Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Programlamada Yeni Eğilimler 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sprint için Ürun İş Listesinde önceliklendirilmiş hangi işlerin seçileceğine kim karar verir?

A
Ürün sahibi
B
Paydaşlar
C
Proje Yöneticisi
D
Scrum Master
E
Geliştirme Ekibi
1 numaralı soru için açıklama 
Sprint için Ürün İş Listesinde önceliklendirilmiş hangi işlerin seçileceğine Geliştirme Ekibi karar verir.
Soru 2

Çevik Yazılım Prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en vermli ve etkin yöntemi yüz yüze iletişimdir.
B
En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.
C
Değişen gereksinimler yazılım sürecinin en son aşamasında kabul edlmez.
D
Çalışan yazılım ilerlemenn birincl ölçüsüdür.
E
Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.
2 numaralı soru için açıklama 
Deği şen gereksi ni ml er yazılı m süreci ni n en son aşamasında kabul edlimez. ifadesi yanlıştır.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Scrum toplantısında yer almamalıdır?

A
Kalan iş eforu ile toplam efor karşılaştırması
B
Bugün yapılacak olan işler
C
Bir önceki gün yapılan işler
D
Bir işin nasıl yapılacağı ile ilgili kabul kriteri
E
İşleri yapmak için mevcut engeller
3 numaralı soru için açıklama 
Bir işin nasıl yapılacağı ile ilgili kabul kriteri Scrum toplantısında yer almamalıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinde Sprint İş Listesi hazırlanır?

A
Sprint Planlama toplantısında
B
İstenilen herhangi bir zamanda
C
İş Listesi gözden geçirme toplantısında
D
Sprint Değerlendirme toplantısında
E
Projenin en başında
4 numaralı soru için açıklama 
Sprint Planlama toplantısında Sprint İş Listesi hazırlanır.
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi çevik manifestoya uygundur?

A
İstenilen özelliğin tam olarak çalışmadığı bir yazılım sürümü çıkartmak
B
Kullanımı ve ayarlaması zor olan ve vakit alan yardımcı araç kullanmak
C
Projede kullanılması muhtemel olan tüm özelliklerin kullanım kılavuzunu, geliştirmeye başlamadan önce hazırlamak
D
Müşterinin istediği tüm gereksinmleri en baştan söylemesini istemek
E
Proje için sadece yeterli netlikte plan yapmak, tüm proje kapsamını en baştan netleştirmemek
5 numaralı soru için açıklama 
Proje için sadece yeterli netlikte plan yapmak, tüm proje kapsamını en baştan netleştirmemek ifadesi çevik manifestoya uygundur.
Soru 6

Sprint aşağıdaki işlemlerden hangisi olduğunda sona erer?

A
Ekibin ortaklaşa belirlediği bir zamanda
B
Ürün sahibinin belirlediği bir zamanda
C
Sprint içindeki tüm işler bitince
D
Sprint için seçilmiş tüm Ürün İş Listesi kalemleri “Bitti” tanımına göre bitirildiğinde
E
Daha önceden belirlenmiş Sprint uzunluğuna göre süre dolduğunda
6 numaralı soru için açıklama 
Daha önceden belirlenmiş Sprint uzunluğuna göre süre dolduğunda Sprint sona erer.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi en sık kullanılan yazılım geliştirme yöntemidir?

A
Agile modeling
B
Scrumban
C
Kanban
D
Scrum
E
RAD
7 numaralı soru için açıklama 
Çevik yazılım geliştirme manifestosundaki maddeleri ve prensipleri dikkate alarak birçok çevik yazılım geliştirme yöntemi geliştirilmiştir veya mevcut yöntemler çevik yöntemlere adapte olmuştur. Bu yöntemlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır: Adaptive software development (ASD ) Agile modeling Agile Unified Process (AUP) Crystal Clear methods Disciplined agile delivery Dynamic systems development method (DSDM) Extreme programming (XP) Feature-driven development (FDD ) Lean software development Kanban Rapid application development (RAD ) Scrum Scrumban Bu yöntemlerden en sık kullanılanı Scrum olmuştur. Bunun en önemli sebebi ise basit olmasıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Sprint içinde yapılan Scrum etkinlikleri arasında yer almaz?

A
Günlük Scrum
B
Sprint İş Listesi
C
Sprint Planlama
D
Sprint Retrospektifi
E
Sprint Değerlendirme
8 numaralı soru için açıklama 
Sprint dışı bir zaman olmadığı için, diğer Scrum etkinlikleri Sprint içinde yapılır. Bunlar, Sprint Planlama, Günlük Scrum, Sprint Değerlendirme ve Sprint Retrospektifidir.
Soru 9

Kod Yeniden Yapılandırması işleminin yapılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni bir gereksinimi mevcut yazılım içinde geliştrmek
B
Kod davranışını güncellemek
C
Kodun okunabilirliğini arttırmak
D
Kodun çalışır olup olmadığını anlamak
E
Kod içnde kullanılan kütüphaneler güncellemek
9 numaralı soru için açıklama 
Kod Yeniden Yapılandırması işleminin yapılma nedeni kodun okunabilirliğini arttırmaktır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tek sorumlusu ürün sahibi olan ve üründen beklenen tüm gereksinimler için tek bilgi kaynağı olan scrum çıktısıdır?

A
Sprint İş Listesi
B
Ürün İş Listesi
C
Ürün Parçası
D
Bitti Tanımı
E
Takım Hızı
10 numaralı soru için açıklama 
Ürün İş Listesi değer üreten ürünün, önceliğe göre sıralanmış özellik listesidir. Üründen beklenen tüm gereksinimler için tek bilgi kaynağı burasıdır. Ürün Sahibi, Ürün İş Liste-sinden sorumlu tek kişidir.
Soru 11

Bir sergi salonunda güvenlik sistemi kurulduğunda aşağıdaki sensörlerden hangisinin kullanılması uygun olmaz?

A
Basınç sensörü
B
Gaz sensörü
C
Hareket sensörü
D
Titreşim sensörü
E
Kızılötesi sensör
11 numaralı soru için açıklama 
Bir sergi salonunda güvenlik sistemi kurulduğunda gaz sensörünün kullanılması uygun olmaz.
Soru 12

IPv6 protokolünde cihaz tanımlamak içn kaç byte uzunlugunda adres kullanılanılır?

A
8 Byte
B
32 Byte
C
16 Byte
D
128 Byte
E
4 Byte
12 numaralı soru için açıklama 
IPv6 protokolünde cihaz tanımlamak içn 16 byte uzunluğunda adres kullanılanılır.
Soru 13

Uygulama katmanı protokolü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
IP
B
UDP
C
ZigBee
D
CoAP
E
TCP
13 numaralı soru için açıklama 
CoAP Uygulama katmanı protokolüdür.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi veri katmanı protokolüdür?

A
TCP
B
XMPP
C
Bluetooth
D
IP
E
CoAP
14 numaralı soru için açıklama 
Bluetooth veri katmanı protokolüdür.
Soru 15

Fiziksel ortamdan, yani çevreden gelen çeşitli türdeki girdileri algılayan ve bu algıyıelektronik sinyallere çeviren aygıta ne denir?

A
Sensör
B
Ağ Geçidi
C
Nesne
D
İnternet
E
RFID
15 numaralı soru için açıklama 
Sensör
Soru 16

Otomatik tanımlama, nesnelerin belirlenmesi ilkesi ile ortaya çıkmış bir teknoloji olarak ne kullanılır?

A
Sensör
B
Ağ geçidi
C
RFID
D
Nesne
E
.Net
16 numaralı soru için açıklama 
RFID
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Gömülü sistemlerin temel bileşenlerinden değildir?

A
Donanım
B
Uygulama Yazılımı
C
Gömülü sistem işletim sistemi
D
Hepsi
E
Fax
17 numaralı soru için açıklama 
Fax
Soru 18

Küresel iletişimin ve İnternetin gelişimindeki teknikyönlendirmeyi sağlamak için oluşturulan organizasyona ne denir?

A
IAB Internet ArchitecturalBoard
B
RFC
C
RFID
D
RFIC
E
Hiçbiri
18 numaralı soru için açıklama 
IAB Internet ArchitecturalBoard
Soru 19

İnternet üzerindeki tüm standartların tanımlandığı dokümantasyon arşivine ne denir?

A
RF
B
RFC
C
RFID
D
RFIC
E
IAB Internet ArchitecturalBoard
19 numaralı soru için açıklama 
RFC
Soru 20

Uygulama Hizmeti Sağlayıcısı ve Ev Hırsız Alarm Sistemi arasında ne bulunmaz?

A
HTTP
B
DTLS
C
TCP
D
IP
E
TLS
20 numaralı soru için açıklama 
TLS
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x