olmadığından fiili hukuka aykırıdır.
D
Ahmet’in el koyma yetkisi olmadığından fiili hukuka aykırıdır.
E
Ahmet’in arama ve el koyma yetkisi olmadığından fiili hukuka aykırıdır.
Soru 7

Özel güvenlik görevlilerinin önleme araması yapmak amacıyla konuta girme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Savcının talimatı ile konuta girme yetkisi vardır.
B
Polisin gözetiminde konuta girme yetkisi vardır.
C
Sulh ceza hâkimliği kararı ile konuta girme yetkisi vardır.
D
Emniyet müdürünün talimatı ile konutta ikamet edenlerin bulunduğu saatlerde konuta girme yetkisi vardır.
E
Kural olarak konuta girme yetkisi yoktur.
Soru 8

Özel güvenlik görevlileri önleme aramasına ilişkin yetkilerini sadece görevli oldukları süre içinde ve ________ kullanabilirler.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
suç mahallinde
B
şüphelinin konutunda
C
kamuya açık her alanda
D
görev alanlarında
E
şüphelinin işyerinde
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkilerden biri değildir?

A
Silah bulundurma ve taşıma
B
Eşyayı emanete alma
C
Dedektörle arama
D
Duyarlı kapıdan geçirme
E
Gözaltına alma
Soru 10

Özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkilerinin olduğu durumlarda, kimlik göstermeyen kişilere yönelik yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözaltına almak
B
Gözlem altına almak
C
ilgili yere almamak
D
Güvenlik görevlisi eşliğinde karakola götürmek
E
Tutuklamak
Soru 11

I. Hakkında yakalama emri bulunan kişilerin yakalanması
II. Hakkında mahkumiyet kararı kesinleşmiş kişilerin yakalanması
III. Kişiye suç işlerken rastlanması
Yukarıdakilerden hangileri Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yakalamanın herkes tarafından yapılabildiği hallerdendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Özel güvenlik görevlileri genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine ________ talebi hâlinde yardımcı olurlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sulh ceza hâkiminin
B
il adalet komisyonunun
C
özel güvenlik şirketi müdürünün
D
genel kolluğun
E
ağır ceza mahkemesi başkanının
Soru 13

Özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma niteliğindeki fiilleri aşağıdaki durumlardan hangisinde hukuka aykırılık teşkil eder?

A
Kanunun verdiği yetkinin sınırları içerisinde işlendiklerinde
B
Herhangi bir hukuka uygunluk nedeni bulunmaksızın işlendiklerinde
C
Üstün nitelikte özel yararı korumak amacıyla işlendiklerinde
D
Meşru savunma halinde işlendiklerinde
E
Üstün nitelikli kamusal yararı korumak amacıyla işlendiklerinde
Soru 14

I. Talih oyunları işletmelerinde
II. Eğitim ve öğretim kurumlarında
III. Bankalarda
Yukarıdakilerden hangilerinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılamaz?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi görev alanında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisinin yetkisi dâhilinde olan işlerden biri değildir?

A
Şüpheliye kaba üst araması yapmak
B
Suça ilişkin delilleri genel kolluğa teslim etmek
C
Suçun devamına engel olmak
D
Şüpheliyi gözaltına almak
E
Suç delillerinin kaybolmasını önlemek
Soru 16

I. Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
II. Olay yerini ve delilleri koruma amacıyla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 maddesine göre yakalama
III. Kişiye suçu işlerken rastlanması üzerine yakalama
Yukarıdakilerden hangilerinde özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama yetkisi vardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 17

CMK'nın 98 maddesine göre; soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine ________ tarafından yakalama emri düzenlenebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sulh ceza hâkimi
B
adli kolluk amiri
C
asliye ceza hâkimi
D
infaz hâkimi
E
ağır ceza mahkemesi başkanı
Soru 18

Özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, özel güvenlik komisyonu kararı ve ________ onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
valinin
B
belediye başkanının
C
Cumhuriyet savcısının
D
il adalet komisyonunun
E
sulh ceza hâkiminin
Soru 19

Özel güvenlik görevlileri silahlarını ancak görev alanı içerisinde kullanabilirler, onları görev alanı dışına çıkaramazlar. Fakat kanun görev alanı kavramını bazı durumlarla ilgili olarak genişletmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?

A
Para nakli
B
Cenaze töreni güzergahı
C
Değerli eşya nakli
D
Suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi
E
Banka şubelerine komşu işletmeler
Soru 20

Özel güvenlik komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A
Vali yardımcısı
B
Sanayi odası başkanlığı temsilcisi
C
il jandarma komutanlığı temsilcisi
D
il emniyet müdürlüğü temsilcisi
E
Ticaret odası başkanlığı temsilcisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x