Radyo ve Televizyon İşletmeciliği 2015-2016 Final Sınavı

Radyo ve Televizyon İşletmeciliği 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P ilkesinden biri değildir?

A
Ürün (product)
B
Satış yeri (place)
C
Fiyat (price)
D
Tutundurma (promotion)
E
Koruma (protection)
Soru 2

Televizyon kanallarının, yayınladıkları programların izleyici beğeni düzeyini ölçmek için yaptığı araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tutum araştırmaları
B
Televizyon izleme ölçümleri
C
imaj araştırmaları
D
Değerleme araştırmaları
E
Segmentasyon araştırmaları
Soru 3

İşletme bilançosunun pasifinin aktifinden büyük olması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fon fazlası
B
Ek finansman ihtiyacı
C
Aşırı borçlanma
D
işletme sermayesi ihtiyacı
E
Bilançoda hata olması
Soru 4

Elektronik ölçüm yönteminde kullanılan cihazlar, izleme davranışını aşağıdaki izleme sürelerinden hangisine göre hesaplar?

A
Hafta
B
Saat
C
Dakika
D
Ay
E
Yıl
Soru 5

İşletmelerin genellikle beş yıllık vade ile kullandığı ve bu sürede kredinin limiti içinde kalmak şartı ile istediği gibi borçlanıp, borcunu kapatarak tekrar borçlanabildiği kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sendikasyon kredileri
B
Kısa vadeli krediler
C
Proje finansmanı
D
Sübvansiyon finansmanı
E
Rotatif krediler
Soru 6

Bir televizyon kuruluşunun, bir programın veya reklam veren sponsorun mesajlarının amacına ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyo-ekonomik statü grubu
B
izleyici kitle
C
Reklam alan kitle
D
Hedef kitle
E
Amaç kitle
Soru 7

Temelinde daha çok mal/hizmet satışını tüketici tatmini ile gerçekleştirme anlayışı olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleşik pazarlama
B
Geleneksel pazarlama
C
Modern pazarlama
D
Klasik pazarlama
E
Sosyal pazarlama
Soru 8

Tüm izleme-okuma-dinleme araştırmalarının üzerine oturtulduğu temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Program erişimi
B
Program reytingi
C
Medyaya maruz kalma
D
Mecraya maruz kalma
E
Araca maruz kalma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi televizyon izleme ölçüm araştırmasının kullanıcılarından biri değildir?

A
Reklam ajansları
B
Reklam verenler
C
Gazete sahipleri
D
Medya planlama ajansları
E
Televizyon kanalları
Soru 10

Tüketicileri, ürünü tüketmeye yönlendiren pazarlama uygulamasına ne ad verilir?

A
Mekan
B
Promosyon
C
Reklam
D
Çıkar
E
Zaman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi radyo televizyon işletmelerinin üretim özelliklerinden biri değildir?

A
Denetime açık olması
B
izler kitlesinin sabit olması
C
Yasal düzenlemelere uyulmak zorunda olunması
D
Ürünün izler kitleye bağlı olması
E
Üretim ve yayın teknolojisinin uyumlu olmak zorunda olması
Soru 12

Ödenmiş sermaye ile şirket fonlarından oluşan ve işletmelerde yaygın olarak kullanılan temel kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış sermaye
B
Özsermaye
C
iç sermaye
D
Destek sermayesi
E
Finansal sermaye
Soru 13

Televizyon dergi gazete gibi belli bir grup mesaj taşıyıcısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araç
B
Reyting
C
Medya
D
Mecra
E
iletişim
Soru 14

Gün içerisindeki yayınlarda, birbirinden farklılık gösteren hedef kitlelerin televizyon izleme gereksinimlerini gidermek amacıyla, birden fazla program türünde yayın yapan televizyon kanallarına ne ad verilir?

A
Çok programlı yayın kanalları
B
Genel amaçlı yayın kanalları
C
Ulusal kanallar
D
Tematik kanallar
E
Uluslararası yayın kanalları
Soru 15

Bir medya işletmesinin, içeriğin üretiminden tüketimine kadar tüm süreçlerinde kontrol ve sahipliğinin olmasına ne ad verilir?

A
Merkezi bütünleşme
B
Dikey bütünleşme
C
Yatay bütünleşme
D
Çapraz bütünleşme
E
Organizasyonel bütünleşme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi panelde yapılan ölçümde yer alan demografik değişkenlerden biri değildir?

A
Sahiplik
B
Cinsiyet
C
Eğitim
D
Sosyo-ekonomik statü
E
Yaş
Soru 17

Hedef kitlenin tercihlerini dikkate alan yayın akışı stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yayın kuşakları
B
Koruma
C
Denge ve çeşitlilik
D
izleyici eğilimleri
E
Tutundurma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi aynı alanda faaliyet gösteren işletmelerin bütünleşmesini ifade eder?

A
Ardışık bütünleşme
B
Dikey bütünleşme
C
Benzer bütünleşme
D
Yatay bütünleşme
E
Çapraz bütünleşme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi anket yöntemi ile yapılan televizyon izleme araştırmalarının avantajlarından biridir?

A
Ev dışı izleme verilerinin toplanabilmesi
B
Hatırlama problemi olmaması
C
Günlük olarak veri toplanabilmesi
D
Küçük örneklemde çalışma
E
içerik ölçümümün yapılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir televizyon işletmesinin dış kaynak kullanımından yararlanabilmesi için uyması gereken faktörlerden biri değildir?

A
Tedarikçi firma bağımlılığı
B
Esnekliğin artırılması
C
Riskazalımı
D
Kaynakların yeniden dağıtımı
E
Kalite artırımı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x