Perakendecilikte ürün Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Perakendecilikte ürün Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Dayanıklı Mallar” için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diş macunu, sabun, makarna gibi ürünlerdir.
B
Normalde çok kez kullanılmasına karşın tüketilemezler.
C
Dayanıksız mallara göre daha fazla kişisel satışa ihtiyaç gösterirler.
D
Dayanıksız mallara göre daha fazla satıcı garantisine ihtiyaç duyulur.
E
Dayanıksız mallarla karşılaştırıldığında daha yüksek kar marjı uygulanır.
Soru 2

Pazarlamacıların pazara sundukları ürün seviyelerinden en son seviye aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana yarar
B
Beklenen ürün
C
Zenginleştirilmiş ürün
D
Potansiyel ürün
E
Temel ürün
Soru 3

Bir ürün hattındaki her bir üründe kaç farklı varyant / değişik çeşit olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ürün karmasının genişliği
B
Ürün karmasının derinliği
C
Ürün karmasının uzunluğu
D
Ürün karmasının uyumluluğu
E
Ortalama ürün karması uzunluğu
Soru 4

Satın alma, fiyatlandırma, alan tahsisi, promosyonlar gibi kararların alındığı perakende ürün yönetimi karar alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özellikli ürün yönetimi
B
Mağazada ürün yönetimi
C
Stratejik ürün yönetimi
D
Beğenmek ürün yönetimi
E
Operasyonel ürün yönetimi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi merkezileşmiş bir satmalma organizasyonunun avantajlarından biri değildir?

A
Ürünlerin yerel olarak temini maliyet avantajı sağlar.
B
Satın alma gücünün artması, satın almacıya tedarikçilerle müzakerelerinde avantaj sağlar.
C
Uzman satın almacılar ürün ve pazar analizi için daha fazla zaman ayırabilirler.
D
Doğru satış tahmini yapılabilmesi için satış verileri topluca değerlendirilir.
E
Büyük miktarlarda satın alma yapılması nedeniyle ürün başına satın alma maliyetleri düşer.
Soru 6

“Başlatıcı” olarak da tanımlanan perakende karar verme birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kullanıcı
B
Üretici
C
Etkileyici
D
Satın almacı
E
Kontrol elemanı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi satın alma kararlarında etkili diğer personellerden değildir?

A
Lojistik takımı
B
Ürün geliştirme takımları
C
Teknoloji uzmanları
D
Bölüştürücü / stok dağıtıcı
E
Kurumsal tasarım takımı
Soru 8

I. Ürün ve tedarikçi performansı değerlendirme
II.Perakendecinin pazarda konumlandırılması
III.ihtiyaçları karşılayacak ürün özelliklerini tanımlama
IV.Sipariş koşullarını belirleme
V.Ürün trendleri ve benzeri faktörleri inceleme
Yukarıdakilerden hangileri organizasyonel satın alma karar sürecinin adımlarındandır?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
II, III ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi perakende ürün yöneticilerinde aranan özelliklerden biri değildir?

A
iletişim becerileri
B
Kariyere yönelik eğitim ihtiyacı
C
Sübjektiflik
D
Ürün bilgisi
E
Analitik beceriler
Soru 10

Promosyon, fiyatlandırma, çeşitlendirme ve değerlendirme gibi temel eylemlerle ilgili alınacak kararların ne olduğu, bunların yapılma zamanları ve sorumlusunun kim olduğu belirtilir.
Yukarıdaki ifadede kategori planının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi anlatılmıştır?

A
Organizasyon yapısında düzenleme
B
Kategori planı kontrol listesi
C
Ürün sergileme çizelgesi (Planogram)
D
Başarı için uygulamayı basit tutmak
E
Uygulama ve ödüllerini alma
Soru 11

Müşterinin mutlaka ihtiyaç duyduğu ve alışveriş listesine eklediği ürünler geleneksel kategori rollerinden hangisinde yer alırlar?

A
Hedef kategoriler
B
Alışılmış kategoriler
C
Özel kategoriler
D
Mevsimsel kategoriler
E
Uyarlanmış kategoriler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi en uygun ürün karmasının oluşturulmasında; kısıtlayıcı faktörlerden biri değildir?

A
Parasal kısıtlamalar
B
Alan kısıtlamaları
C
Çeşit kısıtlamaları
D
Pazar kısıtlamaları
E
Stok devir hızı kısıtlamaları
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi perakende stratejilerinden “Çim Savunması”nm açıklamasıdır?

A
Nakit akışı üretmek
B
Kategoriyi rakiplere karşı güçlü bir biçimde konumlandırma
C
Karları artırmak
D
Müşteriler arasında ilgi ve heyecan yaratmak
E
Müşterileri mağazaya, koridorlara (mağaza gezinti alanlarına) ve kategoriye çekmek
Soru 14

I. Kişilerin geçmişteki deneyimleri
II.Yakın çevre ve ailesi ile ilişkileri
III.Kişinin karakteri
Yukarıdakilerden hangileri tüketicilerin işletme ve ürünlerine karşı eğilimini etkileyen faktörlerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planlamanın özelliklerinden biri değildir?

A
Kontrol edilebilir ve izlenebilir olmak
B
Dinamik olmak
C
Karmaşıklığı yönetmek
D
Stratejilerine yönelik talep tahmini yapmak
E
Analitik olmak
Soru 16

I. Mücevherat
II.Sağlık, güzellik ve bakım ürünleri (ilaç dahil)
III.Giyim, tekstil ve moda aksesuarlar
IV.Mobilya ve dekorasyon
Yukarıdakilerden hangileri perakende endüstrisine konu olan ürünlerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ürün çeşitlendirmede dikkate alınması gereken konular arasında yer almaz?

A
Ürünlerin fiyatı
B
Müşterilerin satın alma sıklığı
C
Tedarikçi çeşidi
D
Müşteri talepleri
E
Ürünün kalitesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin seçimi sırasında perakende işletmelerin dikkate alması gereken kriterlerden biri değildir?

A
Performans / fiyat oranı
B
Ürünün sağlığa zararlı olmadığı güvencesi
C
Ürün sezonu
D
Üreticinin kişiliği
E
Müşterinin alışveriş tarzı ve kültürü
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi şirket içi iletişimin arttırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A
Hataları yüzünden kişileri suçlamak
B
işin yapılmasına odaklı açık bir kültür oluşturmak
C
ihtiyaç duyulan işgücü sayısı ile çalışma saatlerinin önceden belirlenmiş olması
D
Ürünün pazara girişinden bir ya da iki hafta öncesinde bölge içinde bölüm yöneticilerine bilgi verilmek üzere takımlar yerleştirmek
E
Zamanı gelen mevsimsel değişikliklere öncelik vermek
Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi aranmayan mallardandır?

A
Kullanılmış arabalar
B
Şemsiye
C
Mobilya
D
Fotoğraf ekipmanları
E
Yangın detektörü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x