Perakendecilikte ürün Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Perakendecilikte ürün Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel perakende satın alma karar sürecinin son adımıdır?

A
Ürünü sağlayacak tedarikçiyi araştırma
B
ihtiyaçları karşılayacak ürün özelliklerini tanımlama
C
Ürün ve tedarikçi performansını değerlendirme
D
Ürünü sağlayacak tedarikçiyi seçme
E
Ürünü fiyatlandırma
Soru 2

Perakendeciler müşterilerine yeni bir ürün sunmak istediklerinde, tedarikçiler bu konuda gerekli yenilikleri yapamazlarsa perakende organizasyonda bu işlevi aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?

A
Ürün geliştirme takımı
B
Teknoloji uzmanları
C
Üretim müdürleri
D
Kurumsal tasarım takımı
E
Kalite kontrolörleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi perakende ürün yönetimi anlayışının gelişiminde gelinen en son aşamadır?

A
Satın alıcı odaklı anlayış
B
Satın alma odaklı anlayış
C
Üretim odaklı anlayış
D
Yaşam tarzı odaklı anlayış
E
Tüketici odaklı anlayış
Soru 4

Tüketici odaklı satın alma organizasyonunda en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tedarikçi ilişkilerini geliştirmek
B
Promosyonlarla satışını artırmak
C
Perakendecinin müşterisine memnuniyet sağlaması
D
Ürün kalitesini artırmak
E
Doğru fiyatlandırma kararı verebilmek
Soru 5

Mal ve hizmetleri ticari amaçla bir başkasına satma ya da başka bir mal ya da hizmetin üretilmesi amacıyla satın alan kuruluşlara ne ad verilir?

A
Üretici
B
Perakende karması
C
Hedef pazar
D
Nihai tüketici
E
Örgütsel müşteri
Soru 6

Perakende koşullarının süreç içerisinde değişmesi nedeniyle perakendecilikte başarılı olmak isteyen herkes değişim koşullarını fark etmeli ve kendini bunlara uyarlamalıdır. Diğer taraftan, ürünler müşteri istediğinde mağazada bulundurulmalıdır. Ürünün mağazaya daha sonradan getirilmesinin, o müşteri açısından çoğu kez bir anlamı olmayacaktır.
Bu bilgiler aşağıdaki perakende ürün yönetimi temel prensiplerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Doğru zaman
B
Doğru ürün
C
Doğru yer
D
Doğru miktar
E
Doğru fiyat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “satın almacı yardımcısının (satın almacı asistanının)” yerine getirdiği başlıca görevlerden biri değildir?

A
Birçok durumda satın almanın içerisinde eğitim almak
B
Bazı satın alma kararlarından tamamen sorumlu olmak
C
Takım liderine departmanın operasyonel yönleri ile destek vermek
D
Departmanın işleyişi ile ilgili tam bir anlayışa sahip olmak
E
Satın alma departmanı ile ilgili stratejik kararlar almak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi operasyonel ürün yönetimi karar alanlarından biridir?

A
Kategori yönetimi
B
Kaynak planlama
C
Ürün çeşitliliğinin planlanması
D
Tedarik zinciri yönetimi
E
Satış ve kâr hedefleri
Soru 9

Belirli bir satıcının satış için önerdiği bütün ürünlerin ve çeşitlerin setine ne ad verilir?

A
Ürün çeşidi
B
Ürün hattı
C
Ürün karması
D
Ürün hattının uzunluğu
E
Ürün hattının ortalaması
Soru 10

Büyük perakende zincirleri açısından merkezileşmiş satın alma organizasyonunun temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Perakende organizasyonun mağazaları için demirbaş satın ahırımda bulunmak
B
Perakende organizasyonun tüm mağazalarında satışa sunulan ürünleri satın almak
C
Perakende organizasyonun merkez birimleri için demirbaş satın alımında bulunmak
D
Perakende organizasyonun sadece bir birimi için satın almada bulunmak
E
Perakende organizasyonun merkezi birimleri için satın almada bulunmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tüketici eğilimleri ile ilgili olarak tüketicilerin bireysel algısında etkili olan faktörlerden biridir?

A
Tedarikçi türü
B
Marka
C
Geçmiş deneyimler
D
Pazarlama karması
E
Ürün yöneticisi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi perakendeci markaların “genel” amaçlarından biri değildir?

A
En ucuz olmadığı dönemde satmamak
B
Daima en ucuz ürün anlayışını korumak
C
Tedarikte her zaman en ucuzu bulmak
D
Fiyat savaşlarında kullanmak
E
işletmeye değer katmak
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kategori yönetimi iş sürecindeki basamaklardan biri değildir?

A
Kategori taktikleri
B
Planı uygulama
C
Kategori puan kartı
D
Kategori eleme
E
Kategori stratejileri
Soru 14

Ürün çeşitlerinin geliştirilmesinde doğru bir planlama yapılabilmesi için önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarın doğru analiz edilmesi
B
Doğru envanter değerlendirme
C
Pazarlama karması elemanlarının seçimi
D
Ürün yaşam eğrisinin değerlendirilmesi
E
Tüketicinin alım gücü
Soru 15

K üreticisi ürünlerini satış noktalarına kendisi dağıttığında kendisine (üreticiye) %5’lik bir maliyeti vardır. Bu dağıtımın perakendeci tarafından üstlenilmesi durumunda ise perakendeciye maliyeti %1’dir. Üretici, perakendeciye dağıtım hizmeti karşılığında %3’lük bir ıskonto vermiştir. (Bu durumda üreticide %2 kazanç elde etmiş olacaktır.) Bu örnekte üretici tarafından perakendeciye verilen ıskontoya kategori yöneticilerince ne ad verilir?

A
Miktar ıskontosu
B
Erken ödeme primi
C
Değer ıskontosu
D
Lojistik primi
E
Hacim ıskontosu
Soru 16

Perakendeci ve üreticinin yoğun işbirliği ile her bir mağaza için tüketicilerin ihtiyaçlarını en ivi biçimde karşılamak suretiyle satış ve kârlılıkta en yükseğe çıkmayı hedefleyerek; marka, renk, tat, çeşit, kalite ve fiyat seviyesi bakımından farklılıklar gösteren ve birbirlerinin yerine ikame edilen ürünlerin gruplandırılması ve her bir ürün grubunun stratejik iş birimi olarak yönetilmesi süreci ne ad verilir?

A
Perakende yönetimi
B
Ürün yönetimi
C
Kategori yönetimi
D
Stratejik yönetim
E
Marka yönetimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ürün çeşitlendirmede dikkate alınması gereken konulardan biri değildir?

A
Ürünlerin fiyatı
B
Tedarikçi türü
C
Müşterilerin satın alma sıklığı
D
Ürün kalitesi
E
Ödeme araçları
Soru 18

Ürün çeşitlendirmesinin planlamasında perakendeci firmaların karşılaştıkları en önemli zorluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama kaynaklı sorunların ortaya çıkması
B
Doğru ürün ve doğru zaman çelişkisinin oluşması
C
Üretim sorunlarının ortaya çıkması
D
Tedarikçiye yönelik sorunların ortaya çıkması
E
Sezgisel tahmin yöntemlerinin kullanılması
Soru 19

“Yalnızca belli zaman dilimlerinde satılabilecek ya da bazı dönemlerde satışında artış yaşanan ürünlerin bulunduğu kategoriler” aşağıdaki kategori rollerinden hangisine girer?

A
Alışılmış kategoriler
B
Hedef kategoriler
C
Özel kategoriler
D
Mevsimsel kategoriler
E
Genel kategoriler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kategoriye rol verilmesinde kullanılabilecek “analitik” araçlardan biri değildir?

A
Satış noktası (POS) verileri
B
Müşteri memnuniyeti
C
Hane halkı panel verileri
D
Sepet analizi
E
Mevsimsel analiz
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x