Özel Güvenlik Meslek Etiği 2015-2016 Final Sınavı

Özel Güvenlik Meslek Etiği 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yardımcı kolluk kurum / birimlerinden biridir?

A
Belediye zabıtası
B
Jandarma
C
Gümrük muhafaza
D
Köy bekçileri
E
Orman muhafaza
Soru 2

Bir güvenlik görevlisinin, iyi niyetli olmakla beraber, herhangi bir durum karşısında ne yapacağı ve nasıl davranacağı konusunda kararsız kaldığı durumlara ne ad verilir?

A
Etik çelişki
B
Kontrollü kararlılık
C
Sonuç belirleme
D
Kararsızlık
E
Yasal farkın dal ı k
Soru 3

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı gibi seçilmiş siyasilerle, Vali ve Cumhuriyet Savcısı gibi atanmış sivil idarecilerin iç güvenlik kurumlan ve personeli üzerinde uyguladıkları denetim uygulamalarına ne ad verilir?

A
Yürütme denetimi
B
iç denetim
C
Vicdani denetim
D
Yasama denetimi
E
Anayasal denetim
Soru 4

İnsanı devletin varlığı için bir araç değil, devleti insana hizmet eden bir araç olarak gören güvenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mal güvenliği
B
Can emniyeti ile sınırlı güvenlik
C
inanç hürriyetini sağlayan güvenlik
D
Devlet-merkezli güvenlik
E
insan-merkezli güvenlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlisinin profesyonelliğinin gereği olan tutum ve davranışlardan biri değildir?

A
Çocuklara, yaşlılara ve yardıma muhtaç insanlara karşı olumlu ayrımcılık göstererek daha duyarlı ve nazik davranmak
B
Kendisine yapılmasını istemeyeceği bir şeyi başkalarına yapmama duyarlılığı taşımak
C
Olumsuz ayrımcılık içeren tutucu davranışlardan uzak durmak
D
Görev ilişkilerinde sürekli negatif değil; olumlu, yapıcı ve yardımcı olmak
E
Özel sorunlarını belirgin bir şekilde görevine yansıtmak
Soru 6

I. Şüpheci olmak
II. Sır saklamak
III. Tahrik olmak
IV. Tahrik etmek
Yukarıdakilerden hangileri güvenlik görevlisinin sahip olması gerektiğine inanılan kişilik özelliklerindendir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alman önlemler bütününe ne ad verilir?

A
iç denetim
B
Güvenlik
C
Disiplin
D
Kontrol
E
Etik
Soru 8

Güvenlik personelinin görev uygulamalarının kendileriyle ilgili bireysel sonuçlarının yanı sıra, görev yaptıkları kurum hakkında insanlar üzerinde oluşturduğu olumlu veya olumsuz izlenimlere ne ad verilir?

A
Kurumsal kimlik
B
Kurumsal aidiyet
C
Kurumsal temsil
D
Bireysel kimlik
E
Kurumsal adaylık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin doğuş sonrası erken sosyalleşmede edindikleri farklılıklardan biri değildir?

A
Dil
B
Bölge ve hemşericilik
C
Din
D
Etnik köken
E
inanç ve mezhep
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik mensuplarını ilgilendiren etik sorunlardan biri değildir?

A
Görev aldığı mekânın düzenine önem vermesi
B
Görevlerinde tarafsız olması
C
Mesleğini “kamu hizmeti” bilinci ile yerine getirmesi
D
Bireysel beklenti ve çıkar peşinde olmaması
E
Özel hayatın gizliliğine saygı duyması
Soru 11

I. insanlara sağduyu ile yaklaşmak
II. Temel iletişim becerilerini iyi kullanmak
III. Olayları bastırabilmek için daima güç kullanabilmek
Yukarıdakilerden hangileri güvenlik personelinin görev ilişkilerinde sahip olması gereken temel ilkelerdendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sektöründe yer alan genel etik ilkelerden biri değildir?

A
Profesyonellik
B
insana saygı
C
Görgü kurallarına uyma
D
Mesleki yeterlilik
E
Kamu hizmet bilinci
Soru 13

Kanunlara aykırı ve işlenmesi suç olan bazı uygulamaların vatan ve milletin üstün menfaatlerini koruma söyleminin arkasına sığınılarak yapılmasına ne ad verilir?

A
Kişisel çıkarların üstünlüğü
B
Bireysel faydanın korunması
C
Orantısız kuvvet
D
Amaç farklılaşması
E
Yüce amaç yozlaşması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kuvvet kullanmak durumunda kalan profesyonel güvenlik görevlisinden beklenen hareketlerden biri değildir?

A
Duygusallık
B
Dikkatlilik
C
Kararlılık
D
Soğukkanlılık
E
Çabukluk
Soru 15

Güvenlik görevlilerinin öncelikli olarak yasalara sonra da mesleki incelik ve etik kurallarına uyarak kuvvet uygulamalarına teknik olarak ne ad verilir?

A
Boğuşma
B
Kavga
C
Yaralama
D
Etkisiz hale getirme
E
Durdurma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlisini kuvvet kullanma konusunda istekli ve aceleci yapan etmenlerden biri değildir?

A
Korku
B
Kendine güvensizlik
C
iyi niyet
D
Heyecan
E
Panik
Soru 17

Ölümcül kuvvet kullanımının toplumsal meşruiyet açısından gerekli koşul ve uygulamaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şüphelinin o anda bir başkasına tehdit oluşturmadığından emin olunmalıdır.
B
Ölümcül kuvvet kullanma konusunda acele etmeyerek önce sözlü uyarı ile şüpheliye bir şans daha verilmelidir.
C
Görevin yerine getiriliş şekli ve üslubu yasal olmalıdır.
D
Şüphelinin ölümcül bir tehdit oluşturmadığı durumlarda, şüpheliye karşı kuvvet kullanmada mümkün olduğu kadar hızlı olunmalıdır.
E
Güvenlik görevlileri, zor kullanmak için gerekli yasal şartların oluştuğu durumlarda öncelikli olarak kendi güvenliklerini sağlamalıdır.
Soru 18

Üçüncü şahıslar tarafından gözlemlendiğinde, toplum tarafından normal ve kabul edilebilir iletişim sınırlarının aşıldığı sonucuna varılacak bir düzeyde yüksek ses tonuyla konuşmak ve bağırıp çağırmak şeklindeki iletişime ne ad verilir?

A
Cezalandırma
B
Sözlü şiddet
C
Sesle taciz
D
Uyarma
E
Kavga etme
Soru 19

Güvenlik görevlilerinin bir yerdeki fiziki varlıklarının ve sözlü uyarılarının yeterli olmayıp beden güçlerini kullanmak zorunda kaldıkları duruma ne ad verilir?

A
Kuvvetle müdahale
B
Düşük yoğunluklu kuvvet kullanımı
C
Yüksek yoğunluklu kuvvet kullanımı
D
Orta yoğunluklu kuvvet kullanımı
E
Asgari eylem
Soru 20

Güvenlik görevlilerinin, beden dili ile öz dilinin ortak kullanımı sonucunda gerçekleştirdiği sözlü iletişime ne ad verilir?

A
Hareketli iletişim
B
Taktik iletişim
C
Vücut dili ile iletişim
D
Eylemsel iletişim
E
Bedensel iletişim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x