Perakendeciliğe Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

Perakendeciliğe Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Perakendecilikte süpermarket ve hipermarketlerin yerine indirim marketlerinin geçmeye çalışması perakendecilikteki trendlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A
Perakendecilik çemberi
B
Mega perakendecilerin yükselişi
C
Yeşil perakendecilik
D
Kısa perakende yaşam çemberi
E
Büyük ölçekli perakendecilerin uluslararasılaşması
Soru 2

Görev tanımı; perakendecinin kamuoyu üzerinde olumlu bir imaj oluşturmasını sağlamak ve kamuoyunun tutumlarını ölçmek olan meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkla ilişkiler yöneticisi
B
Müşteri ilişkileri yöneticisi
C
Kategori yöneticisi
D
Ürün yöneticisi
E
Depo sorumlusu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilik fonksiyonlarından biri değildir?

A
Bilgi paylaşımı
B
Ürün ve hizmet çeşitlendirme
C
Ürün geliştirme
D
Stok bulundurma
E
Hizmet sağlama
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilik sektörünün çalışma ortamı ile ilgili özelliklerden biri değildir?

A
Deneyim olması
B
ilk girişte ücretlerin düşük olması
C
Müşteri-çalışan etkileşiminin yoğun olması
D
Çalışma ortamının yoğun olması
E
Çalışma saatlerinin uzun olması
Soru 5

I. Pazarlama Odaklı
II. Fonksiyonel Yaklaşım
III. Değişim işlemine Odaklı
IV. Satış Odaklı
V. Deneyim Odaklı
VI. Değer Odaklı
Yukarıdaki perakendecilik kavramının aşamalarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-II-III-V-VI-IV
B
II-III-IV-V-I-VI
C
II-IV-I-III-VI-V
D
III-II-I-IV-VI-V
E
III-II-I-VI-V-IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi perakendecilerin sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Yer
B
Şekil
C
Zaman
D
Mülkiyet
E
Kâr
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde perakendecilik sektöründe geleneksel yapıdan organize yapıya doğru olan dönüşümü hızlandıran faktörlerden biri değildir?

A
Teknolojik gelişim ve yeni teknolojilere ulaşımdaki kolaylık
B
Uzmanlaşma; belli ürünlerde uzmanlaşmış satış noktalarının artışı
C
Dönüşüm maliyetlerinin azalması
D
Uluslararası perakendecilerin Türkiye pazarına verdikleri önemin artması
E
Ekonomik büyüme ve serbest piyasa ekonomisinin etkisiyle iç piyasaya yabancı mal ve hizmet akışının hızlanması
Soru 8

Kabin içine gizlenmiş bir bilgisayar ve çoğunlukla dokunmatik bir ekrandan oluşan, tanıtım, reklam, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlı kullanılan gelişmiş etkileşimli tanıtım araçları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıllı teraziler
B
Akıllı alışveriş sepeti
C
Akıllı etiketler
D
Akıllı kasalar
E
Akıllı bilgi terminalleri
Soru 9

Yaşlanmayı önleyici ve sağlık ile ilgili ürünleri ve pahalı arabaları tercih eden kuşak, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Y Kuşağı
B
Z Kuşağı
C
A Kuşağı
D
Patlama Kuşağı
E
X Kuşağı
Soru 10

Perakende teknolojileri içinde taze gıda ürünleri için geliştirilmiş teknolojik sisteme ne ad verilir?

A
Kasiyersiz kasa
B
Akıllı teraziler
C
Elektronik reklam panoları
D
Akıllı etiket / ambalaj
E
Elektronik etiket sistemi
Soru 11

Alışveriş davranış ve tutumlarına göre Türk tüketicisi gruplara ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?

A
istemeyenler
B
Fiyat avcısı
C
Prestij arayan
D
Marka odaklı
E
Promosyon avcısı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Y kuşağının özelliklerinden biri değildir?

A
Hızla adapte olmaya istekli olmaları
B
Evrensel bakışa yatkın olmaları
C
Sabretmeyi ve beklemeyi bilmemeleri
D
Teknoloji ile ileri yaşlarda tanışmış olmaları
E
işte eğlence ve tutku arayışı içinde olmaları
Soru 13

I. Kentleşme oranı
II. Hane halkı sayısı ve büyüklüğü
III. Nüfusun artış hızı
IV. Fiyatlar genel seviyesindeki artış (enflasyon)
Yukarıdakilerden hangileri perakendecilerin takip ettiği demografik faktörlerdendir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Bir perakendecinin “kârlı olması” hangi kurumsal sosyal sorumluluk alanına girer?

A
Doğal sorumluluk
B
Ekonomik sorumluluk
C
Etik sorumluluk
D
Gönüllü sorumluluk
E
Yasal sorumluluk
Soru 15

I. Birim Fiyatlandırma
II. Aldatıcı Fiyatlandırma
III. Yem (Tuzak) Fiyatlandırma
IV. Karşılaştırmalı Fiyatlandırma
Yukarıdakilerden hangileri perakendecilerin fiyatlandırma uygulamalarında etik olmayan fiyatlandırmalardandır?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 16

Yıkıcı fiyatlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yıkıcı fiyatlamada büyük perakendeciler, rekabeti ortadan kaldırmak ve rakiplerini pazardan kovmak için ürünleri ve hizmetleri son derece düşük fiyatlarla satmaya teşebbüs ederler.
B
Süpermarketler ve hipermarketler tarafından nadiren başvurulan uygulamalardan biridir.
C
Yıkıcı fiyatlamada temel amaç, rakiplerin müşterisini çekmektir.
D
Yıkıcı fiyatlandırma uygulaması, etik değildir.
E
Bu yönteme başvuran perakendeciler; seçilmiş ürünleri mevcut perakendecilerin müşterilerini cezbetmek için maliyetin altında fiyatlandırırlar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tüketici etiği ile ilgili değildir?

A
Kaset, CD vb. ürünleri satın alma yerine kopyalama
B
Mağazada malın üzerindeki fiyat etiketini değiştirme
C
indirimli ürünleri saklama veya depoda bekletme
D
Ürünün fiyatını bilmediği için tüketiciye soran kasiyere ürünün fiyatını düşük söyleme
E
Süpermarkette alışveriş yaparken parasını ödemeden bir paket çikolata yeme
Soru 18

Bir fast food mağazasının, süper boy porsiyon patates kızartmalarının satışını zararlı olduğu düşüncesiyle durdurması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Ürün bazında sosyal amaç bağlantılı pazarlama
B
Sosyal amaç teşvikleri
C
Kurumsal sosyal davranış pazarlaması
D
Toplum gönüllülüğü
E
Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan iş uygulamaları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi perakende yönetiminin çalışanlarına yönelik etik sorumluluklarından biri değildir?

A
Eğitim verme
B
Cinsel tacizi engelleme
C
işe alma ve seçmede adalet
D
Mesai saatlerini kısaltma
E
Değerlendirme ve ödüllendirmede objektiflik
Soru 20

Ürünlerin dağıtım kanalında, üreticiler tarafından yetki verilen aracılar dışında başka yollardan tüketicilere ulaşmasını ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Ayrımcı fiyatlandırma
B
Gri pazarlar
C
Özel bölgeler
D
Dikey fiyat anlaşması
E
ikili dağıtım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x