Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Çevik Yazılım Prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en vermli ve etkin yöntemi yüz yüze iletişimdir.
B
En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.
C
Değişen gereksinimler yazılım sü recinin en son aşamasında kabul edlmez.
D
Çalışan yazılım ilerlemenn birincl ölçüsüdür.
E
Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.
Soru 2

Bir sergi salonunda güvenlik sistemi kurulduğunda aşağıdaki sensörlerden hangisinin kullanılması uygun olmaz?

A
Basınç sensörü
B
Gaz sensörü
C
Hareket sensörü
D
Titreşim sensörü
E
Kızılötesi sensör
2 numaralı soru için açıklama 
Bir sergi salonunda güvenlik sistemi kurulduğunda gaz sensörünün kullanılması uygun olmaz.
Soru 3

Web standartları hangi kurum tarafından düzenlenmektedir?

A
Oracle
B
Yahoo
C
Microsoft
D
Google
E
W3C
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi en güvenli mobil uygulamalara örnektir?

A
Çoklu platform uygulamalar
B
Karmaşık uygulamalar
C
Web tabanlı uygulamalar
D
Yerel uygulamalar
E
Melez uygulamalar
Soru 5

Herhangi bir metin elemanına gölge görünümü eklemek için hangi etiket kullanılır?

A
B
column-count
C
linear-gradient
D
text-shadow
E
padding
Soru 6

Kolonlar arası çizgi olup olmadığını belirlemek için hangi özellik kullanılır?

A
column-count
B
column-gap
C
column-rule
D
column-width
E
column-rule-color
6 numaralı soru için açıklama 
column-rule: Kolonlar arasında çizgi olup olmayacağını belirler.
Soru 7

Aşağıdaki yazılım geliştirme pratiklerinden hangisi iki yazılımcının aynı iş üzerinde aynı iş istasyonunu kullanarak beraber çalışması pratiği olarak tanımlanabilir?

A
Test Güdümlü Programlama
B
Kod Yeniden Yapılandırma
C
Sürekli Entegrasyon
D
Meta Programlama
E
Eşli Programlama
Soru 8

I. Şeffaflık gereği süreç boyunca oluşan çıktılar sorumlu herkes tarafından izlenebilmelidir.
II. Adaptasyon ile gözlem sonucu zamanda değiştirilir, farkedilen kabul edilemez bir durumun düzeltilmesi sağlanır
III. Gözlem sonucunda Scrum'da mevcut tekrarlama (iterasyon) için tanımlanan hedefe göre hareket edilip edilmediği belirlenir.
Yukarıdakilerden hangileri her bir tekrarlamada (iterasyon) kazanılan deneyimin sağlıklı olarak değer lendirilmesi için önem verilen kavramlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Android sisteminin en alt katmanında aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A
Linux Çekirdeği (Kernel)
B
Android Çalışma Zamanı Katmanı
C
Kütüphaneler Katmanı
D
Uygulama Çatısı
E
Uygulamalar
Soru 10

İnternet üzerindeki tüm standartların tanımlandığı dokümantasyon arşivine ne denir?

A
RF
B
RFC
C
RFID
D
RFIC
E
IAB Internet Architectural Board
10 numaralı soru için açıklama 
RFC
Soru 11

Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı ve Müze Güvenlik Sistemi arasında ne bulunmaz?

A
TLS
B
HTTP
C
TCP
D
UDP
E
IP
Soru 12

Aşağıdaki metim biçimlendirme etiketlerinden hangisi kalın metin yazılması için kullanılmaktadır?

A
metin
B
metin
C
metin
D
metin
E
metin
Soru 13

I. Visual Basic
II. Java
III. C++
IV. C#
Yukarıdakilerden hangileri Visual Studio ortamında kullanılabilen uygulama geliştirme dilleri arasındadır?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 14

Scrum yönteminin fikir babaları olan Ken Schwaber ve Jeff Sutherland da bulunmaktaydı. Bu toplantı sonucunda dört maddelik bir değer topluluğu üzerinde hemfikir oldular ve bu maddeleri “Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu” olarak
yayınladılar.
Aşağıdakilerden hangisi bu manifestolardan biridir.?

A
En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar bireysel başarılardan ortaya çıkar.
B
İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca ayrı çalışır.
C
Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır.
D
Çalışan yazılım, ilerlemenin birincil ölçüsü değildir.
E
Çevik süreçler değişimi, müşterinin rekabet avantajı için kullanılmaz.
Soru 15

Scrum temel bileşenleri Scrum Ekibi, ekibin rolleri, etkinlikler, çıktılar ve kurallardır. Her bir tekrarlamada (iterasyon) kazanılan deneyime göre kararlar alınır.
Aşağıdakilerden hangisi bu deneyimin sağlıklı olarak değerlendirilmesi için gerekli temel kavramlardan biri değildir?

A
Şeffaflık gereği süreç boyunca oluşan çıktılar sorumlu herkes tarafından izlenebilmelidir.
B
Gözlem sonucunda Scrum’da mevcut tekrarlama (iterasyon) için tanımlanan hedefe göre hareket edilip edilmediği belirlenir.
C
Sürecin akışına engel olmayacak şekilde, yeterli seviyede yapılan gözlem çok faydalı olmaktadır.
D
Adaptasyon ile gözlem sonucu farkedilen kabul edilemez bir durumun düzeltilmesi sağlanır.
E
İzlemeden çıkan anlamın aynı olması için ise belirli standartların tanımlanmış olması gerekmemektedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, RFID teknolojisinin özelliklerindendir.?

A
Tüm birimlerin bir araya geldiği ortak bir paydaya göre birlikte çalışan bir düzenleme olarak adlandırılabilir.
B
Nesnelere eklenen etiketleri otomatik olarak tanımlamak ve izlemek için elektromanyetik alanları kullanır.
C
Sinyalleri veriye dönüştürmek gerektiğinde değişiklikler yapmak ve sonuçta İnternet ağına iletmek için ortaya çıkmış yapılardır.
D
Bileşenleri, zaman göstermek için bir dizi kurala göre çalışır.
E
Donanımı mikroişlemci üzerinde çalışan hafif bir işletim sistemi sayesinde uygulama yazılımının çalışmasını sağlamaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, Gömülü sistemlerin temel bileşenlerinden Donanımın özelliklerindendir?

A
Bir gömülü sistem genelde analog sinyali sayısal sinyale çeviren A/D çevirici, mikro işlemci/kontrolcü, bellek, arabirimlerin protokollerini işleyen arabirim kontrolörleri (USB, WiFi, Bluetooth vb.) ve sensörlerin bağlanabileceği portlardan oluşmaktadır.
B
Gömülü sistem uygulama yazılımı, sadece donanım aygıtlarının sınırlı ve temel işlevlerini kontrol etmek için kullanılır ve genellikle kullanıcı girişine ihtiyaç duymaz. Yazılım çoğunlukla kullanıcıdan bağımsız işlemekte ve fonksiyonları harici kontrollerle etkinleştirilmektedir.
C
Gerektiğinde kalibre edilebilmesi için kontrol pinleri kullanılabilmekte ve bu kontroller uzun zaman aralıklarıyla gerçekleşmektedir. Yazılım, üzerinde çalışılan cihazın ve üstlendiği görevin karmaşıklığı doğrultusunda belleğe ihtiyaç duymakta ve genelde bu bellek de cihaz üzerine yerleştirilmektedir.
D
İşletim sistemi, bir bilgisayarın donanım ve kaynaklarının kullanıcı programları tarafından paylaşılması ve yönetilmesini sağlar.
E
Gerçek zamanlı işletim sistemlerindeki (Real-time Operating System–RTOS) temel olgu, bu sistemlerin çok hassas bir zamanlama yeteneğine sahip olması ve yüksek düzeyde güvenilirlik ile uygulamaları çalıştırmak için özel olarak tasarlanmış olmalarıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Mobil cihazların kullanımlarının kazançlarından biridir?

A
Mobil cihazların artmasıyla İnternetin mobile taşınması, web sitelerinin mobil cihazlarda kullanımının zorluğu kavramını engellemiştir.
B
Mobil cihazların bu denli hayatımızda yer almasıyla küçük ve büyük ölçekli şirketlerin reklam, tanıtım, pazarlama, satış vb. kanalları mobil uygulamalarla kullanıcılara ulaştırma gereksinimleri doğmuştur.
C
Bir web sitesinin aynı zamanda bir de mobil sürümünün hazırlanması, masaüstü bir bilgisayardan aynı siteye bağlanan kullanıcıyla, mobil cihaz kullanarak bağlanan kişilerin farklı boyutlarda tasarımlar görmesine neden olmamıştır.
D
Eğer ulaşılmaya çalışılan web sayfası, responsive ya da mobil uyumlu olarak tasarlanmadıysa, okumak istenilen alan yakınlaştırılarak, geniş bir alan görüntülenir ve kullanım zorluğu çekilmemektedir.
E
Aynı zamanda site içerisindeki menüleri gezerken kolaylıkla, hatta gidilmek istenen bağlantı adresi bulunabilmektedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden Android işletim sistemi mimarisindeki atmanlardan biridir?

A
Temel proje şablonlarıyla hızlı ve kolay proje üretimi sağlar.
B
Uygulamaların performansı, kullanılabilirliği ve farklı sürümlerde çalışabilirliğin kontrol edildiği test araçlar bulunur.
C
Daha sonra kullanıcı tarafından marketlerden birçok uygulama bu katmana kurulabilmektedir.
D
Ek uğraşlara gerek kalmadan Google hizmetlerini uygulamaya ekleyebilir.
E
Ekran tasarımlarını kolaylaştıran sürükle-bırak özellikli zengin editöre sahiptir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Çekirden İşletim Sisteminin tanımıdır?

A
Donanıma en yakın katman olup alt seviye arayüzler, güvenlik çatıları, güç yönetimi, dosya sistemi ve diğer donanıma yakın programlama gereken birimlerin olduğu katman olarak bilinmektedir.
B
Cihazda ses, görüntü ve video işlemleri ile ilgili kütüphanelerin bulunduğu önemli bir katmandır.
C
Kullanıcıyla iletişime olanak veren görsel arabirimleri sağlayan sınırarın yer aldığı kısım olarak bilinmektedir. Dokunmatik ekran, bildirimler, çoklu-işlevsellik gibi önemli servisler burada yer almaktadır.
D
Android işletim sistemine benzer şekilde en üst katmandır. Android’de olduğu gibi temel cihaz uygulamaları işletim sistemi içerisinde gömülü olarak gelmektedir, daha sonra kullanıcı tarafından marketlerden birçok uygulama yüklenebilmektedir.
E
Bu katman ise uygulamalar için gerekli olan temel sistem servislerinin sunulduğu bölümdür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x