Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Donanım servislerini son kullanıcıya hizmet olarak sunabilir
II. Yazılım servislerini son kullanıcıya hizmet olarak sunabilir
III. Dinamik olarak ölçeklendirilebilir bir yapısı vardır
Bulut bilişim ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim,gerek donanım gerek yazılım servislerini son kullanıcıya hizmet olarak sunabilen, dinamik olarak ölçeklendirilebilen yapılara verilen genel isimdir. Buradaki bulut kelimesi İnternetin yerine kullanılmaktadır. Zira günümüzde uzaktaki bir kaynağı son kullanıcıya hizmet olarak servis etmenin en kolay yolu internettir.
Soru 2

I. Depolama, yazılım ve diğer kaynaklar, hizmet sağlayan şirket tarafından son kullanıcılara sunulur,
II. Hizmet, kullandığın kadar öde modeli ile ya da ücretsiz olarak kullanıcılara fatura edilebilir
III. Sunuculara erişim, İnternet üzerinden sağlanır.
Yukarıda söz edilen özellikler aşağıdaki bulut yapılarından hangisini ifade etmektedir?

A
Genel bulut yapıları
B
Topluluk bulut yapıları
C
Özel bulut yapıları
D
Karma bulut yapıları
E
Bireysel bulut yapıları
2 numaralı soru için açıklama 
Genel bulut yapılarında depolama, yazılım ve diğer kaynaklar, hizmet sağlayan şirket tarafından son kullanıcılara sunulur. Hizmet, kullandığın kadar öde modeli ile ya da ücretsiz olarak kullanıcılara fatura edilebilir. Sunuculara erişim, İnternet üzerinden sağlanır. Amazon EC2, Google App Engine, SalesForce.com vb. ürünleri genel bulut yapısı içerisinde sayabiliriz.
Soru 3

İlk gerçek ticarileşmiş bulutbilişim hizmeti hangi şirket tarafından geliştirilmiştir?

A
Amazon
B
Mi crosoft
C
IBM
D
Oracle
E
Google
3 numaralı soru için açıklama 
İlk gerçek ticarileşmiş bulut bilişim hizmeti olan Amazon S3, 2006 yılında hizmete girmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim erişim modellerinden farklı bir sınıftır?

A
genel bulut
B
topluluk bulut
C
özel bulut
D
karma bulut
E
akıllı bulut
4 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim sistemler erişim modellerine göre dört sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıfandırma genel bulut, topluluk bulut, özel bulut ve karma bulut şeklindedir.
Soru 5

Bulut bilişim hizmet modellerini en alttan en üst katmanda göre soldan sağa sıralayınız?

A
Hizmet olarak Altyapı katmanı - Hizmet olarak Platform - Hizmet olarak Yazılım
B
Hizmet olarak Altyapı katmanı - Hizmet olarak Yazılım - Hizmet olarak Platform
C
Hizmet olarak Platform - Hizmet olarak Yazılım - Hizmet olarak Altyapı katmanı
D
Hizmet olarak Platform - Hizmet olarak Altyapı katmanı - Hizmet olarak Yazılım
E
Hizmet olarak Yazılım - Hizmet olarak Altyapı katmanı - Hizmet olarak Platform
5 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim hizmet modellerinde en alt katmanda olan Hizmet olarak Altyapı katmanı, üstündeki diğer iki katman için temel oluşturur. Aynı şekilde, Hizmet olarak Platform katmanı da Hizmet olarak Yazılım katmanına temel oluşturur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim hizmet modellerinden Hizmet Olarak Platform (Platform as a Servi ce - PaaS) yapısının bir dezavantajıdır?

A
Yazılım ölçekli olarak çalıştırabilir
B
Yazılım dağıtım süreçlerinin tek elden yönetilebilir
C
Ölçekli yükseltilme (scale up) özelliğine sahiptir
D
Ölçekli küçültülme (scale down) özelliğine sahiptir
E
Geliştiricileri belli başlı geliştirme araçlarını kullanması
6 numaralı soru için açıklama 
Son kullanıcı, belirli donanımlar üzerine kurulmuş olan bu yazılım platformunu kullanarak yazılım geliştirebilir ya da geliştirdiği yazılımı ölçekli olarak çalıştırabilir. Platform hizmetinin geliştiriciler açısından en temel faydası, yazılım gel iştirme ve yazılım dağıtım süreçlerinin tek elden yönetilebilir olmasıdır. Hizmet olarak platform ortamları, iht yaca göre dinamik olarak ölçekli yükseltilme (scale up) ya da ölçekli küçültülme (scale down) özelliğine sahiptir. Bu özelliklerin yanı sıra kullanıcı verilerinin ve uygulamanın güvenliği , yine bu platform tarafından sağlanır. Sağladığı birçok avantaja karşın Hizmet olarak Platform yapılarının başlıca dezavantajı, geliştiricileri belli başlı geliştirme araçlarını kullanmak zorunda bırakmasıdır.
Soru 7

Bulut bilişim hizmet modellerinden “hizmet olarak platform”u aşağıdakilerden hangisi kullanır?

A
geliştiriciler
B
son kullanıcılar
C
e-posta kullanıcıları
D
sunucular
E
istemciler
7 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim hizmet modelleri : Hizmet olarak Platform: Yazılım Çalıştırma : Kullanıcı : Geliştiriciler.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, Hizmet olarak Platform katmanına temel oluşturur?

A
hizmet olarak yazılım katmanı
B
hizmet olarak işletim katmanı
C
hizmet olarak iletişim katmanı
D
hizmet olarak üstyapı katmanı
E
hizmet olarak altyapı katmanı
8 numaralı soru için açıklama 
En alt katmanda olan Hizmet olarak Altyapı katmanı, üstündeki diğer iki katman için temel oluşturur. Aynı şekilde, Hizmet olarak Platform katmanı da Hizmet olarak Yazılım katmanına temel oluşturur.
SONUÇLAR
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x