Perakende Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Perakende Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kontrol edebildiği değişkenlerden biridir?

A
Rekabet
B
Fiyatlar
C
Müşteriler
D
Ekonomik koşullar
E
Yasal kısıtlamalar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinde elde edilen yararlardan biri değildir?

A
Krizlerin önceden tahmin edilmesini sağlamak
B
Perakendecinin amaçlarını ana hatları ile özetlemek
C
Rakiplerden farklılaşma yollarını öğrenmek
D
Farklı perakende tipleri için standartlaştırma sağlamak
E
Yasal ve ekonomik koşullara yönelik bilgi edinmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tanıtımının yapılmasında aracı olan unsurlardan biri değildir?

A
Vizyon
B
Politikalar
C
Normlar
D
Değerler
E
Misyon
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi işletme amaçlarından biri değildir?

A
Satış miktarı
B
Toplumsal huzur
C
Güç ve otorite
D
Kârlılık
E
Müşteriye seçenek sunma
Soru 5

Bir işletmenin uzun vadedeki yönelimine ve bakışına ne ad verilir?

A
Operasyon
B
Taktik
C
Plan
D
Strateji
E
Faaliyet
Soru 6

Yanlış seçilen kuruluş yerini değiştirmek isteyen bir perakendeci aşağıdaki güçlüklerden hangisi ile karşılaşmaz?

A
Eski mağaza yerinin yenisinden daha fazla üstün özelliklere sahip olması
B
Eski ve yeni yer arasındaki mesafe nedeniyle bazı sadık müşterilerin kaybedilmesi
C
Eski ve yeni yer arasındaki mesafe nedeniyle bazı sadık personelin kaybedilmesi
D
Yeni kuruluş yerinin eski kuruluş yerine ait bazı özelliklere sahip olmaması
E
Eski mağaza dekorunun yeni mağazaya taşınamaması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi merkezi ticaret bölgelerinin üstün yönlerinden biri değildir?

A
Müşteri hizmetleri çokluğu
B
Faaliyet maliyetlerinin düşük olması
C
Toplu taşıma yaygınlığı
D
Yaya trafiğinin yoğunluğu
E
Her yaştaki ziyaretçiden çok belli yaştaki ziyaretçilere odaklanmak
Soru 8

Kuruluş yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kuruluş yeri kararında satılacak ürünün türü dikkate alınmalıdır.
B
Kuruluş yeri hedef kitlenin kolayca ulaşabileceği noktalar göz önünde bulundurularak seçilmelidir.
C
Perakendeciler arasındaki rekabet kuruluş yeri kararını kolaylaştırır.
D
Kuruluş yeri 'satış hacmini’ belirleyen önemli bir faktördür.
E
Kuruluş yerini değiştirmek güçtür.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mağazaların ticaret alanın belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Ağırlık yöntemi
B
Global konumlama sistemi GPS
C
Coğrafik bilgi sistemi CBS
D
Regresyon yöntemi
E
Analog/ kıyaslama yönetimi
Soru 10

Hazır müşterilerin bulunduğu spor salonu, rezidans, otopark gibi mekânlara açılan perakende mağazalara ne ad verilir?

A
Özellikli ürün alış veriş merkezi
B
Serbest konumlu yer
C
Bölgesel alışveriş merkezi
D
Karma uygulama
E
Outlet
Soru 11

Satın alma personelinin sorumlu oldukları envanterleri yönetmelerine yardımcı olacak verileri toplama ve hazırlama aşağıdaki departmanlardan hangisinin sorumluluğundadır?

A
Yönetim bilgi sistemi departmanı
B
Finans departmanı
C
Operasyon departmanı
D
insan kaynakları departmanı
E
Pazarlama departmanı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi organizasyon sürecinin temel faaliyetlerinden biridir?

A
Kuruluş kararlarını kademelendirmek
B
Amaçlara ulaştırıcı faaliyetleri anlamlı bir şekilde gruplamak
C
Planlama kararlarını motI ve etmek
D
Personel kararlarını kademelendirmek
E
Perakendeciler arasındaki rekabeti kolaylaştırmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi operasyon yönetiminin görevlerinden biri değildir?

A
Ürünlerin saklanması ve korunması
B
Ürün satın alma
C
Fiyat ayarlaması
D
Ürün stoklarının kontrolü
E
Tedarikçi değerlendirmesi
Soru 14

İşletmeyi başarılı bir şekilde yönetmek için doğru sayıda personele sahip olmak aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Doğru merkezi yapı
B
Doğru SWOT
C
Doğru fizibilite
D
Doğru ölçeklendirme
E
Doğru taktik
Soru 15

Bir kimsenin kendinden beklenilen görevleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?

A
Kontrol alanı
B
Yetki
C
Komuta birliği
D
Kademe
E
Sorumluluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin personel devir hızının yüksek olması halinde karşılaştığı olumsuzluklardan biri değildir?

A
Yeni personeli eğitmek için zaman harcanmak zorunda kalınması
B
Yeni personelin ödeme riski olabilecek yeni müşterileri çekmesi
C
Eğitim süreci içindeki personel nedeniyle satış kaybı yaşanması
D
Deneyimsiz personelin yaptığı hatalar nedeniyle ek maliyetler yaratması
E
Ayrılan personele bağlı müşterilerin kaybedilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi perakende mağazaların insan kaynaklarına önem vermesini gerektiren özelliklerden biri değildir?

A
Sermaye yoğun olması
B
Emek yoğun olması
C
Toplam giderler içinde en büyük maliyet kaleminin işçilik giderlerine ait olması
D
Dikkate alınması gereken çeşitli yasal düzenlemelerin olması
E
Yarı zamanlı personel istihdam etme zorunluluğu olması
Soru 18

Hizmet içi eğitimlerin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim giderlerini kardan düşmek
B
iş alınan adayın performansını değerlendirmek
C
Entelektüel sermayeyi ortadan kaldırmak
D
Yeni başlayan kişilerin üzerinde olumlu bir izlenim yaratmak
E
Mağaza personelinin bilgi, beceri ve yetenek düzeyini iş gerekleri ile eşitlemek
Soru 19

“İŞ gereği” kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
iş tanımı
B
iş planı
C
iş şartnamesi
D
iş akışı
E
iş sözleşmesi
Soru 20

Ücretlendirme kriterlerini ve şekillerini düzenleyen yol haritasına ne ad verilir?

A
Ücret stratejisi
B
Performans ölçütü
C
işgücü planı
D
Ücret politikası
E
iş tanımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x