Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Ünite 6 Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Ünite 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Silicon Graphics şirketi üç-boyutlu grafik işlemlerini geliştirmek üzere hangi kütüphaneyi tasarlamıştır?

A
CUDA
B
Visual Studio
C
OpenGL
D
DirectX
E
GPU
1 numaralı soru için açıklama 
Silicon Graphics üç-boyutlu grafik uygulamalarında kullanılmak üzere standart platformdan bağımsız OpenGL kütüphanesini tasarlamıştır.
Soru 2

Görüntü işleme komutlarını çalıştırmak için özelleşmiş elektronik devrelere ne ad verilir?

A
Merkezi işlemci birimi
B
OpenGL
C
CUDA
D
Grafik işlemci birimi
E
DirectX
2 numaralı soru için açıklama 
Grafik işlemci birimi (Graphical Processing Unit–GPU), merkezi işlemci birimlerinden farklı olarak görüntü işleme komutlarını çalıştırmak üzere özelleşmiş bir elektronik devreler bütünüdür.
Soru 3

I. Hafızadan rastgele seçilen bir adresin okunabilmesi.
II. Bit seviyesinde işlemler ile tam sayı ve ondalıklı işlemler için destek sağlaması.
III. Standart C kütüphanelerinin tamamen desteklemesidir.
CUDA ile alakalı yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
CUDA'nın avantajları, 1. Hafızadan rastgele seçilen bir adresin okunabilmesi. 2. Bit seviyesinde işlemler ile tam sayı ve ondalıklı işlemler için destek sağlaması. Dezavantajları ise, Standart C kütüphanelerinin tamamen desteklememesidir.
Soru 4

C dilinde yazılmış bir kod NVIDIA derleyicisinde hangi komut kullanılarak derlenir?

A
__global__
B
Void
C
cudaDeviceSynchronize
D
nvcc
E
For
4 numaralı soru için açıklama 
C dilinde yazılmış bir kod, NVIDIA derleyicisinde “nvcc” komutu kullanılarak derlenebilir.
Soru 5

Ana fonksiyon içerisinde kuyruklarının sonucunun hesaplanmasını beklemek için hangi komut kullanılır?

A
__global__
B
void
C
BLOCK_WIDTH
D
cudaDeviceSynchronize
E
switch
5 numaralı soru için açıklama 
Ana fonksiyon içerisinde kuyrukların sonucunun hesaplanmasını beklemek için, cudaDeviceSynchronize() komutu kullanılır.
Soru 6

Günümüzde ___________ Windows, Linux, Mac OS X ve Solaris gibi birçok işletim sisteminde ve oyun konsollarında iki ve üç boyutlu grafikleri ekrana çizmek için kullanılmaktadır. Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
OpenGL
B
NVIDIA
C
ATI
D
GeForce
E
RAM
6 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde OpenGL Windows, Linux, Mac OS X ve Solaris gibi birçok işletim sisteminde ve oyun konsollarında iki ve üç boyutlu grafikleri ekrana çizmek için kullanılmaktadır.
Soru 7

Aritmetik ve mantıksal operasyonları gerçekleştiren bir elektronik devreler bütününe ne ad verilir?

A
Merkezi işlem birimi (CPU)
B
Grafiksel işlem birimi (GPU)
C
RAM
D
ROM
E
Bellek
7 numaralı soru için açıklama 
Aritmetik ve mantıksal operasyonları gerçekleştiren bir elektronik devreler bütününe merkezi işlem birimi (CPU) adı verilir.
Soru 8

GPU programlama için NVIDIA firmasının sunduğu C, C++, Fortran gibi programlama dilleriyle birlikte kullanılabilen mimari ve teknolojilere ne ad verilir?

A
DirectX
B
OpenGL
C
CUDA
D
CPU
E
TPU
8 numaralı soru için açıklama 
GPU programlama için NVIDIA firmasının sunduğu C, C++, Fortran gibi programlama dilleriyle birlikte kullanılabilen mimari ve teknolojiye CUDA adı verilir.
Soru 9

I. Giriş verisi CPU’nun belleğinden GPU belleğine kopyalanır.
II. GPU programı yüklenir ve giriş verisine göre işlemler yapılır.
III. İşlem sonuçları GPU belleğinden CPU belleğine kopyalanır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri CUDA ile heterojen hesaplamanın adımlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
9 numaralı soru için açıklama 
CUDA ile heterojen hesaplama şu şekilde gerçekleştirilmektedir. 1. Giriş verisi CPU’nun belleğinden GPU belleğine kopyalanır. 2. GPU programı yüklenir ve giriş verisine göre işlemler yapılır. 3. İşlem sonuçları GPU belleğinden CPU belleğine kopyalanır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi seri ve paralel hesaplama arasındaki farklardan biri değildir?

A
Bir problemin daha hızlı biçimde çözülmesini sağlamaktır.
B
Sınırlı hesaplama kaynaklarının, birden fazla kişi tarafından ortak biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
C
Arka planda yatan motivasyon hala zaman kazanmak olsa da çok büyük problemlerin çözülebilmesine olanak sağlamasıdır.
D
Çözümüne ulaşılması mümkün görünmeyen problemler çözülebilir olurlar.
E
Dizideki eleman sayısı çok büyük olduğunda, iki işlemcili bilgisayarın çözüme dahayavaş bir şekilde ulaştığı gözlenir.
10 numaralı soru için açıklama 
İki işlemcili bilgisayarda hesaplama yapılırken, birinci işlemci dizinin başından toplama işlemini yaparken, ikinci işlemci aynı anda dizinin sonundan toplama işlemini yapmaktadır. Görüldüğü üzere iki işlemci olduğunda adım sayısı daha azdır. Dizideki eleman sayısı çok büyük olduğunda, iki işlemcili bilgisayarın çözüme yaklaşık iki kat daha hızlı bir şekilde ulaştığı gözlenir.
Soru 11

Silicon Graphics şirketi üç-boyutlu grafik işlemlerini geliştirmek üzere hangi kütüphaneyi tasarlamıştır?

A
CUDA
B
Visual Studio
C
OpenGL
D
DirectX
E
GPU
11 numaralı soru için açıklama 
Silicon Graphics üç-boyutlu grafik uygulamalarında kullanılmak üzere standart platformdan bağımsız OpenGL kütüphanesini tasarlamıştır.
Soru 12

Ana fonksiyon içerisinde kuyruklarının sonucunun hesaplanmasını beklemek için hangi komut kullanılır?

A
__global__
B
void
C
BLOCK_WIDTH
D
cudaDeviceSynchronize
E
switch
12 numaralı soru için açıklama 
Ana fonksiyon içerisinde kuyrukların sonucunun hesaplanmasını beklemek için, cudaDeviceSynchronize() komutu kullanılır.
Soru 13

__________ görüntü işleme komutlarını çalıştırmak için özelleşmiş bir elektronik devredir. Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Grafik İşlemci Birimi
B
Ekran Kartı
C
Ses Kartı
D
Merkezi İşlemci Birimi
E
RAM
13 numaralı soru için açıklama 
Grafik işlemci birimi (Graphical Processing Unit–GPU), merkezi işlemci birimlerinden farklı olarak görüntü işleme komutlarını çalıştırmak üzere özelleşmiş bir elektronikdevreler bütünüdür.
Soru 14

DirectX 8.0 standardını uygulayan ilk yonga hangisidir?

A
GeForce 1 Serisi
B
GeForce 2 Serisi
C
GeForce 3 Serisi
D
GeForce 4 Serisi
E
GeForce GTX Serisi
14 numaralı soru için açıklama 
NVIDIA’nın GeForce 3 serisiyle birlikte grafik işlemci birimi teknolojisinde önemli birnoktaya gelinmiştir. GeForce 3 serisi DirectX 8.0 standardını uygulayan ilk yonga olmuştur.
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Frekans değeri işlemcinin hızı hakkında fikir vermez.
B
3 GHz frekansa sahip bir işlemci saniyede 3×1000 saat vuruşuna sahiptir
C
İşlemcilerin içindeki elektronik devreler, bir tür saat vuruşu mekanizması ile hareket ederler.
D
Merkezi İşlemci Birimleri görüntü işleme komutlarını çalıştırmak üzere özelleşmiş bir elektronik devreler bütünüdür.
E
Paralel hesaplama teknikleri ile iş yükü bir işlemcinin üzerine atanır ve çözüm süresi uzar.
15 numaralı soru için açıklama 
İşlemcilerin içindeki elektronik devreler, bir tür saat vuruşu mekanizması ile hareket ederler. Saat vuruşu, dijital bir elektrik sinyalinin 1’den 0’a inişi ya da 0’dan 1’e çıkışı ile tanımlanır.
Soru 16

Görüntü işleme komutlarını çalıştırmak için özelleşmiş elektronik devrelere ne ad verilir?

A
Merkezi işlemci birimi
B
OpenGL
C
CUDA
D
Grafik işlemci birimi
E
DirectX
16 numaralı soru için açıklama 
Grafik işlemci birimi (Graphical Processing Unit–GPU), merkezi işlemci birimlerinden farklı olarak görüntü işleme komutlarını çalıştırmak üzere özelleşmiş bir elektronik devreler bütünüdür.
Soru 17

CUDA programlamasında ana fonksiyon içerisinde kuyrukların sonucunun hesaplanmasını beklemek için hangi fonksiyon kullanılır?

A
__global__ void cihaz(void) { }
B
CudaDevice
C
cudaSynchronize()
D
cudaDevicesCount
E
cudaDeviceSynchronize()
17 numaralı soru için açıklama 
Ana fonksiyon içerisinde kuyrukların sonucunun hesaplanmasını beklemek için, cudaDeviceSynchronize() komutu kullanılır.
Soru 18

Geleneksel programlamada bir problemin çözümü tek bir işlemcinin üzerinde gerçekleştirilirken, ____________ hesaplamada problem çeşitli alt bölümlere ayrılır ve her bir bölüm farklı işlemciler tarafından paralel bir şekilde çözülür. Boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Paralel
B
Grafik
C
Birimsel
D
Tabansal
E
İşlemsel
18 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel programlamada bir problemin çözümü tek bir işlemcinin üzerinde gerçekleştirilirken, paralel hesaplamada problem çeşitli alt bölümlere ayrılır ve her bir bölüm farklı işlemciler tarafından paralel bir şekilde çözülür.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi GPU’ların günümüzde kullanım alanlarından biri değildir?

A
biyoinformatik
B
sayısal analitik
C
moleküler dinamik
D
medikal görüntüleme
E
ps oyunları
19 numaralı soru için açıklama 
GPU’lar günümüzde biyoinformatik, hesaplamaya dayalı finans, sayısal analitik, moleküler dinamik, medikal görüntüleme,hava iklim tahmini gibi birçok uygulama alanına sahiptir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi seri ve paralel hesaplama arasındaki farklardan biri değildir?

A
Bir problemin daha hızlı biçimde çözülmesini sağlamaktır.
B
Sınırlı hesaplama kaynaklarının,birden fazla kişi tarafından ortak biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
C
Arka planda yatan motivasyon hala zaman kazanmak olsa da çok büyük problemlerin çözülebilmesine olanak sağlamasıdır.
D
Çözümüne ulaşılması mümkün görünmeyen problemler çözülebilir olurlar.
E
Dizideki eleman sayısı çok büyük olduğunda, iki işlemcili bilgisayarın çözüme dahayavaş bir şekilde ulaştığı gözlenir.
20 numaralı soru için açıklama 
İki işlemcili bilgisayarda hesaplama yapılırken, birinci işlemci dizinin başından toplama işlemini yaparken, ikinci işlemci aynı anda dizinin sonundan toplama işlemini yapmaktadır. Görüldüğü üzere iki işlemci olduğunda adım sayısı daha azdır. Dizideki eleman sayısı çok büyük olduğunda, iki işlemcili bilgisayarın çözüme yaklaşık iki kat daha hızlı bir şekilde ulaştığı gözlenir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x