Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi e-CRM’in (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) sunduğu müşteri hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Tam zamanlı hizmet
B
Tek yönlü hizmet
C
Çift yönlü hizmet
D
Zaman serbestliği
E
Yer serbestliği
Soru 2

Özel duygusal ilişkileri olan insanların birbirlerini kabul ettikleri mesafeye ne ad verilir?

A
Kişisel alan
B
Mahrem alan
C
Sosyal alan
D
Genel alan
E
Kamusal alan
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tam olmayan bir iletişim ortamında tam bir iletişim kurmaya çalışmaktır?

A
Mekânsal iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Sözsüz iletişim
D
Yazılı iletişim
E
Telefonla iletişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminde müşteriler hakkında toplanması gereken bilgilerden biri değildir?

A
Müşteri yaşam eğrisi
B
Müşteri profili
C
Müşteri satın alma eğrisi
D
Müşteri etkileşimi
E
Müşteri maliyet endeksi
Soru 5

Ses, yüz ve bedenden oluşan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsili kanallar
B
ileti
C
Kaynak
D
Sunumsal kanallar
E
Mekanik kanallar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kaynak ve alıcıda bilginin alım ve işlenme süreçlerinde bozulmalara yol açan önyargıları içerir?

A
Psikolojik gürültü
B
Anlamsal gürültü
C
Fiziksel gürültü
D
Dolaylı geribildirim
E
Doğrudan geribildirim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biridir?

A
Rekabet
B
Ekonomi
C
Teknoloji
D
insan kaynakları
E
Demografi
Soru 8

Kaynağı ve hedefi insanların oluşturduğu iletişimlere ne ad verilir?

A
Yatay iletişim
B
Kitle iletişimi
C
Dikey iletişim
D
Kişilerarası iletişim
E
Dokunmayla iletişim
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ile ilgili kullanılan bilgisayar yazılım uygulamalarından biri değildir?

A
Veri ambarı
B
Toplam kalite yönetimi
C
Veritabanı yönetimi
D
ilişki yönetimi
E
Veri madenciliği
Soru 10

Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri yaşam eğrisi
B
Müşteri perspektifi
C
Müşteri satın alma eğrisi
D
Müşteri etkileşimi
E
Müşteri profili
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmininin belirleyicilerinden biri değildir?

A
Üretim maliyetlerindeki tasarruf
B
Müşteri duyguları
C
Hizmetin başarı ya da başarısızlığı
D
Adalet ve doğruluk algılamaları
E
Mal ve hizmetin özellikleri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerle iletişimi bozan davranışlara örnek değildir?

A
Anlaşılıp anlaşılmadığını sınamak
B
Ayrıntıları es geçmek
C
Karşı çıkanları susturmak
D
Geri bildirim vermek
E
Herkesin sizi anladığını varsaymak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerle iletişimde empati kurma becerisini geliştirmek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Açık-net sorular sormak
B
Hatalı durumlarda hatayı kabul etmemek
C
Konuyla ilgili sorular sormak
D
Müşterileri dikkatle dinlemek
E
Daha net açıklamalar istemek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi özellikle çalışma hayatında kullanılması önerilen benlik türüdür?

A
Koruyucu ana-baba benlik
B
Uysal çocuk benlik
C
Yargılayıcı ana-baba benlik
D
Kollayıcı ana-baba benlik
E
Yetişkin benlik
Soru 15

İletişimde, söylenenlere dikkat etmeye, anlamak için çaba göstermeye, uygun sorular sormaya ve söylenenleri kesmemeye ne ad verilir?

A
Geribildirim
B
Sözsüz iletişim
C
Empatik dinleme
D
Gürültü
E
Telefonla iletişim
Soru 16

İnternet sitesine ihtiyaç duyulduğu anda ulaşabilme kolaylığını ortaya koyan elektronik hizmet (e-hizmet) kalitesi boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik
B
Güvenlik
C
Kişiselleştirme
D
Erişim
E
Esneklik
Soru 17

Algılanan hizmet kalitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Algılanan hizmet kalitesi işletme perspektifinden değerlendirilir.
B
Algılanan hizmet kalitesi müşterilerin beklentileri ile ilgilidir.
C
Beklentilerin üzerine çıkılıyorsa tatmin söz konusudur.
D
Beklentiler ile sunulan hizmet eşit ise tatmin vardır.
E
Sunulan hizmet, beklentilerin altında kalmış ise tatminsizlik vardır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi müşteri hizmetini geliştirmek için, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamalarında göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Çalışanları yetkilendirmek
B
Müşteriyi analiz etmek
C
Proaktif olmak
D
Müşteriyi bölümlendirmek
E
Her müşteriyi eşit değerlendirmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerle telefon görüşmesini etkili kılar?

A
Sözü uzatmak
B
Sözcükleri etkili kullanmak
C
“Hayır”, “olmaz” gibi sözler söylemek
D
isim vermemek
E
Ne için aradığını söylememek
Soru 20

Bir mağazanın internet sitesi ilgi çekiyorsa ve müşteriyi sitede tutabiliyorsa, bu durumda müşterinin e-hizmetten hangi beklentisi karşılanmıştır?

A
Müşteriye yönelik olmak
B
Hız
C
Çekicilik
D
Anlamlı olmak
E
Fiyatlama stratejisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x