Perakendeciliğe Giriş 2015-2016 Final Sınavı

Perakendeciliğe Giriş 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüketicilerin gelirleri, gelir dağılımı, tüketici kredisi ve kredi kartı kullanımı, perakendecilerin faaliyetlerini etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Ekonomik faktörler
B
Demografik faktörler
C
Sosyo-kültürel faktörler
D
Rekabet
E
Psikolojik faktörler
Soru 2

Sınırlı ürün kategorisine ve küçük alana sahip, fiyatları yüksek ve genelde geç saate kadar açık olan gıda perakendecilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süpermerkez
B
Karma mağaza
C
Kolaylık mağazaları
D
Süpermağaza
E
Bölümlü mağaza
Soru 3

Herhangi bir mekânda ölçülebilir bir tepki ve istenen bir eyleme neden olmak için bir ya da daha fazla reklam aracını-medyayı doğrudan kullanan etkileşimli pazarlama sistemine ne ad verilir?

A
Doğrudan pazarlama
B
Açık alan pazarlaması
C
Geleneksel pazarlama
D
Çapraz pazarlama
E
Çok katlı pazarlama
Soru 4

Dağıtım kanalının farklı aşamalarındaki üyeler arasında bir ürünün fiyatının belirlenmesi için gizli olarak yapılan anlaşmalara ne ad verilir?

A
Yatay fiyat anlaşması
B
Dikey fiyat anlaşması
C
Ayırımcı fiyatlandırma
D
Pazar fiyatlandırması
E
Düşük fiyatlandırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mağazasız perakendecilik uygulamaları arasında yer almaz?

A
Spot satış
B
Doğrudan postalama
C
Katalogla satış
D
internet perakendeciliği
E
Kiosklarla satış
Soru 6

Türkiye’de modern gıda perakendeciliğinin gelişim sürecinde süpermarketler için ilk girişimler hangi yıl ve nasıl başlamıştır?

A
1977 yılında 7 Eleven’ın İstanbul'da açılması ile başlamıştır.
B
1970 yılında bakkal marketlerin hız kazanması ile başlamıştır.
C
1965 yılında Tanzim Satış Mağazaları ile başlamıştır.
D
1980’lerde alışveriş merkezlerinin açılması ile başlamıştır.
E
1955 yılında İsveç Migros Koop. Federasyonu tarafından İstanbul’da kurulan Migros Türk A.Ş. ile başlamıştır.
Soru 7

1980’lerde gelişmiş olan genellikle düşük fiyatlı ve orta düzeyde müşteri hizmeti sağlayan, belli bir ürün kategorisinde çok çeşitli ürünlerin geniş bir mağaza ortamında satışa sunulduğu yapı marketleri gibi özel mağaza türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çeşit mağazası
B
Kategori öldüren mağazalar
C
indirim mağazaları
D
Karma mağaza
E
Departmanlı mağaza
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilik sektörünün ekonomiye sağladığı katkılardan biridir?

A
Müşteri deneyimi yaratmaları
B
Kayıt dişiliğinin artırılması
C
Göreli fiyat düşüşleri
D
Yoğun iş temposundaki tüketicilere hoş ortam oluşturmaları
E
Yatırımların yurt dışına kayması
Soru 9

Franchising sisteminde marka veya sistemi kullanma hakkını alan tarafın, bu hak karşılığında ödediği başlangıç bedeline ne ad verilir?

A
Royalty
B
Düzenli lisans ücreti
C
Franshisor
D
Kâr payı
E
Franchisee fee
Soru 10

Bir markanın, departmanlı mağazalarda belirli bir alanı kiralayarak, bu alanda faaliyet göstermesine dayalı perakendecilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölüm kiralama
B
Mağaza içi uygulama
C
Departman üyeliği
D
Hizmet perakendeciliği
E
Dikey pazarlama sistemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilikte uluslararasılaşma sürecinin başlatılmasında etkili olan dışsal tetikleyicilerden biri değildir?

A
Dışsal uzmanlar
B
Rakip firmalar
C
Ticari birlikler
D
Güçlü yönetim
E
Pazar talebi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir perakendeci için dış pazarda ortak girişimin avantajlı olduğu durumlardan biri değildir?

A
Yerel yasal düzenlemeler yüzde yüz mülkiyete izin vermiyorsa
B
Yerel devlet (dış pazardaki), yabancı yatırımlara sıcak bakmıyorsa
C
Kısa sürede yerel pazarlama bilgisine ve dağıtım ağına sahip olunması gerekiyorsa
D
Yönetim ve personel kaynakları sınırlıysa
E
Pazara giriş engelleri düşükse
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız perakendeci kurumlara bir örnektir?

A
Yerel süpermarket zinciri
B
Tüketici kooperatifi
C
Bir seyahat acentesinin yetkili şubesi
D
Tek mağazaya sahip mobilyacı
E
Ulusal süpermarket zinciri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi zincir mağazaların üstün yönlerinden biri değildir?

A
Yıllık satın alma hacimleri genellikle yüksek olduğundan tedarikçilerle olan ilişkilerde pazarlık gücü kazanırlar.
B
iş bölümü ve uzmanlaşma avantajları vardır.
C
Yerel koşullara ve ihtiyaçlara uyumları yerel perakendecilere göre daha kolaydır.
D
Büyük mağaza prestijine sahiptirler.
E
Doğrudan üreticiden ürünleri satın almaları, toptancının işlevlerini kendileri üstlenmeleri nedeniyle maliyetlerden tasarruf sağlar.
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisi hizmet perakendecilerini, ürün perakendecilerinden ayıran temel hizmet özelliklerinden biri değildir?

A
Eş zamanlı üretim ve tüketim
B
Dokunulmazlık
C
Dayanıksızlık
D
Türdeş olmama
E
Kolay ulaşılır olma
Soru 16

I. Bölgeselleşme
II. Krizler
III. Başlangıç
IV. Rönesans
Yukarıdaki dünyada perakendeciliğin uluslararasılaşma evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
III - I - II - IV
B
III - I - IV - II
C
III - II - I - IV
D
III - II - IV - I
E
III - IV - I - II
Soru 17

Franchising sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Franchisor ve Franchisee olarak adlandırılan iki taraf vardır.
B
Franchising sistemi yalnızca uluslararası işbirliklerinde uygulanır.
C
İmtiyaz sahibi tarafın, belli bir süre şartı ve sınırlamalarla ticari işlerini yürütmek üzere ikinci bir tarafa hak devretmesi söz konusudur.
D
İki taraf arasındaki ilişki sözleşmeye dayalıdır.
E
imtiyazı alan taraf, karşılığında bir başlangıç bedeli öder.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “2012 Yılının Global Perakendecilik Sektörü Trendleri”nden biri değildir?

A
Perakendecilikte veri analizi ve kişiselleştirmenin önem kazanması
B
Perakendecilerin iç pazardan uzak pazarlara yönelmeleri
C
Perakendecilerin çeşitli kanallar aracılığıyla yeni pazarlara girmeleri
D
Akıllı telefonların baskın bir tüketici teknoloji platformuna dönüşmesi
E
Reklam harcamalarının çok ciddi boyutlarda artış göstermesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir perakendecinin uluslararası pazarlara giriş seçeneklerini değerlendirme sürecinde dikkate aldığı faktörlerden biri değildir?

A
Yasal engeller
B
Kontrol olanağı
C
Firmanın olanakları
D
Kurumdaki yönetici sayısı
E
Markanın dış pazardaki tanınırlığı
Soru 20

Perakendecilerin sınıflandırılmasına ilişkin Türkiye’de yapılan çalışmaya göre metrekare büyüklüğü açısından bakkal tanımı için ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
50 metrekareden düşük
B
51-99 metrekare arası
C
100 - 250 metrekare arası
D
400 - 999 metrekare arası
E
800 - 1000 metrekare arası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x