Radyo ve Televizyon Haberciliği 2016-2017 Final Sınavı

Radyo ve Televizyon Haberciliği 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Televizyon haberciliği konusunda önemli bir kuruluş olan İngiliz devlet televizyonunun kısaltılmış ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ITV
B
CBS
C
CNN
D
NBC
E
BBC
Soru 2

Radyo ve televizyonda günün önemli gelişmelerinin belli zaman aralıklarıyla özet biçimde sunulduğu haber bülteni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ana haber bülteni
B
Canlı yayın
C
Ara haber bülteni
D
Haber belgeseli
E
Açıkoturum
Soru 3

Olabildiğince az kelime kullanarak ve kısa cümleler kurarak haberin içeriğinin doğru biçimde verilmeye çalışılması, radyo haberlerinin hangi yapısal özelliği ile ilgilidir?

A
Radyo haberlerinin göze değil kulağa hitap etmesi
B
Kelime zenginliği yerine anlam zenginliğinin amaçlanması
C
Konuşma dili tekniğine sahip anlatımda genellikle öyküleyici ya da açıklayıcı anlatım dilinin kullanılması
D
Radyo haberlerinin, okunduğu zaman dinleyicinin dikkatini çekecek biçimde yazılması
E
Radyo haberciliğinde spikerin dinleyicilere ne olduğunu anlatmasının esas olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi radyo için haber metni yazılırken uyulması istenen ölçütlerden biri değildir?

A
Haber metinlerindeki tüm harfler küçük yazı (a,b,c...) karakteri yerine büyük yazı (A,B,C...) karakteri ile yazılmalıdır.
B
Yapılmamalı, edilmemeli, söylenmemeli, atılmamalı... gibi olumsuzluk eki içeren tüm sözcüklerin altları çizilmelidir.
C
Haber metinlerinde rahat görülebilmeleri için en az 12 punto ile ve Times New Roman, Arial gibi bilinen yazı karakterleri tercih edilmelidir.
D
Haberi okuyacak spikere kolaylık sağlaması ve satırların karıştırılmaması için satırlar arasında 1,5 veya 2 satır boşluk bırakılmalıdır.
E
Haber metni içinde telaffuzu bilinmeyen yabancı sözcüklerin yanına parantez içinde Türkçe okunuşları da yazılmalıdır.
Soru 5

Ham olarak yapılan kayıtların, röportajların ya da okunan metinlerin radyo haber bülteninde kullanılacak hale getirilmesi aşamasında görevli olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Prompter sorumlusu
B
Kurgu/montaj operatörü
C
Reji sorumlusu
D
Resim seçici
E
Dublaj yönetmeni
Soru 6

Kameranın merceğinden sunucunun haber metinlerini okuması için, metinlerin akışını sağlamak üzere tasarlanmış sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ses ve ışık ünitesi
B
Objektif
C
Kurgu ünitesi
D
Resim seçme ünitesi
E
Prompter
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi televizyon haberciliğinde yapım ve yayın süreçlerinden biri olan 'Biçimlendirme' kavramını açıklamaktadır?

A
Haberlerin editöre gönderilmesidir.
B
Haberle ilgili araştırmanın gerçekleştirilmesidir.
C
Muhabirin olay ve bilgileri seçmesidir.
D
Toplanan bilgilerin bir araya getirilerek bir düzen içerisine getirilmesidir.
E
Ajansların servise koyacakları haberleri belirlemesidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi, televizyon haber merkezlerinde her gün düzenli olarak yapılan gündem toplantılarına katılmaz?

A
Haber genel yayın yönetmeni
B
Haber müdürü
C
Grafik animasyon operatörü
D
Yurt haberler editörü
E
Dış haberler editörü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi televizyon haber yayıncılığı süreci içerisinde, birincil ses kullanımı noktasında, ana ses olarak tercih edilen seslerden biri değildir?

A
Dip ses
B
Sunucu/DSF
C
Muhabir anonsları
D
Ses/Mikrofon sesi
E
Perfore
Soru 10

Yayın kuruluşunun merkezindeki haber müdürüne bağlı olarak çalışan ve taşradaki haber temsilcileri ile koordinasyonu sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurgu operatörü
B
Yurt haberler müdürü
C
Teknik yönetmen
D
Anchor
E
Dış haberler müdürü
Soru 11

Haberle ilgili planlamalardan, haber yazımına; ajans haberlerinden, bülten akışına, kullanılacak ekran yazılarına ve sunucunun okuyacağı haber sunumlarına kadar pek çok ayrıntının birbiri ile uyum içinde bütünleşmesini sağlayan öge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayın otomasyon sistemi
B
Off-line kurgu sistemi
C
Muhabir dosya erişim sistemi
D
Haber otomasyon sistemi
E
Haber ajansı bilgi erişim sistemi
Soru 12

Haber yayını sırasında her habere ait bilgilendirici alt yazı bantlarının, çeşitli efektler kullanılarak ekrana getirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Kurgu masası
B
Karakter jeneratörü
C
Prompter
D
Dimmer
E
Intercom cihazı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi devlet yönetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan yozlaşmanın sonuçlarından biri değildir?

A
Sosyal dokunun zayıflaması
B
Gelir dağılımında bozulma olması
C
Hizmetlerin pahalılaşması
D
Yönetsel davranışların standartlarının yükselmesi
E
Yönetime karşı güven krizinin olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir gazetecinin röportajdan önce yapması gereken hazırlıklardan biri değildir?

A
Röportaj soruları röportaj yapılacak kişiyle önceden paylaşılmalıdır.
B
Röportaj yapılacak kişiye röportajın yazılı mı, sesli mi, görsel olarak mı yayınlanacağı konusunda bilgi verilmelidir.
C
Gazeteci röportaj yapacağı kişi ve röportajın konusu hakkında ön çalışma yapmalı, bilgi sahibi olmalıdır.
D
Röportaj yapılacak kişiyle uygun bir tarih belirlenerek sözleşilmelidir.
E
Röportajda sorulacak sorular önceden taslak olarak belirlenmeli, gerekiyorsa not alınmalıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi röportaj soruları hazırlanırken bağlı kalınan ölçütlerden biri değildir?

A
Görüşme nerede kullanılacak?
B
Görüşmenin amacı ne?
C
Görüşme ne kadar önemli?
D
Görüşme kiminle yapılacak?
E
Görüşme amaçlarına ulaşmak için hangi araçlar kullanılmalı?
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi medyanın en temel etik ilkelerinden biri değildir?

A
Sorumluluk bilinci
B
Özgürlükleri gözetme
C
Kişi haklarına saygı
D
Yasaları çiğnememe
E
işe siyaset karıştırma
Soru 17

“1 Ocak’tan sonra...” ifadesi aşağıdaki haber girişi türlerinden hangisine örnektir?

A
Yer belirtilerek yazılan girişler
B
Kaynağı belirtilerek yazılan girişler
C
Nükte ile başlayan girişler
D
Zaman belirtilerek yazılan girişler
E
Zıtlık gösterilerek yazılan girişler
Soru 18

I. Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.
II. Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
III. Gazeteci, kendisine verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri izin vermese bile açıklayabilir.
IV. Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses ve belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
V. Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadan yayınlayabilir.
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin hazırladığı Gazetecinin Temel Görevleri ve İlkeleri arasındadır?

A
III ve V
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, IV ve V
E
III, IV ve V
Soru 19

Bir konuyu uzun uzun geçmişiyle, geleceğiyle, yan etkileriyle ele alarak inceleyen ve haberden daha çok bilgi verme ağırlığı taşıyan röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yorumlayıcı röportaj
B
Stüdyo röportajı
C
Olay yerinde yapılan röportaj
D
Sokak röportajı
E
Feature röportaj
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde etik dışı davranışlardan biri değildir?

A
Ehliyet ve liyakat
B
Sömürü
C
Kayırma
D
Yolsuzluk
E
Rüşvet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x