Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kaynağı ve hedefi insanların oluşturduğu iletişimlere ne ad verilir?

A
Kitle iletişimi
B
Kurumsal iletişim
C
Yazılı iletişim
D
Pazarlama iletişimi
E
Kişilerarası iletişim
Soru 2

Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri perspektifi
B
Müşteri satın alma eğrisi
C
Müşteri yaşam eğrisi
D
Müşteri profili
E
Müşteri etkileşimi
Soru 3

Tatmin olmayan müşterileri izleyip en uygun hizmeti bulmak ve müşteriler tatminsizlik yaşamadan müşteri bağlılığına odaklanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri bölümlendirme
B
Çalışanları yetkilendirme
C
Proaktif olmak
D
Müşteriyi analiz etme
E
Çalışanları bağlı kılma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini ölçmede en cok yapılan hatalardan biri değildir?

A
Müşteri şikayetlerinden işletme personelini sorumlu tutmak
B
Sahip olunan verileri gerektiği gibi kullanmamak
C
Yanlış ve düzensiz ölçümlemek
D
Çalışanların görüşlerini önemsememek
E
Çalışanların raporlarını önemsemek
Soru 5

“Pazar Bölümleme” çalışmaları CRM’in hangi evresinde gerçekleştirilir?

A
Müşteri Edinme
B
Müşteri Derinleştirme
C
Müşteri Koruma
D
Müşteri Seçimi
E
Müşteri Kaybetme
Soru 6

Müşteri mutluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mutluluk satın alma anını, öncesini ve sonrasını kapsar.
B
Mutluluk satın alma anında yaşanır.
C
Mutsuzluk satın alma sonrasında yaşanır.
D
Mutluluk satın alma öncesinden başlar mutlu gelen müşteri mutlu gider.
E
Mutluluk ve mutsuzluk duygusu anlıktır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların rekabetçi iş dünyasında bilgili bir çalışan olarak değerlerini artırmak istediklerinde yapmaları gerekenlerden biri değildir?

A
Analitik düşünmek ve problemleri çözme becerilerini geliştirmek
B
iletişim yeteneklerini geliştirmek
C
Tek bir kültürün özelliklerini iyi öğrenmek
D
Teknolojiyi kullanma yeteneklerini geliştirmek
E
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) projesinin yanıt aradığı sorulardan biri değildir?

A
Neden istiyoruz?
B
Ne kadar?
C
Nerede olmak istiyoruz?
D
Neredeyiz?
E
Nasıl yapılıyor?
Soru 9

Müşterinin beklentileri ile alınan performans arasındaki mesafe aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Toplam kalite düzeyi
B
Müşterinin samimiyet bölgesi
C
Müşteri beklenti bölgesi
D
Ürün performans bölgesi
E
Müşterinin tolerans (hoşgörü) bölgesi
Soru 10

Alt süreçleri, müşteri seçimi, müşteri edinimi, müşteri elde tutma ve müşteri artışı sağlama çabalarından oluşan müşteri ilişkileri başarı ölçüm modelleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
CRM Ölçeğini Esas Alan Modeller
B
Müşterinin Karşılaştığı Operasyonları Esas Alan Ölçüm Modelleri
C
ilişki Kalitesini Esas Alan Modeller
D
Müşteri Yönetim Sürecini Esas Alan Modeller
E
Kritik Başarı Faktörlerinin Puanlanması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi operasyonel CRM yazılımının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Yazılım maliyetlerinin oldukça düşük olması
B
Yazılımın uluslararası standartlardan en az birisi tarafından onaylanmış olması
C
Paket yazılımının modüler olması
D
Kullanılan paket yazılımının Web tabanlı olması
E
ihtiyaç duyulan modüller arasında tam bir entegrasyonun olması
Soru 12

Çalışanların ve müşterilerin ihtiyaçlarını etkilemeye, değiştirmeye yönelik olan örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlemci
B
Gelenekçi
C
Bütünleşik
D
Etkileşen
E
Girişimci
Soru 13

Satın aldığı konserve bozuk çıktığı için müşteriye bir kutu konservenin ücretsiz verilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisidir?

A
Sorumluluk ilkesi
B
Davranış ilkesi
C
ihtiyaç ilkesi
D
Uygulama ilkesi
E
Denklik ilkesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) amaçlarından biri değildir?

A
Uluslararası pazarda üstünlük sağlamak
B
Maliyet indirimi sağlamak
C
Müşteri taleplerini daha doğru ve beklentilere uygun biçimde karşılamak
D
işletmenin verimini artırmak
E
Müşteri ilişkilerini kârlı hale getirmek
Soru 15

Örgüt üyeleri birbiri ile ilişkide bulunurken davranışlarında ortak bir dil kullanırlar. Bu tür davranışların onlar için zamanla bir alışkanlık halini almasına ne ad verilir?

A
Bireysel istekler
B
Gözlenen davranışların düzenliliği
C
Normlar
D
Hakim değerler
E
Felsefe
Soru 16

Müşterilerin işletme ile olan tutumsal ve davranışsal bağını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri payı
B
Müşteri tatmini
C
Müşteri değeri
D
Müşteri sadakati
E
Müşteri ederi
Soru 17

İşletme açısından görünmez olup, neredeyse yönetilemez bir özellik taşıyan müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olası müşteri
B
Özel müşteri
C
Asıl müşteri
D
Gizli müşteri
E
Çekirdek müşteri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel 4P içinde yer almaz?

A
Tutundurma
B
Dağıtım
C
Değer
D
Ürün
E
Fiyat
Soru 19

Yüksek ürün kalitesi, müşteri odaklı olma ya da disiplin gibi örgüt üyeleri arasında paylaşılan özelliklere ne ad verilir?

A
Bireysel istekler
B
Hakim değerler
C
Felsefe
D
Gözlenen davranışların düzenliliği
E
Normlar
Soru 20

CRM’in marka oluşturma ya da müşteri ederi (customer equity) kavramlarıyla ölçüldüğü müşteri ilişkileri başarı ölçüm modelleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
CRM Ölçeğini Esas Alan Modeller
B
Müşterinin Karşılaştığı Operasyonları Esas Alan Ölçüm Modelleri
C
Davranışsal Boyutları Esas Alan GRM Etkinliği Ölçüm Modelleri
D
Dolaylı Ölçüm Modelleri
E
Kritik Başarı Faktörlerinin Puanlanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x