Perakendecilikte ürün Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Perakendecilikte ürün Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Perakendecinin pazarla nasıl iletişim kuracağı ve müşterilerle uzun dönem ilişkileri nasıl inşa edeceği ile ilgili açık ve tanımlanmış bir plan tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Mağazada ürün yönetimi
B
Hedef pazar
C
Stratejik ürün yönetimi
D
Değer karması
E
Perakende strateji
Soru 2

I. Dayanıklı mallar
II.Dayanıksız mallar
III.Hizmetler
Yukarıdakilerden hangileri ürünlerin dayanıklılık ve somutluk özelliklerine göre yapılan sınıflandırma içinde yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin kaç farklı ürün hattını taşıdığını ifade eder?

A
Ürün karmasının genişliği
B
Ürün karmasının uyumluluğu
C
Ürün karmasının derinliği
D
Ürün asortisi
E
Ürün karmasının uzunluğu
Soru 4

________ satın alımların büyük ölçekte yapılması nedeniyle tedarikçilerden, rakiplere göre daha yüksek oranda indirim ve iskonto sağlanmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Makro ekonomi
B
Yüksek-düşük fiyat stratejisi
C
Geçici fiyat indirimi stratejisi
D
Fiyat konumlandırma stratejisi
E
Ölçek ekonomisi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi stratejik ürün yönetimi karar alanlarındandır?

A
Satın alma
B
Pazar fırsatları ve hedefler
C
Ürünlerin sergilenmesi
D
Ürün geliştirme ve seçimi
E
Alan tahsisi
Soru 6

I. Ürün ve tedarikçi performansı değerlendirme
II.Perakendecinin pazarda konumlandırılması
III.ihtiyaçları karşılayacak ürün özelliklerini tanımlama
IV.Sipariş koşullarını belirleme (zaman, miktar ve teslim)
Yukarıdakilerden hangileri organizasyonel satın alma karar sürecinin adımlarındandır?

A
I, II ve III
B
I, II ve IV
C
I, III ve IV
D
II III ve IV
E
I, II, III ve
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi satın alma komitelerinin olumlu yönlerinden biri değildir?

A
Karar aşamasında gerektiğinde uzman çağrılması
B
Satın almanın en yüksek yetkili tarafından onaylanması
C
Kararların tüm organizasyona ait olması
D
Deneyimli bireylerin karar almada statülerini kullanması
E
Karar verme sürecinde birçok deneyimli insanın birikiminin etkili olması
Soru 8

Satın alma kararlarında etkili olan teknoloji uzmanları ürün yönetimi takımlarına ne tür bilgi sağlarlar?

A
Sözleşmelerin hazırlanması konusunda
B
Ürün standartları, üretim süreçlerinde yenilikler ve hammadde kalitesi konusunda
C
Reklam kampanyalarının hazırlanması konusunda
D
Renk seçimi konusunda
E
Finansal analiz ve raporlama konusunda
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi merkezileşmiş bir perakende satın alma organizasyonun perakende ürün yönetimi açısından sağladığı temel avantajlardan biridir?

A
Tüm mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmı veya tamamının merkezi bir birim tarafından tedarik edilememesi
B
Mağazalar arası satın alma kalitesi ve stok kontrol kararlarının uyumsuz olması
C
Mağaza personeli satın almadan sorumlu olmadığından mağazalarında yüksek seviyede müşteri deneyimi yaşanmasına ve müşteri memnuniyetine katkı sağlamaları
D
Ürün çeşitlendirmesinin daha zor yapılması
E
Büyük miktarlarda satın alma yapılması nedeniyle ürün başına satın alma maliyetinin artması
Soru 10

Satın almacılar, perakende mağaza personeli tarafından aşağıdaki hangi ifade ile eleştirilmektedirler?

A
Her şeyi bildiklerini sanıyorlar.
B
Çok bilmişlik yapıyorlar.
C
Aslan yatağından belli olur.
D
Fildişi kuledeki merkez ofiste oturuyorlar.
E
Kendini çok beğenmişler.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kategori yöneticilerinin kategoriyi değerlendirmede kullandığı perspektiflerden biri değildir?

A
Tedarikçi perspektifi
B
Personel perspektifi
C
Perakendeci perspektifi
D
Pazar perspektifi
E
Tüketici perspektifi
Soru 12

I. Artan iş bilgisi
II.Artan pazar payı
III.Artan kârlılık
Yukarıdakilerden hangileri yönetiminin tedarikçilere yararlardandır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III kategori sağladığı
Soru 13

Promosyon, fiyatlandırma, çeşitlendirme ve değerlendirme gibi temel eylemlerle ilgili alınacak kararların ne olduğu, bunların yapılma zamanları ve sorumlusunun kim olduğu belirtilir.
Yukarıdaki ifadede kategori planının uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan hangisi anlatılmıştır?

A
Kategori planı kontrol listesi
B
Uygulama ve ödüllerini alma
C
Başarı için uygulamayı basit tutmak
D
Ürün sergileme çizelgesi (Planogram)
E
Organizasyon yapısında düzenleme
Soru 14

Ürünlerin satış noktalarına dağıtım işi üretici tarafından yapıldığında %9’luk maliyeti vardır. Perakendeci, dağıtımı kendi dağıtım ağıyla yaptığında ise perakendeciye maliyeti %5'dir.
Bu durumda, üreticinin, perakendeciye dağıtım hizmeti karşılığında her iki tarafın da kazanç elde etmesini sağlayacak %3 iskonto vermesine ne ad verilir?

A
Lojistik giderleri
B
Bütünleşik iletişim
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Lojistik primi
E
iş süreci
Soru 15

• Müşterilerinizin yüzde kaçı son kalmış ürünleri satın alarak temizlerler?
• Bir perakendecinin müşterilerinin yüzde kaçı ürünleri başka yerlerden alır ve diğer perakendecilere ne kadar harcama yapar?
• Müşteriler nasıl çekilebilir ve daha büyük kategori alışverişi yapmaları nasıl sağlanabilir?
Yukarıdaki sorular aşağıdaki kategoriye rol verilmesinde kullanılan analitik araçlardan hangisiyle ilişkilidir?

A
Doğru pay ve talep açığı
B
Sepet analizi
C
Tüketici panel verileri
D
Mevsimsel analiz
E
Satış noktası verileri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin seçimi sırasında perakende işletmelerin dikkate alması gereken kriterlerden biri değildir?

A
Raf düzeni
B
Fiyat düzeyi
C
Finansal koşulların uygunluğu
D
Ürünün sürekliliği ve yeterliliği
E
Kalite
Soru 17

Perakendeci işletme tarafından satılacak ürünlerin neler olacağının, ne şekilde ve nasıl teslim alınacağının ve müşteriye nasıl sunulacağının belirlenmesine yönelik çabalara ne ad verilir?

A
Satın alma
B
Ürün çeşitlerinin planlaması
C
Envanter kontrolü
D
Satış
E
Depolama
Soru 18

Bir markaya ya da pazarlama programının bir özelliğine bağlı olarak gösterilen, inançlar gibi kalıcı olmayan ancak hevesler gibi çabuk ve geçici özellikler taşımayan ve değişebilen davranışlara ne ad verilir?

A
Tüketici eğilimleri
B
Aile eğilimleri
C
Üretim eğilimleri
D
Marka eğilimleri
E
Pazarlama eğilimleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi perakendeci markaların genel amaçlarından biri değildir?

A
Fiyat savaşlarında kullanmak
B
Tedarikte her zaman en ucuzu bulmak
C
En ucuz olmadığı dönemde satmamak
D
Firmaya değer katmak
E
Daima en ucuz ürün anlayışını korumak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin ürün karşılaştırması yaparken baktıkları kriterlerde en önemlilerinden biri değildir?

A
Fiyat
B
Bulunabilirlik
C
Kalite
D
Pratiklik
E
Stil
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x