Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Perakendecilikte Müşteri İlişkileri Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ses, yüz, bedenden oluşan kanallara ne ad verilir?

A
Teknolojik
B
Temsili
C
Mekanik
D
Sunumsal
E
Aracı
Soru 2

Müşterilerle araya konan mesafe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Genel alan 1-2,5m. arasındaki mesafedir.
B
Kişisel alan psikolojik korunma sınırımızdır.
C
Mahrem alan 25cm.-1m. arasında değişen uzaklıktır.
D
Otobüs durakları sosyal alana bir örnektir.
E
Açık reyonlarda müşteri ile konuşurken arada 70-80 cm. mesafe bırakılabilir.
Soru 3

Bir iletişim sürecinde, herhangi bir yerde bir biçimde açığa vurulan bir dizi sözcük ya da imgeyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geribildirim
B
ileti
C
Gürültü
D
Kanal
E
Kaynak
Soru 4

Müşterinin internet sitesinde satın aldığı kıyafet türüne göre müşteriye yeni sezonda çıkan ürünlerle ilgili mesajların gönderilmesi, müşteri ilişkileri yönetiminin amaçlarından hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A
Ürün ve hizmetleri kişiselleştirmek
B
Müşteri bilgisi elde etmek
C
Müşteri değeri yaratmak
D
Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek
E
Satış oranlarını ve müşteri kârlılığını artırmak
Soru 5

Aşağıdaki stratejik ortaklık konularından hangisi müşterinin bir restoranda yaşadığı deneyimi keyifli hale getiren “ortam ve ambiyans” ile ilgilidir?

A
Pazarlama
B
istihbarat
C
Hizmet
D
Teknoloji
E
Satış
Soru 6

İletinin alıcının gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirilmesine yardımcı olan iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekanik kanallar
B
Kaynak
C
Anlamsal gürültü
D
Sunumsal kanallar
E
Geribildirim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İlişkisel Pazarlamanın hedeflerinden biri değildir?

A
Müşteriye satış odaklı yaklaşma
B
Müşteri kazanma
C
Müşteriyi tatmin etme
D
Müşteriyi elde tutma
E
Müşteri ile ilişkileri geliştirme
Soru 8

Tam olarak istendiği gibi bulunmayan bir bilgiyi mevcut bilgilerin içinden sonuçları üreterek ortaya çıkarmayı amaçlayan Müşteri İlişkileri Yönetiminin (CRM) yazılım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişki Yönetimi (Contact Management)
B
Veri Madenciliği (Data Mining)
C
Karar Destek (Decision Support)
D
Veritabanı Yönetimi (Database Management)
E
Veri Ambarı (Data Warehousing)
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin amaçları arasında yer almaz?

A
Satış, pazarlama ve yönetim maliyetlerini düşürmek
B
Karar destek yazılımı kullanmak
C
Müşteri bilgisi elde etmek
D
Müşteri hizmetini geliştirmek
E
Müşteri tatminini geliştirmek
Soru 10

Mekân dili kişilerarası iletişim biçimlerinden hangisinde yer alır?

A
Ses tonu
B
Sözlü iletişim
C
Sözsüz iletişim
D
Yazılı iletişim
E
Beden dili
Soru 11

Müşterinin satın almadan önceki beklentileri ile satın almadan sonraki performans arasındaki farka gösterdiği tepkiye ne ad verilir?

A
Müşteri tatmini
B
Müşteri bağlılığı
C
Müşteri ihtiyacı
D
Müşteri isteği
E
Müşteri şikayeti
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tüketici davranışlarındaki trendleri, satın alma davranış örneklerini, müşteri tercihlerini, yaşam biçimini ve kişisel alışkanlıkları inceler?

A
Çalışanları bağlı kılma
B
Proaktif olma
C
Müşteri bölümlendirme
D
Çalışanları yetkilendirme
E
Müşteriyi analiz etme
Soru 13

'Bir berber hizmet sunarken aynı anda hem üretim yapar hem de saç kesim hizmeti müşteri tarafından tüketilmiş olur.' örneğinde hizmetin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilir?

A
Türdeş olmama
B
Sahiplik
C
Dayanıksızlık
D
Eş zamanlı üretim-tüketim
E
Dokunulmazlık
Soru 14

Bir tarafın diğerine sunduğu, temel olarak dokunulamayan ve herhangi bir şeyin sahipliği ile sonuçlanmayan bir faaliyet ya da faydaya ne ad verilir?

A
Satış
B
Ürün
C
Hizmet
D
ihtiyaç
E
istek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatminini ölçme yöntemleri arasında yer almaz?

A
Müşteri sadakati programları
B
Odak grupları
C
Müşteri başvuruları
D
Kıyaslama
E
Yayınlar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve işletmenin müşteri tatminini tamamı ile güvence altına alması ile ilişkili kavramlardan biri değildir?

A
Müşteri hizmeti
B
Müşteri mutluluğu
C
Müşteri yönlülük
D
Müşteri tatmini
E
Müşteri değeri
Soru 17

Mobil hizmetlerin dağıtımında alt yapı olarak kulanılan, kablosuz uygulama protokolü anlamına gelen teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
GPRS
B
Bluetooth
C
WAP
D
3G
E
l-Mode
Soru 18

Belli bir ürüne ya da markaya karşı bağlılık hisseden ancak o ürün ya da markayı sık satın almayan müşterilere ne ad verilir?

A
Durgun sadakatli müşteri
B
Gizli sadakatli müşteri
C
Sadakatsiz müşteri
D
Mutlak sadakatli müşteri
E
Arayan sadakatli müşteri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Reichheld'e göre müşterileri elde tutma başarılarından biri değildir?

A
Elde tutmayı belirleyip ölçmek
B
Sadakati/Bağlılığı doğru müşterilerde aramak
C
Sadece zaferlerde değil, sürekli ödemek
D
Dağıtım kanallarını sabit tutmak
E
Elverişsiz müşterileri en aza indirmek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müşteri değeri ile ilgili yapılmış olan tanımlardan biri değildir?

A
Müşteriye sunulan ürün ya da hizmetin ihtiyaçlarını karşılamadaki etkinliğine yönelik algısıdır.
B
Bir ürün ya da hizmetten elde ettikleri toplam fayda değerlendirmesidir.
C
Müşteriler tarafından performans ile maliyet arasında yapılan bir kıyaslamadır.
D
Bir ürüne ilişkin müşterilerin katlanmak zorunda oldukları ile elde ettikleri zararlar arasındaki ilişkidir.
E
Müşterinin algıladığı fayda ve maliyetler arasındaki oranın ifadesidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x