Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi CRM’nin (Müşteri İlişkileri Yönetimi) yazılım uygulamalarından biridir?

A
Süreç yönetimi
B
Veri filosu
C
Veri analizi
D
Veri ambarı
E
Verimlilik yönetimi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın hedefleri içerisinde yer almaz?

A
Geliştirme
B
Müşteri kazanma
C
Tatmin etme
D
Elde tutma
E
Kısa dönem ilişki kurma
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özel ürün, fiyat ya da ilişki sunma, şüpheye yer vermeme, öncelikli davranılma gibi konuları kapsar?

A
Güven faydası
B
Kâr faydası
C
Satış faydası
D
Sosyal fayda
E
Özel muamele faydası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başlangıç noktasıdır?

A
Geri besleme
B
Kaynak
C
Kanal
D
Mesaj
E
Alıcı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerle iletişimde yararlanılacak yazılı iletişim araçlarından biri değildir?

A
Faks
B
Mektuplar
C
Telefon
D
Basılı reklamlar
E
Logolar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) amaçlarından biri değildir?

A
Müşteri bağlılığını azaltmak
B
Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek
C
Müşteri değeri yaratmak
D
Müşteri tatminini geliştirmek
E
Satış oranlarını ve müşteri kârlılığını artırmak
Soru 7

Ses, yüz, bedenden oluşan kanallara ne ad verilir?

A
Teknolojik
B
Mekanik
C
Temsili
D
Sunumsal
E
Aracı
Soru 8

Dostumuzun elini tutarak onu sevdiğimizi ifade etmemiz, aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi ile ifade edilir?

A
Sözlü iletişim
B
Yazılı iletişim
C
Sözsüz iletişim
D
Sesle iletişim
E
Konuşarak iletişim
Soru 9

Müşteri hizmeti ve saha desteği olarak isimlendirilen araçları kullanarak müşterilerle temas sağlayan, işletmenin her alanda bütünleşme sağlamasını ortaya koyan geniş kapsamlı yaklaşıma ne ad verilir?

A
CRM
B
Reklamcılık
C
Pazarlama yönetimi
D
Satın alma
E
Halkla ilişkiler
Soru 10

Bir mağazanın müşteriye sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan faaliyet ya da faydaya ne ad verilir?

A
Hizmet
B
Tatmin
C
Kalite
D
Süreç
E
Mal
Soru 11

Bir mağazadaki fiziksel ortamın görünüşü, ekipman, çalışanlar ve basılı malzemeler hizmet kalitesinin hangi boyutu altında sınıflandırılır?

A
Empati
B
Güvenilirlik
C
Fiziksel varlıklar
D
Güvence
E
Karşılık verebilmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini doğru biçimde ölçümlemede kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir?

A
Pazar ihtiyaçlarının anlaşılması
B
Üreticiyi analiz etme
C
Pazar araştırmaları
D
Odak grupları
E
Müşteri başvuruları
Soru 13

Bir ürünü ya da markayı yeniden satın alan ve bu ürün ya da markayla ilgili bilgi aramayan müşterilere ne ad verilir?

A
Yeni müşteri
B
Mevcut müşteri
C
Potansiyel müşteri
D
Aday müşteri
E
Sadık müşteri
Soru 14

İnternet sitesine ihtiyaç duyulduğu anda ulaşabilme kolaylığını ortaya koyan elektronik hizmet (e-hizmet) kalitesi boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kişiselleştirme
B
Güvenlik
C
Esneklik
D
Erişim
E
Etkinlik
Soru 15

Müşteri tercihlerinin en iyi şekilde anlaşılmasını ve bu bilgiler temelinde kaynakların en iyi biçimde tahsis edilmesini sağlamak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışanları yetkilendirme
B
Çalışanları bağlı kılma
C
Müşteri bölümlendirme
D
Müşteriyi analiz etme
E
Proaktif olma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müşteri değeri ile ilgili yapılmış olan tanımlardan biri değildir?

A
Bir ürüne ilişkin müşterilerin katlanmak zorunda oldukları ile elde ettikleri zararlar arasındaki ilişkidir.
B
Müşterinin algıladığı fayda ve maliyetler arasındaki oranın ifadesidir.
C
Müşteriye sunulan ürün ya da hizmetin ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğine yönelik algısıdır.
D
Müşteriler tarafından performans ile maliyet arasında yapılan bir kıyaslamadır.
E
Bir ürün ya da hizmetten elde ettikleri toplam fayda değerlendirmesidir.
Soru 17

Müşterinin satın almadan önceki beklentileri ile satın almadan sonraki performans arasındaki farka gösterdiği tepkiye ne ad verilir?

A
Müşteri şikayeti
B
Müşteri bağlılığı
C
Müşteri ihtiyacı
D
Müşteri isteği
E
Müşteri tatmini
Soru 18

Günlük bir gazetenin web sitesindeki bilgilerin müşterilerin isteklerine uygun biçimde sunulmasını ifade eden e-hizmet kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esneklik
B
Kişiselleştirme
C
Erişim
D
Etkinlik
E
Güvenlik
Soru 19

Duygusal bağlılık olmadan belli bir ürünü ya da markayı satın alan müşterilere ne ad verilir?

A
Arayan sadakatli müşteri
B
Durgun sadakatli müşteri
C
Sadakatsiz müşteri
D
Gizli sadakatli müşteri
E
Sadık müşteri
Soru 20

İnternet gibi teknolojik ortamlar aracılığıyla müşterilere sunulan işlem, süreç ve performanslara ne ad verilir?

A
ilişki yönetimi
B
Hizmet kalitesi
C
Tatmin
D
E-hizmet
E
Veri tabanı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x