Özel Güvenlik Meslek Etiği 2015-2016 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Meslek Etiği 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yardımcı kolluk birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kendi görev alanlarında genel kolluğa ihtiyaç duymadan idari işlemler yürütebilirler.
B
Yasayla kurulurlar.
C
Ağırlıklı olarak yakın koruma görevinde bulunurlar.
D
Genel güvenliği sağlamakla görevli esas kolluk olay yerine gelinceye kadar yasal çerçevede hizmet verirler.
E
Adli bir işlem başlatsalar bile bu işlemi genel kolluğa devretmek zorundadırlar.
Soru 2

Kurumsal anlamda güvenlik yapılanmalarının ilk kez görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post modern çağ
B
Yerleşik hayat öncesi- ilk toplumlar
C
Sanayi devrimi ve modern çağ
D
Sanayi devrimi sonrası
E
Yerleşik hayata geçiş
Soru 3

Bireyin sahip olduğu fiziki gücü kendi hayat ve değerlerine yönelik saldırıları gidermek için kullanamaması durumuna ne ad verilir?

A
Korkaklık
B
Saldırganlık
C
Cesaret
D
Özgüven
E
içe dönüklük
Soru 4

İçgüvenlik görevlilerinin kanun dışı ve keyfi uygulamalarının giderek yaygınlaşması sonucunda toplumda oluşan güvensizlik durumuna ne ad verilir?

A
Güvenlik korkusu
B
Suç beklentisi
C
Polis korkusu
D
Suç korkusu
E
Suç şüphesi
Soru 5

Toplumsal hayatta bugünkü adalet sisteminin önemli bir unsuru olan mahkemeler ilk kez M.Ö. 1500’lü yıllarda hangi ülkede görülmüştür?

A
Roma
B
Mısır
C
Eski Yunan
D
Mezopotamya
E
Anadolu
Soru 6

I. Vali
II. Kaymakam
III. Cumhuriyet Savcısı
Yukarıdakilerden hangileri güvenlik sektörünün idari amirlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 7

I. Polis Teşkilatı
II. Sahil Güvenlik
III. Kıyı Emniyeti
Yukarıdakilerden hangileri genel kolluk kurumlarındandır?

A
YalnızI
B
Yalnızlı
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 8

I. Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak
II. Görev yapılan alan ve mekânlarda güven duygusu oluşturmak
III. Birey ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek
Yukarıdakilerden hangileri güvenlik personelinin nihaî hedeflerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Post Modern Çağ'da, demokratik toplumlardaki güvenlik hizmeti anlayışının ağırlık verdiği yaklaşımlardan biri değildir?

A
Mikro yaklaşımlar
B
Sivil yaklaşımlar
C
Birey merkezli yaklaşımlar
D
Demokratik katılım ve denetime açık olan yaklaşımlar
E
Tekelci yaklaşımlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde polise verilen adlardan biri değildir?

A
Böcekbaşı
B
Nizambaşı
C
Kır serdarı
D
Daruğa
E
Bostancı
Soru 11

Türk Kolluk Etik Kuralları (TÜPEK) hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A
2004
B
2005
C
2006
D
2007
E
2008
Soru 12

İngiliz içgüvenlik sisteminde polisin, üniformalı vatandaş olarak tanımlanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her vatandaşın sahip olduğu vatandaş tutuklaması hakkını, görev olarak yerine getirmesi
B
Suça engel olması
C
Adli işlemler yapması
D
idari işlemler yapması
E
işlenmiş olan suçlar hakkında delil toplama ve soruşturma aşamalarını yürütmesi
Soru 13

I. Yakalama
II. Arama
III. Yargılama
IV. Zor kullanma
Yukarıdakilerden hangileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a göre, özel güvenlik görevlilerinin gerekli durumlarda üstlendikleri adli görevlerdendir?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri değildir?

A
Eylem ve ihmallerini sorgulaması
B
Her an hesap vermeye hazır olması
C
Rahat ve keyfine düşkün olması
D
Hayatın anlamını sorgulaması
E
Ahlaklı olma mücadelesi içinde yer alması
Soru 15

I. Vatandaşlar
II. Dernekler
III. Kamu güvenlik teşkilatları
Yukarıdakilerden hangileri içgüvenlik sektöründe rol alan unsurlardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine göre il sınırları içindeki tüm güvenlik birimlerinin amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emniyet müdürü
B
Özel güvenlik bölge müdürü
C
Kaymakam
D
Vali
E
Emniyet şube müdürü
Soru 17

Hukuk ve etik ihlaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etik ihlaller hukuki ihlallere göre daha kapsamlıdır.
B
Yürürlükteki yasalara göre suç oluşturmayan bazı davranış ve uygulamalar etik dışı olabilir.
C
Rüşvet almak ve çıkar temin etmek sadece etik ihlal değil aynı zamanda hukuk ihlalidir.
D
Her etik ihlalin yasal bir yaptırımı olmasa bile, her yasal ihlalin etik bir yaptırımı vardır.
E
Sanıkları temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakmak sadece hukuk ihlalidir.
Soru 18

I. Profesyonellik bilinci kazandırmak
II. Vicdanlara hitap ederek, etik farkındalık ve etik duyarlılık oluşturmak
III. Mesai saatlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak
Yukarıdakilerden hangileri içgüvenlik sektöründe hizmet veren güvenlik görevlileri için hazırlanmış meslek etiği kuralları ve etik eğitimin genel hedeflerindendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Bir güvenlik personelinin görevini yerine getirirken yasal anlamda yapmak veya yapmamak zorunda olduğu şeylerin dışında kalmasına rağmen, hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileme ihtimaline karşı duyarlı olmasına ne ad verilir?

A
Hassasiyet
B
Etik hareket
C
Kontrollülük
D
Hukuki duyarlılık
E
Etik farkındalık
Soru 20

I. Ulusal denetim
II. Vicdani denetim
III. Yerel denetim
IV. Sivil gözetim ve denetim
Yukarıdakilerden hangileri içgüvenlik sektörü üzerindeki dış denetim çeşitlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x