Perakendecilikte ürün Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Perakendecilikte ürün Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Perakende koşullarının süreç içerisinde değişmesi nedeniyle perakendecilikte başarılı olmak isteyen herkes değişim koşullarını fark etmeli ve kendini bunlara uyarlamalıdır. Diğer taraftan, ürünler müşteri istediğinde mağazada bulundurulmalıdır. Ürünün mağazaya daha sonradan getirilmesinin, o müşteri açısından çoğu kez bir anlamı olmayacaktır.
Bu bilgiler aşağıdaki perakende ürün yönetimi temel prensiplerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Doğru ürün
B
Doğru yer
C
Doğru fiyat
D
Doğru zaman
E
Doğru miktar
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi dayanıklı mallardandır?

A
Su
B
Diş macunu
C
Ev aletleri
D
Makarna
E
Sabun
Soru 3

Satın alma kararlarında etkili olan teknoloji uzmanları ürün yönetimi takımlarına ne tür bilgi sağlarlar?

A
Sözleşmelerin hazırlanması konusunda
B
Finansal analiz ve raporlama konusunda
C
Renk seçimi konusunda
D
Ürün standartları, üretim süreçlerinde yenilikler ve hammadde kalitesi konusunda
E
Reklam kampanyalarının hazırlanması konusunda
Soru 4

Tüketici odaklı satın alma organizasyonunda en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Perakendecinin müşterisine memnuniyet sağlaması
B
Ürün kalitesini artırmak
C
Promosyonlarla satışını artırmak
D
Doğru fiyatlandırma kararı verebilmek
E
Tedarikçi ilişkilerini geliştirmek
Soru 5

Ürünlerin satış noktalarına dağıtım işi üretici tarafından yapıldığında %9’luk maliyeti vardır. Perakendeci, dağıtımı kendi dağıtım ağıyla yaptığında ise perakendeciye maliyeti %5'dir.
Bu durumda, üreticinin, perakendeciye dağıtım hizmeti karşılığında her iki tarafın da kazanç elde etmesini sağlayacak %3 iskonto vermesine ne ad verilir?

A
Lojistik primi
B
Lojistik giderleri
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
iş süreci
E
Bütünleşik iletişim
Soru 6

“Yalnızca belli zaman dilimlerinde satılabilecek ya da bazı dönemlerde satışında artış yaşanan ürünlerin bulunduğu kategoriler” aşağıdaki kategori rollerinden hangisine girer?

A
Alışılmış kategoriler
B
Mevsimsel kategoriler
C
Hedef kategoriler
D
Özel kategoriler
E
Genel kategoriler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi şirket içi iletişimin artırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

A
ihtiyaç duyulan işgücü sayısı ile çalışma saatlerinin önceden belirlenmiş olması
B
Ürünün pazara girişinden bir ya da iki hafta öncesinde bölge içinde bölüm yöneticilerine bilgi verilmek üzere takımlar yerleştirmek
C
işin yapılmasına odaklı açık bir kültür oluşturmak
D
Zamanı gelen mevsimsel değişikliklere öncelik vermek
E
Hataları yüzünden kişileri suçlamak
Soru 8

I. Sergilenebilir ürün adedi
II. Depo kapasitesi
III. Emniyet stokları
IV. Anlık sergilemenin kaç metrekarede olacağı
Yukarıdakilerden hangileri, satış için gerekli ürün miktarının tespit edilmesi sırasında belirlenmesi gereken unsurlardandır?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin seçimi sırasında perakende işletmelerin dikkate alması gereken kriterlerden biri değildir?

A
Ürünün sağlığa zararlı olmadığı güvencesi
B
Müşterinin alışveriş tarzı ve kültürü
C
Üreticinin kişiliği
D
Ürün sezonu
E
Performans / fiyat oranı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tedarikçi türlerinden biri değildir?

A
Acente
B
Bayi
C
E-devlet
D
Bağımsız tedarikçi
E
Toptancı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi depo izleme çözümleri arasında yer almaz?

A
Ürün sevkiyat süreci
B
Kalite kontrol süreci
C
Ticari sistemler ile entegrasyon
D
Ürün giriş süreci
E
Ürün sayım süreci
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mağazada alan tahsisinde gereksiz yer kaplayan satış ve karlılıkları düşük ürün gruplarına verilen addır?

A
Trafik oluşturucular
B
Yer tutan ürünler
C
Kâr oluşturucular
D
Yıldızlar
E
Nakit oluşturucular
Soru 13

I. Mücevherat
II.Sağlık, güzellik ve bakım ürünleri (ilaç dahil)
III.Giyim, tekstil ve moda aksesuarlar
IV.Mobilya ve dekorasyon
Yukarıdakilerden hangileri perakende endüstrisine konu olan ürünlerdendir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Mağaza içinde idari kısmın olduğu, personelin dinlendiği, yemek yediği ve üstünü değiştirdiği alanlara ________ denir.
Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi ile doğru bir şekilde tamamlar?

A
Ürün alanı
B
Kasa alanı
C
Depo alanı
D
Personel alanı
E
Müşteri alanı
Soru 15

Uygun genişlikte ürün sunumu, ürünlerin mantıksal düzene uygun yerleştirilmesi ve müşterilerin aradığı ürünü kolayca bulabilmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilebilir?

A
Bina ve sabit eşyalar ile
B
Toptancı işletmeler ile
C
Mağazanın konumu ile
D
Departman mağaza ile
E
Mağaza yüksek alan verimliliği ile
Soru 16

Stok maliyetlerinin yaklaşık %80’inin, stokların sadece % 20’sinden kaynaklandığını ortaya koyan 80/20 kuralından yola çıkılarak geliştirilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
ABC yöntemi
B
Tam zamanlı stok yöntemi
C
Gözle kontrol yöntemi
D
Sabit sipariş periyodu yöntemi
E
Çift kutu yöntemi
Soru 17

Tedarik süresince stoksuz kalıp satış yapamama ihtimalini azaltmak için stokta tutulan ilave ürünlere ne ad verilir?

A
Emniyet stoku
B
Ortalama stok
C
Yetersiz stok
D
Değişken aralıklı stok
E
Aşırı stok
Soru 18

Temel bir ürünü bütün dış pazarlarda aynı reklam mesajıyla tanıtan işletmeler hangi tanıtım stratejisini uygularlar?

A
Standart ürün ve uyarlanmış mesaj stratejisi
B
Standart ürün ve standart mesaj stratejisi
C
Farklı ürün ve standart mesaj stratejisi
D
Farklı ürün ve farklı mesaj stratejisi
E
Yeni ürün ve yeni mesaj stratejisi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletme ve tedarikçi firma arasındaki satış ilişkilerinde etik olmayan durumlardan biri değildir?

A
Rüşvet almak
B
Aldatıcı fiyatlar
C
Dürüst olmak
D
Aldatıcı numuneler
E
Raporlarda ve satış kayıtlarında hile yapmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “adil ticaret” uygulamalarından biridir?

A
Çalışanların derneklere üye olmalarına izin vermemek
B
Çalışma koşullarını kendi haline bırakmak
C
Çocuk çalıştırmak
D
Temel işçi haklarına dikkat etmek
E
Aldatıcı fiyat uygulamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x