Özel Güvenlik Meslek Etiği 2018-2019 Vize Sınavı

Özel Güvenlik Meslek Etiği 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Güvenlik görevlilerinin keyfi uygulamalarının artması sonucunda toplumda ortaya çıkan korkuya ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
güvenlik alerjisi
B
polis korkusu
C
korunma dürtüsü
D
toplumsal tepki
E
halk korkusu
Soru 2

Tarihte kuramsal anlamda ilk güvenlik yapılanmalarına hangi çağdan itibaren
rastlanmaktadır?

A
Orta Çağ
B
Yeni Çağ
C
Yakın Çağ
D
Neolitik Çağ
E
Paleolitik Çağ
Soru 3

I. Toplumsal hayatın akışının, güvenlik görevlileri tarafından makul çabalarla sağlanması
II. Güvenlik görevlilerinin keyfi uygulamaları
III. Güvenlik görevlilerinin yeterli önlem alamaması
Yukarıdakilerden hangileri güvenliğin toplum içindeki olumsuz maliyetlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4

Potansiyel suçluları caydırmak ve işlenmesi olası suçların önüne geçmek, polis ve özel güvenlik görevlilerinin ________ görevlerindendir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sosyal
B
bireysel
C
yapısal
D
idari
E
kültürel
Soru 5

İç güvenlik hizmetinin aşağıdaki unsurlardan hangisi tarafından üstlenilmesi ülkenin sivilleşmesi ve demokratikleşmesi açısından önem taşır?

A
Deniz kuvvetleri
B
Özel sektör
C
Jandarma
D
Kara kuvvetleri
E
Hava kuvvetleri
Soru 6

I. Derbentçi
II. Bostancı
III. Yabgu
Yukarıdakilerden hangileri Türk tarihi içerisinde “polis” sözcüğüne karşılık gelecek şekilde kullanılan terimlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 7

Bilinen ilk özel güvenlik kurumsal yapılanması aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
Fransa
B
Japonya
C
Almanya
D
İngiltere
E
İtalya
Soru 8

I. Genel kolluk
II. Ceza kethüdaları
III. Yüksek mahkemeler
Yukarıdakilerden hangileri Türk Ceza-Adalet Sistemi'nin kurumsal anlamdaki unsurlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 9

Halk arasında “göze göz, dişe diş” olarak bilinen ve özünde cezanın suç ile aynı türden olmasını esas alan ________ ilkesi ilk kez Hammurabi Kanunları'nda yer almıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kısas
B
tazir
C
mufarakat
D
diyet
E
had
Soru 10

Topluma karşı işlenmiş suç (kamu suçu) kavramının ilk kez bir hukuk kuralı olarak tanımlanması aşağıdaki uygarlıklardan hangisinde gerçekleşmiştir?

A
Selçuklu
B
Mısır
C
Roma
D
Eski Yunan
E
Sümer
Soru 11

I. Başkaları tarafından hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmesi
II. Her an hesap verme duygusu taşıması
III. Kendi doğrularını çevresine kabul ettirmeye çalışması
Yukarıdakilerden hangileri erdemli insanın özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 12

Avrupa Polis Etik Kuralları’nın hazırlanması aşamasında 28 - 30 Mart 2001 tarihinde yapılan altıncı ve son toplantı aşağıdaki şehirlerden hangisinde gerçekleştirilmiştir?

A
Viyana
B
Paris
C
New York
D
Roma
E
Strasburg
Soru 13

Polisin, sanıkları temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakması, orantısız ve aşırı güç kullanması ve rüşvet alması aşağıdakilerden hangilerini ihlal etmesi anlamına gelir?

A
Mevzuat - Örf
B
Din - Örf
C
Ahlak - Gelenek
D
Gelenek - Örf
E
Hukuk - Etik
Soru 14

Türk Kolluk Etik Kuralları'nın yürürlüğe girdiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
2005
B
2006
C
2007
D
2008
E
2009
Soru 15

__________, bir güvenlik personelinin görevi ve özel yaşamı ile ilgili konularda, yasal olarak uymak zorunda olduklarının ötesinde hassasiyet göstermesini ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Etik çelişki
B
Etik zorunluluk
C
Çıkar çatışması
D
Etik farkındalık
E
Etik ayrıcalık
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi içgüvenlik sektörü üzerindeki dış denetim mekanizmalarından biri değildir?

A
Kültürel denetim
B
Uluslararası denetim
C
Ulusal denetim
D
Yerel denetim
E
Sivil gözetim ve denetim
Soru 17

I. Genel kolluk teşkilatları
II. Sivil bireyler
III. Ulaştırma memurları
Yukarıdakilerden hangileri içgüvenlik sektörünün aktörlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

5188 sayılı “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun”un yürürlüğe girdiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
2003
B
2004
C
2005
D
2007
E
2009
Soru 19

I. Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanlarındaki işyeri ve konutlara girme
II. Toplantı, konser gibi etkinliklerde kişilerin üstlerini dedektörle arama
III. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme
Yukarıdakilerden hangileri özel güvenliğin adli görevlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 20

Amerikan İçgüvenlik Sistemi'nde, tutuklanmayı gerektiren bir suçun işlenmesine şahit olan her vatandaşın olaya müdahale ederek, eylemin failini tutuklama hakkına ne ad verilir?

A
Tutuklama özgürlüğü
B
Vatandaş tutuklaması
C
Güvenlik dışı tutuklama
D
Tutuklama hakkı
E
Bireysel tutuklama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x