Radyo ve Televizyon Programcılığının Temel Kavramları 2015-2016 Vize Sınavı

Radyo ve Televizyon Programcılığının Temel Kavramları 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Televizyonda akış kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Televizyonda akış kavramının planlanmış, belirli bir zamansal sıralaması yoktur.
B
Televizyonun akış özelliği, bir programı diğerinden ayırarak, programların birbirinden kopuk olmasına neden olur.
C
Gündelik yaşamda insanların genel olarak yaptıkları işler ve edimlerin zamansal dağılımı gibi televizyon yayınlarının da belirli bir zamansal sıralanışı vardır.
D
Televizyondaki akışın bizzat televizyona ait planlı bir yapısı yoktur, bu nedenle programlar anlık olarak art arda getirilir.
E
Televizyondaki akışın günlük veya haftalık değiştirilmesi zorunludur.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi serial kavramının tanımıdır?

A
Ana haber bülteni sonrasında sunucunun, haberleri yorumladığı dizilerdir.
B
Televizyonda bir kere yayınlanan kurmaca olmayan dizilerdir.
C
Televizyon için çekilmiş birkaç bölüm devam eden ve biten dizilerdir.
D
Her hafta başlayıp biten bir öykü içeren televizyon dizileridir.
E
Başlayan ve bitmeyen, başı unutulan ve sonu beklenemeyen yüzlerce bölüm sürebilen televizyon dizileridir.
Soru 3

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kaynaktan çıkan ses ve görüntü sinyallerinin elektronik olarak izler kitleye ulaştırılmasını tanımlar?

A
Kaynak
B
iletim
C
Alıcı
D
Sinopsis
E
iletişim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi film türlerinin karakteristik özelliğini “Türler, çok yönlü ilişkileri bir araya getirir, yapıtları oluşturanlar tarafından tanımlanır fakat izler kitle tarafından da onaylanma ihtiyacı duyar, türlerin açık, sabit kimlikleri ve sınırları vardır.” şeklinde ifade etmiştir?

A
Raymond VVİlliams
B
Sevilay Çelenk
C
Albert Moran
D
Gülseren Adaklı
E
Rick Altman
Soru 5

Bir televizyon programı için geliştirim senaryosunu aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A
Çekim Senaryosu
B
Yapım
C
Tretman
D
Sinopsis
E
Canlı Yayın
Soru 6

Radyo stüdyolarında program yapımlarının gerçekleştirildiği bölüme ne ad verilir?

A
Yayın odası
B
Canlı yayın odası
C
Yayın stüdyosu
D
Radyo vericisi
E
Kayıt stüdyosu
Soru 7

Stüdyodaki yayının dinleyiciye ulaşmasını sağlayan en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yükseltici
B
Mikser
C
Alıcı
D
Anten
E
Verici
Soru 8

Söz programı içinde yer alan farklı bölümleri birbirinden ayırmak için veya tek konulu programların giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini ayırmak için kullanılan müzik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinleti müziği
B
Fon müziği
C
Tanıtım müziği
D
Geçiş müziği
E
Program müziği
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yayın stüdyosunda bulunan cihazlardan biri değildir?

A
Anten
B
Mikrofon
C
Telefon dengeleme ünitesi
D
Kulaklık
E
Bilgisayar hard diski
Soru 10

Sesin saniyede yaptığı titreşime ne ad verilir?

A
Ses dalgası
B
Herz
C
Sesin gücü
D
Sesin frekansı
E
Işıma
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun görevini en iyi ifade eder?

A
Türkiye’de program türlerine ilişkin sınıflandırmayı yönetmeliğe göre yapılan tanımlar çerçevesinde izleme
B
Türkiye’de program türlerine ilişkin sınıflandırmayı yönetmeliğe göre yapılan tanımlar çerçevesinde düzenlemek ve denetlemek
C
Türkiye’de ve dünyada televizyon programlarını yönetmeliğe göre yapılan tanımlar çerçevesinde değerlendirmek
D
Türkiye’de ve dünyada televizyon programlarını yönetmeliğe göre yapılan tanımlar çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek
E
Türkiye’de ve dünyada program türlerine ilişkin sınıflandırmayı izlemek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yayın türü kavramını ifade eder?

A
Haber verme, eğitme, mal ve hizmetlerin tanıtımını yapma işlevlerini yerine getiren programlardır.
B
Yayın içeriği benzer özelliklere sahip anlatı yapılarıdır.
C
Televizyon tekniklerine, diline ve anlatı yapısına uygun televizyon metinleridir.
D
içerik bakımından ortak özelliklere sahip radyo televizyon programlarıdır.
E
Hedef kitle bakımından ortak özelliklere sahip televizyon programlarıdır.
Soru 13

Sıradan ve içimizden insanların gündelik hayatlarının üzerine kurulu dram ve eğlence yönü de bulunabilen program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reality show programları
B
Belgesel programlar
C
Dramatik programlar
D
Eğitim programları
E
Reklamlar
Soru 14

Televizyon yayınlarının temel işlevleri aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
Haber alma, haber verme, inandırma, eğitme, eğlendirme, yayın yapma
B
Haber verme, eğitme, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımı, inandırma, harekete geçirme
C
Haber verme, eğitme, mal ve hizmetlerin tanıtımı, inandırma, harekete geçirme
D
Eğitme, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımı, inandırma, harekete geçirme
E
Haber verme, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımı, inandırma, harekete geçirme
Soru 15

Aşağıdaki program türlerinden hangisinin hedef kitlesi içinde korunması gereken izleyici kitlesi yer alır?

A
Yarışmalar
B
Çocuk programları
C
Kuşak programlar
D
Haber bültenleri
E
Sağlık programları
Soru 16

Okula devam etme olanağı bulunmayan insanlar için hazırlanan program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaygın eğitim programları
B
Haber programları
C
Drama programları
D
Röportajlar
E
Sağlık programları
Soru 17

Dinleyicide merak duygusu uyandırmak, ilgi çekmek için başvurulan radyoda yer alçak programların yayın günü, saati, program konuğu ve içeriği gibi bilgilerin dinleyiciye duyrulduğu yayınlara ne ad verilir?

A
Reklam
B
Dizi
C
Haber
D
Tanıtım spotları
E
Belgesel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Podcast kavramını ifade eder?

A
izleyicinin nesnelere yakınlığıdır.
B
Görüntüde yer alan nesnelerin ya da görsel öğelerin birbiri ile ilişkisidir.
C
Radyo programlarının internet üzerinden ses dosyaları haline getirilerek tekrar dinlenebilmesidir.
D
Çekim sırasını tanımlayan kartlardır.
E
200-600kw arasında değişen güçteki radyolardır.
Soru 19

Bir konu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan program türü örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Magazin programları
B
Röportajlar
C
Reklamlar
D
Show programları
E
Müzik programları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi radyo yayınlarının temel işlevlerinden biridir?

A
Gündemi belirlemek
B
Hedef kitleyi tespit etmek
C
Ülke geneline seslenmek
D
Güncel olmak
E
Mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x