Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın hedefleri içerisinde yer almaz?

A
Kısa dönem ilişki kurma
B
Müşteri kazanma
C
Tatmin etme
D
Elde tutma
E
Geliştirme
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimde, iletiyi gönderen konuşmacıya dinleyicinin verdiği yanıttır?

A
Kaynak
B
ileti
C
Geribildirim
D
Gürültü
E
Mesaj
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mobil hizmet kalitesi (m-mobil) ile ilgili boyutlardan biri değildir?

A
Erişim
B
Fiyat bilgisi
C
içerik
D
Kişiselleştirme
E
Veri tabanı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi müşteri değeri ile ilgili yapılmış olan tanımlardan biri değildir?

A
Müşterinin algıladığı fayda ve maliyetler arasındaki oranın ifadesidir.
B
Müşteriye sunulan ürün ya da hizmetin ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğine yönelik algısıdır.
C
Müşteriler tarafından performans ile maliyet arasında yapılan bir kıyaslamadır.
D
Bir ürün ya da hizmetten elde ettikleri toplam fayda değerlendirmesidir.
E
Bir ürüne ilişkin müşterilerin katlanmak zorunda oldukları ile elde ettikleri zararlar arasındaki ilişkidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) amaçlarından biri değildir?

A
Uluslararası pazarda üstünlük sağlamak
B
Müşteri ilişkilerini kârlı hale getirmek
C
işletmenin verimini artırmak
D
Müşteri taleplerini daha doğru biçimde beklentilere uygun biçimde karşılamak
E
Maliyet indirimi sağlamak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) projesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

A
Nasıl yapılıyor?
B
Ne kadar?
C
Neredeyiz?
D
Neden istiyoruz?
E
Nerede olmak istiyoruz?
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) faydalarından biri değildir?

A
Kârlı müşterilerin sadakatini artırması
B
Müşteri kaybını azaltması
C
Çapraz satış fırsatlarını artırması
D
Eski müşterileri listeden çıkartmaya yaraması
E
Müşteriye tek bir ön yüz sunması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri Derinleştirme evresinde yapılan çalışmalardan biridir?

A
Teklif Oluşturma
B
Yeni Ürün Sunumları
C
Çapraz Satış Kampanyaları
D
Marka ve Müşteri Planlamaları
E
Kapanış Adımları
Soru 9

Adil olduğu düşünülen kazanım ve elde edilenlere şikayet yönetimi terminolojisinde ne isim verilir?

A
Kıdem
B
Tazminat
C
ihbar
D
Yasal hak
E
Özür
Soru 10

“Katkılarına bakılmaksızın aynı sorunla karşılaşan tüm müşterilerin aynı sonucu elde etmesini” ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Uygulama ilkesi
B
ihtiyaç ilkesi
C
Sorumluluk ilkesi
D
Davranış ilkesi
E
Eşitlik ilkesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların rekabetçi iş dünyasında bilgili bir çalışan olarak değerlerini artırmak istediklerinde yapmaları gerekenlerden biri değildir?

A
Analitik düşünmek ve problemleri çözme becerilerini geliştirmek
B
iletişim yeteneklerini geliştirmek
C
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek
D
Tek bir kültürün özelliklerini iyi öğrenmek
E
Teknolojiyi kullanma yeteneklerini geliştirmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şikayetlerin çözümünde şikayeti çözecek çalışan ile ilgili önemli olan temel noktalardan biri değildir?

A
Müşterinin şikayetini dinleme istekliliği
B
Çalışma ortamının fiziki yapısı
C
Ürün ile ilgili bilgi birikimi
D
Elemanın görünüşü
E
Şikayeti alan elemanın kişiliği ve tutumu
Soru 13

Müşteri ilişkilerini ölçmede yeterli araştırma kaynağına sahip olmayan bir işletmenin öncelikli olarak başvurabileceği teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kritik olaylar tekniği
B
Ankete dayalı CRM araştırmaları
C
Danışma paneli
D
Kıyaslama tekniği
E
Odak grup görüşmesi
Soru 14

Yöneticilere ilişkilerin aşamalarıyla ilgili öz-değerlendirme yapma desteği sağlamayı amaçlayan müşteri ilişkileri başarı ölçüm modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davranışsal Boyutları Esas Alan CRM Etkinliği Ölçüm Modelleri
B
CRM Ölçüm Karneleri
C
Kritik Başarı Faktörlerinin Puanlanması
D
ilişki Yönetimi Değerlendirme Aracı
E
Müşteri Ölçümü Değerlendirme Aracı
Soru 15

İşletme açısından gerçek anlamda sadakat gösteren ve değer yaratan müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli müşteri
B
Asıl müşteri
C
Özel müşteri
D
Misafir müşteri
E
Olası müşteri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi CRM anlayışları ve ölçüm süreçlerine göre gruplanan müşteri ilişkileri başarı ölçüm yöntemlerinden biri değildir?

A
Müşterinin Karşılaştığı Operasyonları Esas Alan Ölçüm Modelleri
B
Davranışsal Boyutları Esas Alan CRM Etkinliği Ölçüm Modelleri
C
CRM Ölçeğini Esas Alan Modeller
D
Kritik Başarı Faktörlerinin Puanlanması
E
Dolaysız Ölçüm Modelleri
Soru 17

Prosedürlerin, politikaların uygulanması ve faaliyetlerin yürütülmesindeki sistemler üzerinde yoğunlaşan örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Girişimci kültür
B
Etkileşen kültür
C
Bütünleşik kültür
D
Gözlemci kültür
E
Gelenekçi kültür
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi öğrenen örgütün kurulabilmesi için gereken özelliklerden biri değildir?

A
Analiz edebilecek alt yapıya sahip olmak
B
irrasyonel ilkeleri uygulamak
C
Belirli bir faaliyeti etkileyen faktörleri analiz edebilmek
D
Göreli durumu fark etmek
E
Örgütün yaptığı faaliyetleri bilmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi çevre-strateji ve perakendeci kültürü ilişkilerindeki kültür tiplerinden biri değildir?

A
Girişimci kültür
B
Sert erkek/ Maço kültürü
C
Çok çalış/ Sert oyna kültürü
D
Şirketin üzerine iddiaya gir kültürü
E
Süreç kültürü
Soru 20

Bir örgütün çalışanlara ya da müşterilere nasıl davranması gerektiği konusundaki politikasına ne ad verilir?

A
Felsefe
B
Bireysel istekler
C
Gözlenen davranışların düzenliliği
D
Normlar
E
Hakim değerler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x