Özel Güvenlik Meslek Etiği 2016-2017 Final Sınavı

Özel Güvenlik Meslek Etiği 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireyin yaratılışına derç edilmiş tüm olumlu eğilim ve değerlere ne ad verilir?

A
Teamül
B
Ahlak
C
Örf
D
Adet
E
Gelenek
Soru 2

I. Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanlarındaki işyeri ve konutlara girme
II. Toplantı, konser gibi etkinliklerde kişilerin üstlerini dedektörle arama
III. Türk Ceza Kanunu'nun 24. ve 25. maddelerine göre zor kullanma
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenliğin adli görevlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3

Adalet sisteminin önemli bir unsuru olan mahkemeler, toplumsal hayatta ilk kez aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Roma
B
Eski Yunan
C
Sümer
D
Selçuklu
E
Mısır
Soru 4

Bir ülkede; içgüvenlik hizmetlerinin polisin beraberinde özel sektör tarafından da yürütülmesi, o ülkeye aşağıdaki alanlardan hangisi yönünde olumlu etki yapar?

A
Monarşikleşme
B
Askerileşme
C
Klasikleşme
D
Merkezileşme
E
Sivilleşme
Soru 5

Güvenlik personelinin görev yaptıkları kurum hakkında, insanlar üzerinde oluşturduğu olumlu veya olumsuz izlenimlere ne ad verilir?

A
Mesleki rol
B
Mesleki misyon
C
Kurumsal temsil
D
Kurumsal misyon
E
Şirket içindeki rol
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin uyması gereken genel etik ilkelerinden biri değildir?

A
Mesleki profesyonellik
B
insana saygı
C
Kamu hizmet bilinci
D
Mesleki yeterlilik
E
Kültürel hayata saygı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik mensuplarını ilgilendiren etik sorunlardan biri değildir?

A
Mesleğini bir sanatçı duygusallığı içinde yerine getirmemek
B
Bireysel beklenti ve çıkar peşinde olmak
C
Görevinde tarafsız olmamak
D
işinin uzmanı olmamak ve görevini en iyi şekilde yerine getirmemek
E
Sahip olduğu bilgi ve becerileri en üst düzeyde görevine yansıtmamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken temel mesleki özelliklerin başında gelir?

A
Tasarruflu olmak
B
Spor yapmak
C
Sır tutmamak
D
Şüphecilik
E
Kültürlü olmak
Soru 9

Güvenlik görevlisinin kılık-kıyafet konusunda dikkat etmesi gereken genel ilkeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kılık-kıyafet göreve ve kurallara olmalıdır. uygun
B
Üniforma, üzerine ilave edilen parçalarla kişiden kişiye özelleştirilmelidir.
C
Kıyafetin temizlik ve düzenine gösterilmelidir. özen
D
Saç, sakal ve bıyık tıraşı gibi bakıma özen gösterilmelidir. bireysel
E
Üniforma ve teçhizat, meşru ve amacı dışında kullanılmamalıdır. kanuni
Soru 10

Güvenlik görevlisinin karşılaştığı bir olay karşısında kendi iradesi ile seçebildiği bir davranışı ortaya koymasına ne ad verilir?

A
inisiyatif kullanımı
B
Siyasi tarafsızlık
C
Dürüstlük
D
Tercih yapmak
E
Mesleki tercih
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin insanlarla sözlü iletişimlerinde göz önünde bulundurmaları gereken temel ilkelerden biridir?

A
Sözlü sataşmada bulunmak
B
Sözü uzatmak
C
Samimi ve saygılı olmak
D
Karşısındakine rahatsız edici bakışlarla bakmak
E
Başkasının duyacağı şekilde arkasından homurdanmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin profesyonelliğinin gereği olan tutum ve davranışlardan biridir?

A
Çocuklara ve yaşlılara karşı duyarsız olmak
B
Görev ilişkilerinde sürekli negatif davranmak
C
Olumsuz ayırımcılık yapmak
D
Kendisine yapılmasını istemeyeceği bir şeyi başkalarına yapmamak
E
Kişisel ve özel sorunlarını görevine yansıtmak
Soru 13

I. Fiziki boyut
II. Kanuni boyut
III. Ahlaki boyut
IV. Terminolojik boyut
Yukarıdakilerden hangileri güvenlik görevlilerine verilen kuvvet kullanma eğitimlerinin boyutlarındandır?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Kanunlara aykırı ve işlenmesi suç olan bazı uygulamaların vatanın ve milletin üstün menfaatlerini koruma söyleminin arkasına sığınılarak yapılmasına ne ad verilir?

A
Amaç farklılaşması
B
Vatan menfaati
C
Amaç dejenerasyonu
D
Yüce amaç yozlaşması
E
Amaç görünümü
Soru 15

I. Yasallık
II. Gereklilik
III. Orantısızlık
Yukarıdakilerden hangileri kolluk kuvveti tarafından uygulanacak olan makul bir müdahalenin barındırması gereken ilkelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 16

Bir saldırganı durdurmak veya etkisiz hale getirmek için gereken kuvvet miktarına ne ad verilir?

A
Gerekli kuvvet
B
Durdurucu kuvvet
C
Makul kuvvet
D
Engelleyici kuvvet
E
Zorunlu kuvvet
Soru 17

Bir güvenlik görevlisinin kuvvet kullanması gereken durumlardaki davranışları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tekdüze hareket etmelidir.
B
Dikkatli ve uyanık olmalıdır.
C
Soğukkanlı olmalıdır.
D
Kararlı ve çabuk olmalıdır.
E
Sakin olmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi polisin, direnen kişilere karşı kullandığı zor kullanma araçlarından biri değildir?

A
Göz yaşartıcı gaz
B
Polis köpekleri
C
Bıçak
D
Kelepçe
E
Cop
Soru 19

Güvenli alanın (savunma alanı) sınırları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kişinin el ve kol gibi uzuvlarının uzanabileceği mesafenin sınırlarının bittiği yerden itibaren başlar.
B
Kişiye iki metre uzaklıkta olan çevre ve daha yakınını içeren mesafedir.
C
Kişinin el ve kollarının uzanabileceği çevre ve daha yakınını içeren mesafedir.
D
Kişinin hemen arkasından başlar.
E
Kişinin görüş alanında olan mesafenin tamamıdır.
Soru 20

Güvenlik görevlisinin bir saldırıyı gidermek gibi bir durumun söz konusu olmadığı hallerde kullanacağı kuvvete ne ad verilir?

A
Düşük yoğunluklu şiddet
B
Saldırı amaçlı şiddet
C
Savunma amaçlı şiddet
D
Önleyici şiddet
E
Orta yoğunluklu şiddet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x