Özel Güvenlik Meslek Etiği 2017-2018 Final Sınavı

Özel Güvenlik Meslek Etiği 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Güvenlik görevlilerinin keyfi uygulamalarının artması sonucunda toplumda ortaya çıkan korkuya ne ad verilir?

A
Polis korkusu
B
Güvenlik alerjisi
C
Korunma dürtüsü
D
Toplumsal tepki
E
Halk korkusu
Soru 2

Amerikan İçgüvenlik Sistemi'nde, tutuklanmayı gerektiren bir suçun işlenmesine şahit olan her vatandaşın olaya müdahale ederek, eylemin failini tutuklama hakkına ne ad verilir?

A
Güvenlik dışı tutuklama
B
Tutuklama özgürlüğü
C
Bireysel tutuklama
D
Tutuklama hakkı
E
Vatandaş tutuklaması
Soru 3

Avrupa Polis Etik Kuralları’nın hazırlanması aşamasında 28 - 30 Mart 2001 tarihinde yapılan altıncı ve son toplantı aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

A
Strazburg
B
Paris
C
New York
D
Roma
E
Viyana
Soru 4

Bilinen ilk özel güvenlik kurumsal yapılanması aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Fransa
B
Japonya
C
İtalya
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 5

Özel güvenlik personelinin mesleği ile ilgili sahip olması gereken “insana saygı” ilkesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Genel etik ilkeler
B
Kültürel ilkeler
C
Eğitim ilkeleri
D
Profesyonellik ilkeleri
E
Yaptırım ilkeleri
Soru 6

Bir kamu personelinin görevi gereği yapmaması gereken davranışları yapması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A
Koruma
B
ihlâl
C
Kötüleme
D
ihmal
E
Destek
Soru 7

Özel güvenlik mensuplarının bireysel beklenti içinde ve çıkar peşinde olmaları aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Toplumsal sorunların
B
Etik sorunların
C
Kültürel sorunların
D
Ailevi sorunların
E
Eğitimsel sorunların
Soru 8

Güvenlik görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken kişilerle ilgili ulaşmış oldukları mahrem bilgi ve görüntüleri ulu orta yaymaları, profesyonellikleri gereği sahip olmaları gereken aşağıdaki özelliklerden hangisini ihlâl ettiklerini gösterir?

A
Tahriklere engel olma
B
Sır saklama
C
Şüphecilik
D
Tahrik etmeme
E
Tahrik olmama
Soru 9

Görev başındaki bir güvenlik personelinin insanlarla ilişkisinde en çok kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gövde gösterisi
B
Caydırıcı amaçlı kuvvet
C
Konuşma ve ikna etme
D
Etkisiz hale getirme
E
Dinleme
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik görevlisinin, kişilerin kimlik bilgilerini inceleme ve kaydetme sırasında yerine getirmesi gereken davranışlardan biridir?

A
Muhatabı ile yüz yüze görüşürken onun yüz şeklini hafızasına kaydedip, kimlikteki kişi ile muhatabının aynı kişi olup olmadığını kontrol etmesi
B
Kimliği eline aldıktan sonra arka arkaya bir kimliğe bir de muhatabına bakması ve bunu abartılı bir şekilde tekrarlaması
C
Muhatabına kendisinden şüphelenildiği hissini vermesi
D
Verilen kimliğin yeterli olmaması durumunda “Bu kimlik olmaz!” gibi muhatabı suçlayıcı ifadeler kullanması
E
Muhatabı olan kişiden şüphelenmesi durumunda onu rahatsız edici hareketler yapması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kılık - kıyafet ile ilgili dikkat etmeleri gereken genel ilkelerden biri değildir?

A
Kılık-kıyafetin göreve ve olması kurallara uygun
B
Kıyafetin temizlik ve gösterilmesi düzenine özen
C
Saç, sakal ve bıyık tıraşı gibi bireysel bakıma özen gösterilmesi
D
Üniforma ve teçhizatın, meşru ve kanuni amacı dışında kullanılmaması
E
Üstlenilen göreve uygun renkte üniforma seçilmesi
Soru 12

I. Sert
II. Ürkütücü
III. Ciddi
IV. Samimi
Yukarıdakilerden hangileri bir güvenlik görevlisinin görev ilişkisi içinde olduğu insanlarla sözlü iletişim kurarken sahip olması gereken üsluplardandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 13

Bir güvenlik görevlisinin kuvvet kullanımı sırasında göz önünde bulundurması gereken ilkelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her zaman karşılaşılan tehlikenin üstünde kuvvet kullanılmalıdır.
B
Görevin yerine getirilmesi için asgari kuvvet uygulanmalıdır.
C
Bir saldırganı durdurmak ve etkisiz hale getirmek için en üst düzeyde kuvvet uygulanmalıdır.
D
Masum bir insana da ölümcül kuvvet uygulanabilir.
E
Şüpheli kişiye karşı kuvvet kullanırken her zaman aceleci davranılmalıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik görevlisinin karşılaştığı sorunları kuvvet kullanarak çözme eğilimi göstermesinin nedenlerinden biri olamaz?

A
Korku
B
Kendine güvensizlik
C
Saygı
D
Endişe
E
Heyecan
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yakın savunma sanatları alanında verilecek eğitimin, güvenlik görevlilerinde geliştirmesi beklenen özelliklerdendir?

A
Kontrolsüzlük
B
Saldırganlık
C
Kuvvet kullanma meraklılığı
D
Disiplin
E
Savaşçılık
Soru 16

Çağdaş toplumlar devletin kendi güvenliğini koruması ilkesini kabul etmekle beraber, bunun mutlaka ________ yapılması gerektiği konusunda duyarlıdırlar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
örf kurallarıyla
B
âdet kurallarıyla
C
yasal yol ve yöntemlerle
D
grup içi alınan kararlarla
E
çete kurallarıyla
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik görevlisinin kuvvet kullanımı esnasında yerine getirmesi gereken uygulamalardan biri değildir?

A
Kuvvet kullanımını yasal gereklilik açısından değerlendirip, kararlı bir şekilde uygulamak
B
Zihinsel anlamda hazırlıklı olmak
C
Sorgulamadan ve düşünmeden hareket etmek
D
Soğukkanlılığını koruyarak kontrolünü kaybetmemek
E
Kuvvet kullanımını her zaman “son çare” olarak düşünmek
Soru 18

I. Direnme
II. Saldırıya yeltenme
III. Saldırıda bulunma
Yukarıdakilerden hangileri yakalanan bir kişiye kelepçe takma nedenlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Güvenlik görevlilerinin beden gücünü kullanmak zorunda kaldıkları durumlarda uyguladıkları kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüksek yoğunluklu kuvvet
B
Ölümcül kuvvet
C
Düşük yoğunluklu kuvvet
D
Ölümcül olmayan kuvvet
E
Orta yoğunluklu kuvvet
Soru 20

Kişinin el ve kollarının uzanabileceği çevre ve daha yakınını içeren mesafeye ne ad verilir?

A
Kontrolsüz bölge
B
Özel alan
C
Güvenli alan
D
Toplumsal alan
E
Kontrollü bölge
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x