Perakendeciliğe Giriş 2016-2017 Final Sınavı

Perakendeciliğe Giriş 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi perakendeciliğin ekonomiye sağladığı katkılardan biri değildir?

A
istihdam sağlaması
B
Müşterilere eğlenme ve eğitim olanağı sunması
C
Diğer sektörleri geliştirmesi
D
Verimlilik artışı sağlaması
E
Ürün / hizmet kalitesini artırması
Soru 2

İnternet kuşağı da denilen ve tam bir teknoloji çağı nesli olan kuşak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Patlama kuşağı
B
Y kuşağı
C
X kuşağı
D
Z kuşağı
E
W kuşağı
Soru 3

Gima Romanya’da, Migros Türk (Ramstore) Azerbeycan’da, Kiler Almanya’da mağazalar açmışlardır. Bu kuruluşların faaliyeti aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Kentsel perakendecilik
B
Ulusal perakendecilik
C
Yerel perakendecilik
D
Bölgesel perakendecilik
E
Uluslararası perakendecilik
Soru 4

Perakendecinin hesaplarının doğru tutulması, kâr ve zararın doğru ve gerçekçi olarak hesaplanması, hissedarlara gerçek dışı, eksik veya yanıltıcı bilgiler verilmemesi gibi konular aşağıdaki işletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili konularından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Çevreye karşı sorumluluklar
B
Hissedarlarına karşı sorumluluklar
C
Müşterilere karşı sorumluluklar
D
Çalışanlara karşı sorumluluklar
E
Tedarikçilere karşı sorumluluklar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilerin tüketicilerle ilişkilerinde ortaya çıkabilecek etiksel problemlerden biri değildir?

A
Hediye dağıtımı
B
Çalışan davranışları
C
Ürün kalitesi ve güvenliği
D
Ticari rüşvet
E
Taklit mallar
Soru 6

Sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip olup genellikle gıda ürünlerinin ağırlıklı olduğu, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş olan ve genelde geç saate kadar açık mağazalara ne ad verilir?

A
Kolaylık mağazaları
B
Karma mağaza
C
Sınırlı ürün sunan mağaza
D
Depo mağaza
E
Bölümlü mağaza
Soru 7

1970’lerin başında Avrupa’da doğmuş ve 1970’lerin ortalarında Amerika’ya yayılmış olan, hem sundukları ürün çeşitleri ve dizileri hem de sundukları hizmetleri oldukça sınırlı, büyüklükleri 400 m2 ile 800 m2 arasında değişen ve süpermarketlere göre çok daha ucuz mağazalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma mağaza
B
Sınırlı ürün dizisi sunan mağaza
C
Depo mağaza
D
Bölümlü mağaza
E
Süpermağaza
Soru 8

Bir perakendecinin çoklu kanal seçeneklerine hazır olup olmadığını değerlendirmek için cevaplaması gereken çeşitli sorular vardır.
Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerle ilgili cevaplanması gereken bir sorudur?

A
Kanalları etkin bir şekilde bütünleştirebilecek misiniz?
B
Yeni kanalı yönetmek için yeterli sayıda, birikim ve tecrübesi olan nitelikli personeliniz var mı?
C
Ek kanalları etkin bir şekilde işletecek operasyon bilgisine sahip misiniz?
D
Kanallar arasında fiyatlama stratejiniz aynı mı olacak?
E
Yeni kanal seçeneği marka imajınızı nasıl etkileyecek?
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mağazasız perakendeciliğin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Tüketicilerin özellikleri, tercihleri ve beklentileri farklılaştığı için bu pazarın kitlesellikten uzaklaşması
B
Çalışan kadın sayısının artması
C
Otomobil sahipliğinin artması
D
Kredi kartlarının yoğun kullanımı
E
Müşteri odaklılık, müşteri tatmini gibi çağdaş pazarlama anlayışlarının gelişimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi perakendeci kurumlan ölçek büyüklüğüne göre sınıflarken kullanılan kriterlerden biri değildir?

A
Çalışan sayısı
B
Hukuki yapısı
C
Yıllık satışlar
D
Kuruluş yılı
E
Satış alanı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi zincir mağazaların üstün yönlerinden biri değildir?

A
Doğrudan üreticiden ürünleri satın almaları, toptancının işlevlerini kendileri üstlenmeleri nedeniyle maliyetlerden tasarruf sağlamaları
B
Alımlar merkezden yapıldığından, yıllık satın alma hacimlerinin yüksek olması nedeniyle tedarikçilerle olan ilişkilerde pazarlık gücüne sahip olmaları
C
Kararlar merkezi olarak alındığı için esnekliklerinin sınırlı olması
D
iş bölümü ve uzmanlaşma avantajlarının olması
E
Büyük mağaza prestijine sahip olmaları
Soru 12

Eğer iki bağımsız kanal üyesi, sistemdeki tüm üretim ve dağıtım işlevlerini yerine getiriyorsa bu sisteme ne ad verilir?

A
Yönetilen dikey pazarlama sistemi
B
Yarı-kısmen bütünleşik pazarlama sistemi
C
Tam bütünleşik sistem
D
Sözleşmeye dayalı sistemler
E
Kurumsal dikey pazarlama sistemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi franchising sisteminin zayıf yönlerinden biri değildir?

A
Marka ile birlikte ulusal-uluslararası standart kalite ve teknoloji ile çalışabilme olanağı kazanılabilmesi
B
Sisteme katılmak için ödenen başlangıç ücretinin genellikle yüksek olması
C
Franchisee’nin daha ucuz yerel tedarikçilerle çalışmasının engellenmesi
D
Kâr paylaşımına ilişkin kararların finansal gücünden dolayı franchisor tarafından belirlenmesi
E
Franchisörün vaad ettiği desteği yeterince sunmayabilmesi, aynı alanda çok sayıda satış yeri açabilmesi ya da haksız gerekçelerle sözleşmeyi sona erdirebilmesi
Soru 14

Bir banka ticari müşteriler için muhasebe programlarını kendi sistemlerine entegre ederek onlara bankadan yapılan işlemlerin manuel muhasebe kayıtları gerçekleştirmeden otomatik olarak işlem yapılmasını sağlayan çalışmalar yapmaktadır.
Bu durum hizmetlerin özellikleri nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları aşmak için yararlanılacak stratejilerden hangisine örnektir?

A
Çevreyi ve mağaza atmosferini etkin değerlendirme
B
Hizmete ilişkin somut kanıtlar yaratma
C
Bilgilendirme
D
Bekleme süresini değerlendirme
E
Farklılaştırıcı bir üstünlük sunma
Soru 15

Bağımsız perakendecilikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özellikle gıda perakendeciliğinde yoğunlaşmışlardır.
B
Ülkemizde bağımsız perakendecilerin çoğu küçük ölçeklidir.
C
Sahipliği tek bir kişiye ait olabileceği gibi anonim şirket şeklinde de olabilir.
D
Sahipliği ne üreticiye ne de tüketiciye aittir.
E
Aslolan bir mağaza zincirine sahip olma ve onu işletmedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin birleşmeleri ve satınalmalarım gerekli kılan stratejik nedenlerden biri değildir?

A
Rakipleri satın alarak ve dolayısıyla pazar paylarını ele geçirerek kâr marjlarını korumak ve artırmak
B
Dış pazarlara girişte sıfır noktasından başlamaktansa şirketleri ucuza satınalarak giriş yapmak
C
Pazarları daraltmak
D
Kısalan ürün yaşam dönemleri ile daha kolay başa çıkabilmek
E
Ticari sürtüşmelere karşı koyabilmek
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi lisans anlaşmasının zayıf yönlerinden biri değildir?

A
Gelecekte olası rakipler yaratabilme
B
Biriken rekabetçi bilginin ve deneyimin açıklanması
C
Sermaye riskinin az olması ve kaynak ayırımının düşük olması
D
Bazı ihracat pazarlarının dışında kalınması
E
Lisans alanının faaliyetleri üzerinde kontrolün olmaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilerin uluslararasılaşmasını kolaylaştırıcı faktörler arasında yer almaz?

A
Yüksek tarifeler ve kotalar
B
Uluslararası olumlu bir imaj ve itibar
C
Uluslararası işbirlikleri ve deneyimler
D
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
E
Girişimci bir vizyon
Soru 19

I. Çevresel istikrar
II. Yönetim kültürlerinin çatışması
III. Pazar yapısındaki değişimler
IV. Stratejik uyum sorunu
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası perakendecilikte pazar kaynaklı başarısızlık faktörler indendir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 20

Bir işletmenin kendi ülkesindeki güçlü rakipleriyle rekabet etmek yerine, yeni pazarlar arayışına girmesi işletmeleri uluslararası pazarlara yönlendiren aşağıdaki nedenlerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Kârlılığı artırma çabası
B
Bağımlılıktan kurtulma olanağı
C
Büyüme ve gelişme fırsatını değerlendirmek
D
Yurtiçi pazardaki yoğun rekabet
E
Özgün bir perakendecilik uygulamasına sahip olmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x