Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Vize Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Çevik Yazılım Geliştirme yöntemlerinden biri değildir?

A
Crystal Clear Methods
B
Unreal Engine
C
Agile Unified Process (AUP)
D
Extreme Programming (XP)
E
Lean Softvvare Development
Soru 2

Serum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
En çok yazılım projelerinde uygulanmaktadır.
B
Temelde genel bir çerçeve çizer ve içerisinde kullanılan süreç ve pratiklere karışmaz.
C
Herhangi değer üreten bir ürün geliştirilmesinde kullanılabilir.
D
Serum temelinde deneyerek kontrol etme süreci vardır.
E
Serum uygulamalarında ustalaşmak çok kolaydır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Serum ekibinde yer alan Ürün Sahibinin görevlerinden biri değildir?

A
Yapılan işlerin bittiğini kabul etmek
B
Ürünün değeri ve geliştirilmesinden sorumlu olmak
C
Ürün iş listesinin herkes tarafından anlaşılır olmasını sağlamak
D
iş listesindeki işleri ürün haline getirirken birden fazla yazılım geliştirmek
E
Yapılacak iş listesini oluşturmak ve önceliklendirmek
Soru 4

Aşağıdaki çevik yazılım geliştirme prensiplerinden hangisi doğrudan kod karmaşıklığını azaltmaya yönelik bir faaliyettir?

A
Kod yeniden yapılandırma (Code refactoring)
B
Özellik güdümlü programlama (Feature driven development)
C
Eşli programlama (Pair programming)
D
Sürekli Entegrasyon (Continuous integration)
E
Test güdümlü programlama (Test driven development)
Soru 5

İki yazılımcının aynı iş üzerinde aynı iş istasyonunu kullanarak beraber çalışması pratiği olarak tanımlanan çevik yazılım geliştirme pratiği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sprint Değerlendirme
B
Eşli Programlama
C
Kod Yeniden Yapılandırma
D
Sürekli Entegrasyon
E
Test Güdümlü programlama
Soru 6

Nesnelerin İnterneti protokol yığıtları düşünüldüğünde protokol katmanlarının yukarıdan aşağıya doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst katman - TCP - Wifi - MQTT - IP6/IP4 -Alt katman
B
Üst katman - Wifi - MQTT- IP6/IP4 - TCP -Alt katman
C
Üst katman - MCTT - TCP - IP6/IP4 - Wifi -Alt katman
D
Üst katman - Wifi - IP6/IP4 - MCTT - TCP -Alt katman
E
Üst katman - IP6/IP4 - TCP - Wifi - MCTT -Alt katman
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Nesnelerin İnterneti teknolojilerinde kullanılan Uygulama Katmanı protokollerinden biridir?

A
CoAP
B
UDP
C
PLC
D
ZigBee
E
Bluetooth
Soru 8

Nesnelerin İnterneti düşünüldüğünde bir ev uygulaması örneği olan yangın alarm sisteminin, doğrudan uygulama hizmet sağlayıcısı vasıtasıyla kontrol edildiği model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesneden Nesneye iletişim Modeli
B
Nesne - Ağ Geçidi iletişim Modeli
C
Arka Uç Veri Paylaşım Modeli
D
Nesne Bulut iletişim Modeli
E
Sunucu - Sunucu Bağlantı Modeli
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi gömülü sistem donanım elemanlarından biri değildir?

A
Arabirim Kontrolörü
B
işletim Sistemi
C
A/D çevirici
D
Mikro İşlemci/Kontrolcü
E
Bellek
Soru 10

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi RFID kullanımı için uygun değildir?

A
Taşıt geçiş kontrolü
B
Kütüphanelerde kitap takibi
C
Konteyner güvenlik takibi
D
Hastanelerde hasta takibi
E
Uçakların konum takibi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dairesel renk geçişi için kullanılan komutlardan biridir?

A
align
B
linear-gradient
C
weight
D
radial-gradient
E
padding
Soru 12

HTML terimi aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?

A
Hyper Text Markup Language
B
Hyper Text Marker Language
C
High Text Markup Language
D
Hyper Text Markup List
E
Hyper Tech Markup List
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi HTML5 semantik etiketlerinden biri değildir?

A
B
C
D
E
Soru 14

Bir HTML sayfasının başlığı, aşağıdaki etiketlerden hangisinin içine yazılır?

A