Radyo ve Televizyon İşletmeciliği 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Radyo ve Televizyon İşletmeciliği 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, programın üretim sürecindeki girdiler arasında yer almaz?

A
Yayınlama
B
Bilgi
C
Alt yapı harcamaları
D
Sermaye
E
Finans
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, elektronik ölçüm yöntemiyle izleme davranışı ölçmenin dezavantajlarından biridir?

A
izleme raporlarının hızlı bir şekilde hazırlanabilmesi
B
Derinlemesine izleme davranışı analizleri yapılabilmesi
C
Sürekli olması
D
Hatırlama problemini ortadan kaldırması
E
Ev dışı izleme yapmaması
Soru 3

Televizyon işletmesinin, pazarlama stratejisini geliştirdikten sonraki çalışması aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A
Pazarlama stratejisini
B
Pazarlama planını
C
Pazarlama karmasının konumlandırılmasını
D
Hedef pazarın seçimini
E
Pazarlama maliyetlerine yönelik karar ve eylemleri
Soru 4

Reklam yayınlama fiyatlarının diğer zaman dilimlerine göre daha yüksek olduğu yayın kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öğle kuşağı
B
Sabah kuşağı
C
Gece kuşağı
D
Gündüz kuşağı
E
Akşam kuşağı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, tematik kanala örnektir?

A
Kanal D
B
ATV
C
TRT Müzik
D
Star TV
E
Show TV
Soru 6

Özel radyo ve televizyon kuruluşlarının ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamuyu bilgilendirmek
B
Kâr etmek
C
Kamuya hizmet etmek
D
Reklam yayınlamamak
E
Kamu yayıncılığı yapmak
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi panel oluşturmada kullanılan demografik değişkenlerden değildir?

A
Cinsiyet
B
Yaş
C
Sahiplik
D
Eğitim
E
Sosyo-ekonomik statü
Soru 8

Radyo ve televizyon işletmelerinde, üretilen program sürecinin başlangıç ve bitiş aşaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kurgu - Planlama
B
Çekim-Tasarım
C
Araştırma - Yayın sonrası değerlendirme
D
Yayın - Kurgu
E
Metin yazma - Prova
Soru 9

İşletmenin dış borç kullanması halinde ortaya çıkan risk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal risk
B
işletme riski
C
Faaliyet riski
D
Toplam risk
E
Likidite riski
Soru 10

En çok izleyici çekeceği düşünülen programlar hangi kuşakta yayınlanır?

A
Gece kuşağı
B
Gündüz kuşağı
C
Sabah kuşağı
D
Prime time
E
Akşam kuşağı
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisi TRT’nin sahip olduğu temel yeteneklerden biri değildir?

A
Çeşitli kurumlarla işbirliği ile program üretmesi
B
Geniş yayın ağına sahip olması
C
Kamu hizmeti yayıncılığı yapması
D
Programlarını sadece iç yapımlar şeklinde üretmesi
E
Yurtdışı yayınlar yapması
Soru 12

Televizyon işletmelerinin en önemli müşteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haber merkezleri
B
Yapım şirketleri
C
Ajanslar
D
izleyiciler
E
Reklam ajansları
Soru 13

Bir yayın dönemi boyunca yayınlanacak program türlerinin yerleştirildiği, değişebilir ve esnek çizelgeye ne ad verilir?

A
Yayın planı
B
Yayın kalıbı
C
Kanal stratejisi
D
Yayın akışı
E
Kanal kimliği
Soru 14

Bir organizasyonun dikey, yatay ve coğrafi olarak yayılma durumunun gösterilmesine ne denir?

A
Bölümlere ayırma
B
Çapraşıklık derecesi
C
Merkezileşme derecesi
D
Kontrol alanı
E
Formalleşme derecesi
Soru 15

Kamu hizmeti yayıncılığı ilkelerini ilk kez ortaya koyan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
RTYK (Radyo Televizyon Yüksek Kurulu)
B
EBU (European Broadcasting Union)
C
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)
D
BBC (British Broadcasting Corporation)
E
FCC (Federal Communications Commission)
Soru 16

Televizyon kanalları ile dış yapım için hizmet aldıkları yapım şirketleri arasında yapılan anlaşmalarda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ödeme koşulları
B
Programın yapım ekibinin sayısı
C
Programın bölüm sayısı
D
Programın tekrar gösterim sayısı
E
Asgari ulaşılacak izlenme oranı
Soru 17

Nakit bütçelerinin hazırlanabilmesindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit fazlasının nasıl değerlendirileceği
B
Nakit girişlerinin tahmini
C
Nakit çıkışlarının tahmini
D
Nakit açığı veya fazlasının belirlenmesi
E
Satışların tahmini
Soru 18

Matriks bir örgüt yapısına sahip televizyon işletmesinde programların RTÜK ilkelerine, yasalara ve kanalın yayın politikasına uygunluğunu kontrol eden birime ne ad verilir?

A
icra Kurulu
B
Dış Kaynak
C
Denetim Birimi
D
Yayın Yönetim
E
Dış Yapım
Soru 19

Televizyon içeriğinin, izleyici tarafından tüketilmesini açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Televizyonda yayınlanan programın izlenmesidir.
B
Televizyonda yayınlanan reklam ürününün satın alınmasıdır.
C
izleyicilerin isteklerinin dikkate alınmasıdır.
D
izleyicinin programda yer alan ürünleri satın almasıdır.
E
izleyicinin program hakkında konuşmasıdır.
Soru 20

Televizyon izleme araştırmalarında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz?

A
Hangi kanalı izledi?
B
Hangi programı izledi?
C
Kim izledi?
D
Hangi program ne kadar beğeni ile izlendi?
E
Ne zaman izledi?
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x