Perakende Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Perakende Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sunulan ürün ve hizmetleri tamamlayan ürün ve hizmetler sunulması aşağıdaki stratejilerden hangisidir?

A
Tek yönlü farklılaşma
B
Yatay farklılaşma
C
Çok yönlü farklılaşma
D
Uzmanlaşma
E
Dikey farklılaşma
Soru 2

Kira süresinin belirli dönemlerinde kira artışının yapılmasına ne ad verilir?

A
Net kiralama
B
Değişken kiralama
C
Sabit kira
D
Garantili kira
E
Yüzde esasına göre kira
Soru 3

Bir işletmenin dört genel müdürünün birincisinin satın almadan, İkincisinin satıştan, üçüncüsünün finansmandan, dördüncüsünün de insan kaynaklarından sorumlu olduğu durumda ne tür bir bölümlendirme yapılmış olur?

A
Ortak fonksiyona dayalı bölümlendirme
B
Bölge temeline göre bölümlendirme
C
Stratejik bölümlendirme
D
Ürün temeline dayanan bölümlendirme
E
Fonksiyon esasına dayalı bölümlendirme
Soru 4

İş tanımları ve gerekleri aşağıdakilerin hangisinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanır?

A
Süreç analizi
B
iş analizi
C
Kaynak planlaması
D
istihdam analizi
E
işgücü analizi
Soru 5

İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacı ile maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?

A
işyeri
B
Perakendeci
C
Aracı kurum
D
imalatçı
E
Dağıtım kanalı
Soru 6

İşçinin iş sözleşmesi ile yerine getirmeyi taahhüt ettiği en önemli borç aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş Gereği
B
iş Tanımı
C
iş Akışı
D
Bireysel iş ilişkisi
E
iş (Hizmet) Unsuru
Soru 7

Yeni iş arama izin süresi ne kadardır?

A
Üç güne kadar
B
Bildirim süresi içinde her gün
C
Bildirim süresi içinde her gün için 2 saat
D
Böyle bir izin yoktur.
E
Toplam 16 hafta
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukuna yön veren temel ilkelerden biridir?

A
işveren yarına yorum
B
işçi yararına yorum
C
Toplum yararına yorum
D
Girişimcilik yararına yorum
E
Müşteri-tüketici yararına yorum
Soru 9

Bir yıldan daha uzun süreli finansal işlemlerin yapıldığı piyasalara ne ad verilir?

A
Türev piyasa
B
Yatırım piyasası
C
Para piyasası
D
Monopol piyasası
E
Sermaye piyasası
Soru 10

Bilanço ve gelir tablosu arasındaki farkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bilanço faaliyetlerden hedeflenen kârı, gelir tablosu faaliyetlerden sonra gerçekleştirilen kârı gösterir.
B
Gelir tablosu uzun vadeli, bilanço kısa vadeli finansal amaçlarla ilgilidir.
C
Gelir tablosu varlıklar ve kaynaklar olmak üzere iki bölümden oluşur, bilançoda ise sadece kaynaklar vardır.
D
Gelir tablosu belirli iki tarih aralığındaki faaliyet sonuçlarını gösterirken bilanço belirli bir tarihteki varlık ve kaynak durumunu gösterir.
E
Gelir tablosu işletmenin öz kaynaklarını, bilanço ise işletme dışı kaynakları gösterir.
Soru 11

Brüt kârı hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Faaliyet giderlerinden faiz giderleri çıkarılır.
B
Faaliyet giderleri ile faiz giderleri toplanır.
C
Brüt satışlardan net satışlar çıkarılır.
D
Net satışlar ile satılan malın maliyeti toplanır.
E
Net satışlardan satılan malların maliyeti çıkartılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticisinin görevlerinden biri değildir?

A
Yatırım kararı almak
B
işletmenin ihtiyaç duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlamak
C
Dağıtım kanalını yapılandırmak
D
Finansal analiz ve denetim yapmak
E
Bütçe yapmak
Soru 13

Bir spor kulübüne üye olan müşteriye, beş yeni müşteri kazandırması karşılığında üyelik bedelinin azaltılması ve ücretsiz yararlanabileceği olanaklar sunulması aşağıdaki satış tutundurma etkinliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Özel olaylar
B
Müşteriden müşteriye referans teşvikleri
C
Duyurum
D
Ağızdan ağıza iletişim
E
Süreklilik programı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir perakendeci kurumun tutundurma hedefleri arasında yer almaz?

A
Üreticinin stok yönetimine yardımcı olmak
B
Mağaza içinde müşteri trafiğini artırmak
C
Yeni departmanlara, hizmetlere ya da ürünlere farkındal ı k yaratmak
D
Yeni pazarlara girmek
E
işletme politikaları, yeni uygulamalar ve kurumdaki değişiklikler konusunda ilgili kitleleri haberdar etmek
Soru 15

Bir perakendeci kurumun kız çocuklarının eğitimi gibi sosyal bir konu ya da fikre destek olduğunu pazarlama mesajlarında işlemesi ve bu destek süresince elde edilen satış gelirlerinin belli bir kısmını sosyal konu, fikir ya da sorunun çözümü için uğraşan dernek vb. tarafa aktarması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Amaca yönelik pazarlama
B
Sponsorluk
C
Kamu hizmeti reklamı
D
Duyurum
E
Kurumsal reklam
Soru 16

Perakende ortamlarında mekanik güç ile suçu önleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarayıcılar
B
Alarmlar
C
Işıklandırma
D
Aynalar
E
Yalancı kameralar
Soru 17

Konteynerlerin-kutuların kapanışı, kayıp ve çalınan ürünlerin takibi ve dökülme, ziyan, ıslanma gibi hadiselerin kayıtları aşağıdaki güvenlik alanlarından hangisinin sorumluluğundadır?

A
Tedarik zinciri güvenliği
B
Teslim alma güvenliği
C
Depolama güvenliği
D
Personel güvenliği
E
Nakliye güvenliği
Soru 18

Kısa dönemde ürün güvenliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tutundurma etkinliklerine yönelik denetimler yapılmalıdır.
B
Ambalaj tasarımı ve etiketlemeye özen gösterilmelidir.
C
Ürün, raf ve içerik denetimi yapılmalıdır.
D
Beklenmedik olaylarla başa çıkmaya yönelik hazırlık yapılmalıdır.
E
Belirlenen güvenlik politikalarına ve prosedürlere bağlı kalınması sağlanmalıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi perakende mağazalarını ilgilendiren güvenlik alanlarından biri değildir?

A
Sosyal medya
B
Tedarik zinciri
C
Mağaza
D
Ürünler
E
insanlar
Soru 20

Parasal değeri ile ilişkisiz biçimde ve gereksinim duyulmadığı halde tekrarlanan nesnelerin çalınmasına ne ad verilir?

A
Mitomani
B
Metamani
C
Kleptomani
D
Hipokondriyazi
E
Kriptomani
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x